Borgmesterforløbet er eksklusivt for landets 98 borgmestre. Forløbet giver dig som kommunalpolitisk topleder mulighed for at arbejde målrettet med udvikling af dit politiske lederskab i valgperioden.

Indhold

Borgmestrenes politiske lederskab er unikt. I valgperioden 2022-2025 tilbyder KL derfor et forløb eksklusivt for landets 98 borgmestre, hvor der skabes rum til at udvikle det politiske lederskab som borgmester i en samtid præget af kompleksitet i både udfordringer og løsninger.

Gennem hele forløbet er fokus på borgmesterens politiske lederskab. Det giver en unik mulighed for at fastholde løbende fokus på udviklingen af eget politiske lederskab – og altid med en ambition om at udøve hvervet som kommunalpolitisk topleder bedst muligt for både borgere, kommunalbestyrelse og forvaltning.

Undervejs zoomer forløbet ind på de særlige grundvilkår, udfordringer og muligheder, som knytter sig til borgmesteren og det politiske lederskab i en kommune. Det sker gennem:

  • indspark fra forskere, eksperter og topledere
  • kollegial sparring borgmestrene imellem
  • samt konkrete værktøjer.

De enkelte sessioner tager udgangspunkt aktuelle samfundstendenser, som har betydning for udøvelsen af borgmesterens politiske lederskab.

Deltagers udbytte

  • Unik mulighed for arbejde med eget politiske lederskab som borgmester.
  • Indspark og inspiration fra eksperter, forskere og topledere fra den private og offentlige sektor.
  • Rum og mulighed for drøftelser og sparring med borgmesterkolleger.
  • Nye perspektiver på aktuelle samfundstendenser, som inspirerer og viser retning for ledelsesmæssig handling.

Program

Programmet for hver session tager udgangspunkt i aktuelle samfundstendenser, som har betydning for borgmesterens politiske lederskab. Programmerne lægges løbende op.

Datoer

2022:
Onlinemøde: 01.06.
Døgnsession: 05.12. kl. 12:00 - 06.12. kl. 12:00

2023:
Dagssession: 07.03. kl. 10:00 - 18:00
Døgnsession: 29.11. kl. 12:00 - 30.11. kl. 12:00

2024:
Dagssession: 13.03. kl. 10:00 - 12:00
Døgnsession: 28.11. kl. 12:00 - 29.11. kl. 12:00

2025:
Dagssession: 10.05. kl. 10:00 - 18:00
Onlinemøde: 20.05,

Kontakt Liv Fisker, LIFI@kl.dk

Undervisere/ Oplægsholdere

Anne Steffensen, chefkonsulent, Komponent.
Anne har 20 års erfaring som chef og direktør fra den kommunale sektor. Anne har solid indsigt i arbejdet med ledelse, udvikling, styring, effektiv drift og organisering.

Varighed: 3 dage
Se hvad prisen inkluderer

Priser: Onlinemøder: Pris afventer. Dagssessioner: 5.300 kr. ekskl. moms. Døgnsessioner: 8.800 kr. ekskl. moms.