Forskning viser at et åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem forældre og professionelle har stor betydning for et barns trivsel, udvikling og læring.

Men hvad er det, som gør, at et forældresamarbejde nogle gange virker, og andre gange går i hårdknude? På dette kursus får du med udgangspunkt i mentaliseringsteori viden om og redskaber til at etablere det gode forældresamarbejde.

På kurset tager vi udgangspunkt i mentaliseringsteori, fordi mentalisering er en vigtig forudsætning for etableringen af en god samarbejdsrelation og et nyttigt redskab til at imødekomme konflikter og misforståelser. 

Mentalisering vil sige at have opmærksomhed på mentale tilstande, følelser, behov og tanker hos sig selv og andre. Mentalisering giver vores adfærd mening, idet der altid er grunde til, at vi selv og andre handler, som vi gør. Evnen til at mentalisere er helt central, når du indgår i relationer med andre - herunder også i forældresamarbejdet. På kurset lærer du, hvordan du kan skærpe din opmærksomhed på egne og andres mentale tilstande og hermed blive klogere på de mennesker, du er i kontakt med. Hvor de er og hvorfor de gør og siger som de gør? 

Mentalisering er tæt forbundet med evnen til at regulere sine egne og andres følelser. Når man har stærke følelser, kan det være svært at tænke sig om. På kurset lærer du hvordan du kan øve dig i at regulere egne følelser og i dialogen hjælpe andre, så I finder et passende leje til et konstruktivt og trygt samarbejde om barnet.    

Foruden viden og redskaber om mentalisering stiller kurset skarpt på parallelprocesser og dialogiske kompetencer. At blive opmærksom på parallelprocesser og få redskaber til at håndtere disse processer, hjælper dig til at bevare overblikket og placere dig fordelagtigt i samtalen. Dialogiske kompetencer er ligeledes en forudsætning for etableringen af det gode forældresamarbejde. På kurset lærer du derfor mere om disse kompetencer.

Kurset veksler mellem oplæg, øvelser og diskussion.

Se hvad prisen inkluderer
Kontakt os for tilbud.
Er du i målgruppen?

Pædagoger, lærere og andre, der arbejder professionelt med børn og deres forældre.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted
Gitte Hardahl Jensen
Koordinator
Gitte Hardahl Jensen