Lær hvordan du ved en bevidst og kritisk tilgang kan tilrettelægge en pædagogisk praksis, som bidrager til, at også minoritetsetniske elever oplever skole og fritidstilbud som et relevant og rart sted at være.

Når minoritetsetniske børn og unge møder en skolehverdag i Danmark, er det ofte ud fra en position, hvorfra de kan opleve social ulighed, om end den i klasserummet oftest ikke er tilsigtet. At føle sig marginaliseret såvel sprogligt, kulturelt, fagligt eller socialt i forskellige sammenhænge får let alvorlige konsekvenser for barnet og den unges selvforståelse. Dette har betydning for ikke bare elevernes trivsel, men ligeledes for deres faglige præstationer i skolen. 

Gennem viden om, hvordan vi konstruerer betydninger og forventninger og gennem erkendelsen af den indlejrede sociale ulighed i skolen ift. etnicitet, vil vi på dagen beskæftige os med, hvordan man ved en bevidst og kritisk tilgang kan tilrettelægge en hensigtsmæssig pædagogisk praksis i skolen, som bidrager til, at også minoritetsetniske elever oplever skolen, som et relevant og rart sted at være. Kurset vil bidrage med handlemuligheder og konkrete forslag til deltagerne. 

Dagens indhold

  • Sociale kategorier, og deres in- og ekskluderende betydning for eleverne
  • Social ulighed i og udenfor skolen; når idealer om lighed skaber ulighed: om (u)lighed, farveblindhed og diskrimination
  • Forventninger som selvopfyldende profetier: om den altafgørende voksen-elev-relation
  • Forebyggelse og overskridelse af marginalisering: om (med) læring og bevægelige undervisningsrammer
  • Workshopdel: brobygning til praksis (både til sidst og undervejs på dagen)

Udbytte

  • At deltagerne bevidstgøres om, hvilken betydning sociale kategoriseringer har for børn og unges læring, med særligt fokus på minoritetsetniske elever. 
  • At deltagerne bevidstgøres om konstruktive handlemuligheder og sammen udvikler en værktøjskasse med pædagogiske virkemidler der skaber nye deltagelsesmuligheder for målgruppen. 

Formen vil være en kombination af teoretiske oplæg, gruppeøvelser.

Læs mere: 
https://www.folkeskolen.dk/659798/sort-haar-og-brun-hud-goer-en-forskel-tal-om-det
https://www.folkeskolen.dk/615578/haardt-tiltraengt-udgivelse

2.895 kr.
Sted og startdato
Herlev: 24. november 2022
Varighed: 1 dag
Se alle dage og tidspunkter
Komponent Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
24.11.2022 kl. 08:30 - kl. 16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.

Er du i målgruppen?

Temadagen er målrettet medarbejdere i skole, dagtilbud – men er også relevant for medarbejdere i socialforvaltninger, boligforeninger osv.

Program

Kaffe, te og brød
Velkomst og præsentation
Formiddagens program
Sociale kategorier, og deres in- og ekskluderende betydning for eleverne
Social ulighed i og udenfor skolen; når idealer om lighed skaber ulighed: om (u)lighed, farveblindhed og diskrimination
Forventninger som selvopfyldende profetier: om den altafgørende voksen-elev-relation
Frokost
Eftermiddagens program
Forebyggelse og overskridelse af marginalisering: om (med) læring og bevægelige undervisningsrammer
Workshopdel: brobygning til praksis (både til sidst og undervejs på dagen)
Opsamling og afslutning
Kurset slut

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Gitte Hardahl Jensen
Koordinator
Gitte Hardahl Jensen
LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted