Kan du som leder svare bekræftende til følgende: ”Løsningen af vores primære opgave er afhængig af andre afdelinger eller andre sektorer”; ”Vores målgruppe af borgere/patienter har brug for, at der er mere sammenhæng i deres forløb”; ”Vores samarbejde med vigtige samarbejdspartnere er ofte udfordrende”? Så bør du overveje at deltage, når Væksthus for Ledelse den 15. november 2022 holder konference for ledere i kommuner og regioner.

Ledelse på tværs af organisatoriske skel og sammenhængende borgerforløb er en central forudsætning for borgernes oplevelse af en effektiv behandling og god service i det offentlige. Og her har ledere af medarbejdere en central rolle i forhold til at få skabt sammenhæng på tværs. 

Med erfaringerne fra projekt Ledelse af Organisatorisk Sammenhæng (LEOS) sætter Væksthus for Ledelse nu fokus på denne vigtige del af lederskabet tæt på praksis. På konferencen vil du blive præsenteret for viden og erfaringer fra LEOS-projektet, og du får mulighed for ledertræning i det at lede tværgående som medarbejderleder.

Deltagerne opfordres til at tilmelde sig i par eller grupper som har et tværgående opgaveansvar, dvs. en lederkollega fra et andet område eller en anden sektor, som du samarbejder med i større eller mindre grad.  

Væksthuset har op til konferencen udgivet en publikation med pointerne fra LEOS-projektet målrettet ledere af medarbejdere. Læs publikationen her.   

Varighed: 1 dag
Er du i målgruppen?

Konferencen henvender sig særligt til målgruppen af ledere af medarbejdere.

Deltagerne opfordres til at tilmelde sig i par eller grupper som har et tværgående opgaveansvar, dvs. en lederkollega fra et andet område eller en anden sektor, som du samarbejder med i større eller mindre grad.

 

09:30  Ankomst og forplejning

10:00  Velkomst

v. Martin Østergaard Christensen, stadsdirektør i Aarhus Kommune og Christian Boel, regionsdirektør i Region Nordjylland

Konferencier: Rune Herlin Kamstrup, KL/Komponent

10:15  LEOS – projektet
Tværgående ledelse handler grundlæggende om fælles retning (kurs), koordineringInvolvering og kommunikation (commitment). Hør om grundelementerne og erfaringerne fra LEOS-projektet.

v. Anders Barslund Grøn, ph.d. ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, ekstern forsker Christina Holm-Petersen og Line Hvilsted Hansen, chefkonsulent i Region Midtjylland

11:00  Kort pause

11:15  Det at arbejde tværgående og helhedsorienteret i praksis

v. Janne Koefoed Jørgensen, programchef i Frontløbernetværket

11:45  Intro til eftermiddagens workshops

v. workshop-værterne

12:00  Frokost

12:45  Workshops og ledertræning
- Deltagerne vælger én af tre workshops og arbejder med egen ledelse.

 • Kurs - At etablere fælles retning forudsætter klarhed og enighed om såvel langsigtede mål og visioner for det fælles arbejde, som for de operationelle mål på daglig basis. Under overskriften KURS vil vi i denne workshop være sammen om og arbejde med det at etablere kurs for et tværorganisatorisk ledelsessamarbejde. Vi fokuserer på det fælles rum og det fælles situationsbillede som kan danne afsæt for kurs og retning på tværs af organisatoriske grænser. Vi ser også på det vigtige i at sikre ledelseskommunikation af den fælles Kurs og retning. 

  v. Bente Sonne Andersen, organisationskonsulent i Region Midtjylland og Jette Runchel, ledelsesekspert og tidl. kommunaldirektør
   
 • Koordinering - For at tværgående ledelse lykkes, er der brug for løbende tilpasning af strukturer og relationer omkring samarbejdet. Under overskriften KOORDINERING vil vi i denne workshop få overblik over vores vigtige samarbejdspartnere, relationer og veje frem til at styrke den tværgående ledelse. Vi kommer omkring begreber som relationel koordinering, relationel kapacitet og psykologisk tryghed som tilgange til at forbedre tværgående ledelse, samarbejde og opgaveløsning for dem, vi er der for.

  v. Rasmus Rossel, chefkonsulent i Komponent – Kommunernes Udviklingscenter og Janne Koefoed Jørgensen, programchef i Frontløbernetværket

     
 • Commitment - Involvering og kommunikation er afgørende i forhold til at få det konkrete arbejde i det tværgående samarbejde til at leve hele vejen rundt i organisationen. Under overskriften COMMITMENT vil vi i denne workshop være sammen om og arbejde med involvering, kommunikation og psykologisk tryghed, der er afgørende for at få det konkrete arbejde i det tværgående samarbejde til at fungere i og på tværs af organisatoriske enheder.

  v. Line Hvilsted Hansen, chefkonsulent i Region Midtjylland og Eva Sejersdal Knudsen, direktør - Patientforløb og Økonomi, Region Nordjylland

15:00  Pause

15:15  Opsamling på dagen

v. Jonatan Schloss, formand for Væksthus for Ledelse

15:30  Farvel og tak

Læs mere Læs mindre
 

Praktiske informationer

Hvor:

Herrmans, Tivoli Friheden
Skovbrynet 5, 8000 Aarhus C.

Hvornår:

15. november kl. 9:30-15:30.

Det er gratis at deltage.
Ved manglende fremmøde opkræves et gebyr på 500 kr. ekskl. moms.

1. november 2022,

 

Kontakt

Har du spørgsmål til Konference om ledelse på tværs, er du altid velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål til konferencen, er du meget velkommen til at kontakte chefkonsulent Rune Herlin Kamstrup eller chefkonsulent Rasmus Rossel.

Har du specifikt et spørgsmål til din tilmelding, kan vores koordinator Dorthe Bidstrup Jensen hjælpe dig.

RUHK
Chefkonsulent
Rune Herlin Kamstrup
RRO
Chefkonsulent
Rasmus Rossel
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen