Kom godt fra start i jobbet som økonomikonsulent og bliv en katalysator for effektiv økonomistyring i din kommune. Du bliver på kurset klogere på de overordnede rammer for den kommunale økonomi, som påvirker dine opgaver som økonomikonsulent.   Med udgangspunkt i udvalgte videoer fra KL’s Økonomiunivers ruster kurset deltagerne til jobbet som økonomikonsulent ved at koble grundlæggende teori og viden om kommunal økonomi til praksis. Du bliver både skarpere på din kommunale viden, din tekniske kunnen og får nye inputs til dialogen på tværs i kommunen.  

Det får du på kurset: 

Ved tilmelding til kurset får du adgang til udvalgte videoer fra KL’s Økonomiunivers, så du både inden, under og efter kurset har mulighed for at tilgå videoerne og bruge dem som et redskab til at falde godt på plads i dit nye job. Videoerne indeholder en grundlæggende introduktion til rammerne omkring den kommunale økonomi.
 
 

Kursusdagenes indhold bevæger sig fra det overordnede landspolitiske helikopterperspektiv til den praksisnære kommunale virkelighed. Først og fremmest beskæftiger vi os på kurset med de overordnede rammer for den kommunale sektor. Dernæst går vi helt tæt på praksis og sætter fokus på den virkelighed, du som ny økonomikonsulent sidder med. Slutteligt går vi på kurset i dybden med de muligheder en økonomikonsulent i kommunen har for at udøve strategisk økonomistyring, - vi kommer blandt andet omkring brugen af demografimodeller og befolkningsprognoser.
 
 

En af de vigtigste opgaver for en økonomikonsulent i kommunen, er at være en dygtig kommunikatør. Derfor vil der på tværs af alle kursusdagene være et fokus på kommunikation og dialog på tværs i organisationen. Kursusdagenes indhold veksler mellem undervisning, gæsteoplæg og diverse praksisnære øvelser på dagene.  
 

  • Få styr på de grundlæggende kommunale rammer og principper  
  • Få koblet teori og praksis og styrket dine praktiske færdigheder  
  • Få trænet dine evner til at kommunikere og være i dialog  
  • Bliv klogere på styringsredskaber, som kan medvirke til at skabe råderum  
  • Få mulighed for at skabe fagligt og socialt netværk på tværs af landet   

 

Undervisningsform og undervisere:

På kurset møder du Anders Windinge, chefkonsulent i Økonomisk politisk center i KL. Anders har mere end 15 års erfaring inden for kommunaløkonomi og er en erfaren formidler.

Kurset består af i alt 3 dage, som udgøres af 2 internatdage og en enkelt dag efterfølgende. Kurset tilrettelægges med en blanding af oplæg fra underviser med udgangspunkt i videoerne fra Økonomiuniverset, gæsteoplæg, opgaveløsning samt faciliteret erfaringsudveksling.

8.900 kr.
Sted og startdato
Fredericia: 19. december 2023
Se tid og sted for det valgte forløb
Trinity Hotel og Konferencecenter i Fredericia

Modul 1: d. 19. december kl. 9.30 - 20. december 2023 kl. 16:00
Modul 2: d.18. januar 2024 kl. 9:30- 16.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb

Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig til økonomikonsulenter i kommunen, som er enten helt nye eller forholdsvist nye i jobbet. Det kan eksempelvis være, at du er nyuddannet med AC- eller HK-baggrund og har brug for at blive klædt godt på til det nye job helt fra starten, - både fagligt og netværksmæssigt

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

(1500x950_webfokus_NAIB)
Konsulent
Nanna Ibsen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash