Overvejer din kommune at ændre styringen på ældreområdet? På dette kursus får du viden om, hvordan styringsmodeller på området kan udvikles, hvilke valg man kan tage, og hvordan de tilpasses i praksis

Hvorfor et kursus om effektbaseret styring på ældreområdet?

Ældreområdet er et af de store udgiftsområder i kommunerne, og derudover er det også et af de mest komplekse kommunale styringsområder, hvor mange tilbud og indsatser, fx sygepleje, træning og sygehusindlæggelser interagerer med hinanden, og nødvendiggør en integreret og sammenhængende styring.

Ældreområdets styring tager oftest afsæt i styringsmodeller for hjemmepleje, hvor de fleste kommuner anvender en variant af BUM-modellen. På dette todages kursus ser vi blandt andet nærmere på, hvilke egenskaber forskellige varianter af BUM-modeller har, hvordan rehabiliteringsindsatser kan budgetlægges og styres, og hvordan forløbsbevillinger kan designes. Vi ser også nærmere på, hvordan effektbaseret økonomistyring kan anvendes på ældreområdet, og vi diskuterer mulighederne for at etablere fritvalg ved udbud, hvor der indgår rehabiliteringsincitamenter, som en del af betalingsstrukturen.

Ved anvendelse af mere præcise individbaserede data kan der udvikles mere præcise tildelingsmodeller, ligesom udgiftsprognoser og demografimodeller kan forbedres. På kurset ser vi på, hvordan sund aldring, rehabilitering mv. kan indgå i demografi- og styringsmodeller, og på hvordan risikobaserede forløbsmodeller kan anvendes i en mere præcis styring.

Din praksis bringes i spil

Kurset giver dig den nyeste viden om, hvordan de økonomiske styringsmodeller og -redskaber fungerer, og hvordan de spiller sammen på ældreområdet, og efter kurset har du viden og værktøjer til at arbejde med udvikling af din kommunes styring af området.

Kurset tager udgangspunkt i din praksis, og vi tilstræber at tilpasse indholdet til deltagerkommunernes bestående styringsmodeller på ældreområdet samt de ændringsbehov, der aktuelt er.

På kurset diskuterer vi, hvilke styrker og svagheder modellerne har, samt hvilke konsekvenser forskellige ændringer og alternative principper vil have. Dermed får du den nødvendige viden til selv at kunne udvikle en økonomistyringsmodel, der passer til den specifikke situation, strukturen på området og de politiske målsætninger i din kommune.

Vil du vide endnu mere om design af økonomistyringsmodeller?

Kurset effektbaseret styring af ældreområdet kan fungere som en forløber for forløbet Fremtidens Økonomistyring, der med otte dages undervisning giver økonomikonsulenter, ledere og specialister de nødvendige kompetencer til at kunne udvikle nye styringsmodeller i de danske kommuner.

Underviser

Kurset er tilrettelagt af Per Nikolaj Bukh, som også underviser på kurset.

Per Nikolaj Bukh er professor på Aalborg Universitet, hvor han beskæftiger sig med mål- og resultatstyring, effektbaseret styring samt økonomistyring og strategi. Han er en af landets førende eksperter i design af økonomistyringsmodeller og har mange års erfaring med praktisk orienterede udviklings- og undervisningsforløb.

Er du i målgruppen?

Kurset giver dig et indgående kendskab til, hvordan de økonomiske styringsmodeller og -redskaber fungerer, og hvordan de spiller sammen på ældreområdet. Dermed er kurset særligt målrettet til kommuner, der overvejer eller har besluttet at ændre i den økonomiske styring på ældreområdet. Kurset er derfor relevant for alle, der beskæftiger sig med økonomistyring på området – både centralt og decentralt – samt ledende medarbejdere i forvaltningen, økonomi- og planlægningsafdelinger mv.

Kurset er også relevant for faglige ledere, der vil deltage i udviklingen af en ny styringsmodel, der skaber decentrale frihedsgrader og nye rammer for fremtidens kommune. Ligeledes giver kurset specialister med fokus på strategi, udvikling, styring, kvalitet og evaluering kompetencer til at deltage i udviklingen af økonomisk styring.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

RGS
Specialkonsulent | På barsel
Rikke Grynderup Steffensen
HP
Koordinator
Helle Hornsyld