I Væksthus for Ledelse er vi i gang med et udviklingsprojekt om 24/7-ledelse af en kerneopgave.

Formålet med projektet er at undersøge de særlige udfordringer, der er forbundet med ledelse af en 24/7-kerneopgave, men hvor der ikke er ledelse til stede 24/7. Hvad er de særlige udfordringer og opmærksomhedspunkter? Hvad er den gode ledelsespraksis? Og er der ledelsesredskaber, som med fordel kan udbredes?

I den forbindelse står vi over for at skulle gennemføre en række fokusgruppeinterviews med målgrupper, der alle har et fælles at arbejde med en kerneopgave 24/7 og som er ansat i regionale og kommunale velfærdsinstitutioner på fx plejehjem, i hjemmeplejen, på rehabiliteringscentre, det socialpædagogiske område, psykiatrien og på hospitaler.

Er du i målgruppen?

Medarbejdere med skiftende arbejdstider dag, aften, nat og weekender.