Kommunerne står overfor den største moms- og afgiftsmæssige ændring i nyere tid: Ændringen af dagrenovation fra momspligt til momsfrihed. Bliv klædt på til ændringen med dette webinar.

Kommuner, §60-selskaber og affaldsselskaber står overfor konsekvenserne af den største moms- og afgiftsmæssige ændring i nyere tid, nemlig konverteringen af dagrenovationen fra momspligt til momsfrihed. Skattestyrelsens styresignal er udmeldt og spørgsmålene om, hvad der nu skal ske både bagud- og fremadrettet, er derfor helt aktuelle.
 
Det er omdrejningspunktet på dette webinar, hvor grundlaget for den nye praksis gennemgås. Med udgangspunkt i Skattestyrelsens styresignal gennemgår vi på webinaret, hvilke ydelser der nu er momsfrie og hvilke, der fortsat er momspligtige.

Du bliver med andre ord klogere på, hvem der er omfattet af den nye praksis, hvordan momsfradragsretten hos Skattestyrelsen er sammensat og hvordan skal den opgøres, herunder opgørelse af krav som overvæltning, rentegodtgørelse, reguleringsforpligtelser på investeringsgoder, energiafgifter og afledte konsekvenser på tidligere sager.

På webinaret får du også svar på, hvilke økonomiske konsekvenser afgørelsen har, når vi gennemgår de relevante regler om delvis fradragsret for moms. Vi ser også nærmere på opgørelsen af et tilbagebetalingskrav overfor Skattestyrelsen.

Derudover får du på webinaret mulighed for at få svar på de spørgsmål, du sidder med. Webinaret tager afsæt i Skattestyrelsens styresignal, og indholdet er tilpasset udmeldingen.
 
Med deltagelse i webinaret får du:

  • En gennemgang af afgørelsen både i forhold til momsloven og miljølovgivningen.
  • Du får svar på, hvad der er momspligtigt og hvad der er momsfrit både bagud- og fremadrettet.
  • Du får svar på, hvem der er omfattet af den nye praksis – kommuner, §60-selskaber og affaldsselskaber.
  • Viden om momsregnskab med delvis momsfradragsret, herunder hvordan momsfradragsretten hos Skattestyrelsen er sammensat og hvordan den skal opgøres.
  • Overblik over opgørelse af krav, herunder overvæltning, rentegodtgørelse, reguleringsforpligtelser på investeringsgoder, energiafgifter og afledte konsekvenser på tidligere sager.
  • Og endelig får du mulighed for at få svar på de spørgsmål, som du sidder med.

Indholdet i ovenstående tilpasses på baggrund af Skattestyrelses udmelding af styresignal, og webinaret er en gennemgang af det momsfaglige grundlag i sagen.

Webinaret afholdes i samarbejde med Lars Gosvig fra KommuneMoms

Lars Gosvig kender sagen indgående, da han bl.a. har haft ansvaret for størstedelen af den juridiske analyse, der dannede grundlag for, at sagen blev rejst. Endvidere har Lars været med i arbejdet med af skrive anmodningen om bindende svar, og han har undervejs haft møde med Skattestyrelsens sagsbehandlere inden sagen kom for Skatterådet.

Spørgsmål og ønsker til emner, der skal behandles på webinaret er mere end velkomne, og kan sendes til Lars Gosvig på lars@skatteforlaget.dk.

800 kr.
Sted og startdato
Online: 29. november 2023
Varighed: 4 timer
Se tid og sted for det valgte forløb
Online
29. november 2023 kl. 9:00- 13:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms - Tilmeldingen er bindende efter fristen er udløbet.

Er du i målgruppen?

Medarbejdere i kommuner, §60-selskaber og affaldsselskaber.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

RGS
Specialkonsulent
Rikke Grynderup Steffensen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash