Arbejder du med at hjemtage den historiske moms på dagrenovation og ønsker du løbende sparring og viden om, hvordan du griber opgaven an? Så er dette netværk noget for dig!

Baggrund 

Arbejdet med at håndtere den historiske moms på dagrenovation er sat i gang, og der vil utvivlsomt opstå en del spørgsmål og usikkerheder undervejs. Dette gælder både i forbindelse med opgørelsen, uanset om I som kommune selv står for denne proces eller køber en løsning hos en rådgiver, samt ved sagsbehandlingen hos Skattestyrelsen. 

Desuden vil der, når alle krav er indsendt og behandlet, opstå en ny udfordring, nemlig selskabsgørelsen. Staten planlægger, at alle kommunale renovationsordninger (både rent kommunale og dem, der drives som fælleskommunale virksomheder), skal gennemgå denne proces. Samtidigt kan det også meget vel betyde, at de eksisterende selskabers vedtægter og lignende skal tilpasses. Selskabsgørelsen vil uundgåeligt medføre nye momsmæssige udfordringer, især når en tidligere momsfri virksomhed skal omdannes til en momspligtig enhed. Selvom der endnu ikke er detaljeret viden tilgængelig, er det blevet politisk besluttet at gennemføre selskabsgørelsen for at afhjælpe den konkurrenceforvridning, som momsfritagelsen har skabt. 

Med andre ord er dilemmaerne potentielt mange, og det er omdrejningspunktet i dette netværk. 

 

Indhold  

Med deltagelse i netværket hjælper vi dig godt på vej og understøtter arbejdet med at hjemtage den historiske moms og implementere den nye praksis for dagrenovation. Derudover giver netværket rig mulighed for at videndele om emnet med de øvrige deltagere. Netværket mødes to gange i 2024 og indholdet på møderne vil være: 

  • Løbende overblik og indsigt i sagen og forståelse for den fremadrettede praksis 

  • Indgående gennemgang af de kommende udfordringer og viden om handlemuligheder 

  • Hjælp til selvhjælp således at I selv bliver i stand til at hjemtage historisk moms korrekt 

  • Vidensdeling og erfaringsudveksling med udgangspunkt i egne problemstillinger 

 

Facilitator 

Netværket er udviklet og faciliteres af Lars Gosvig fra KommuneMoms, som kender sagen indgående, da han bl.a. har haft ansvaret for størstedelen af den juridiske analyse, der dannede grundlag for, at sagen blev rejst. Desuden har Lars været med i arbejdet med af skrive anmodningen om bindende svar, og han har undervejs haft møde med Skattestyrelsens sagsbehandlere inden sagen kom for Skatterådet. 

Spørgsmål og ønsker til emner, der skal behandles i netværket, er mere end velkomne, og kan sendes til Lars Gosvig på lars@skatteforlaget.dk

 

Afholdelse 

Netværket består af to møder i 2024. Første møde afholdes 11. marts 2024, dvs. forud for indsendelse af krav. Dato for andet møde er endnu ikke placeret, da vi ønsker at time placeringen ift. de arbejdsopgaver og processer, som følger af ændringen. Derfor udmeldes datoen for andet møde senere.  

4.100 kr.
Sted og startdato
Fredericia: 11. marts 2024
Se tid og sted for det valgte forløb
Trinity Hotel og Konferencecenter, Gl. færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia
11. marts 2024 kl. 9:30- 14.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker forplejning og elektronisk materialer. ​​​​​​Faktura sendes efter tilmeldingsfristens udløb.

Optagelse på momsnetværket sker i den rækkefølge,  tilmeldingerne modtages, men man kan fortsat blive tilmeldt efter fristens udløb, hvis der er plads.

Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Netværket henvender sig til medarbejdere og ledere i kommuner, §60 selskaber og affaldsselskaber, som er interesseret i og arbejder med at implementere ændringerne som følger af den nye praksis for moms på affaldsområdet. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

RGS
Specialkonsulent
Rikke Grynderup Steffensen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash