(1650x1100_webprofil_SAGY)

Sarah Gyldenholm

Løn- og personalekonsulent/chefsekretær

Sarah sørger bl.a. for, at der er styr på ferie- og barselsregler m.v og så har hun den vigtige opgave at sørge for, at vi får løn. Som chefsekretær arbejder Sarah Gyldenholm med sekretæropgaver i forhold til bestyrelsen og direktøren. Sarah understøtter også organisationen med andre opgaver af administrativ karakter.

Sarah har arbejdet som HR-/lønkonsulent i Marjatta og har også erfaring fra Guldborgsund Kommune og Vordingborg Kommune. Hun er uddannet pædagog, har været kontorelev og er nu studerende på Komponents Kommunomuddannelse ved siden af sit arbejde hos Komponent.