Borgmesternetværket er eksklusivt for de 98 borgmestre. Netværkene tilbyder en kombination af faglige input, videndeling og sparring. Atl sammen på tværs af kommuner og partier og i et fortroligt rum.

Borgmesternetværk består af en møderække gennem hele valgperioden for en fast mindre kreds af borgmestre ofte fra samme landsdel.

I netværket drøfter borgmestrene alt fra aktuelle temaer og tendenser til muligheder og udfordringer set fra borgmesterstolen. Drøftelserne går på tværs af kommunegrænser og partier og sker i et fortroligt rum med kolleger, som løfter en tilsvarende opgave.

Deltagers udbytte

Som medlem af et borgmesternetværk får du:

Borgmesternetværk er et tilbud eksklusivt for de 98 borgmestre.

Program

Netværksmøderne holdes på skift hos medlemmerne af netværket.
Dagsordenen aftales fra gang til gang, og værtsborgmesteren er typisk ansvarlig.

Datoer

Hvert borgmesternetværk mødes typisk 3-5 gange om året i hele valgperioden. Mødedatoerne fastlægges typisk fra gang til gang.

Kontakt Anne Birgitte Dyhrberg-Nørregaard: ABDN@kl.dk.

  • Videndeling og erfaringsudveksling.
  • Input om et aktuelt tema, som giver ny inspiration og perspektiv.
  • Kollegial sparring om både muligheder og udfordringer i et uformelt, fortroligt rum.

Undervisere/ Oplægsholdere

Hvert netværk har tilknyttet en KL-chef, som understøtter drøftelserne efter aftale med værtsborgmesteren.
Der er tradition for, at netværkene løbende inviterer eksperter og andre kapaciteter til at holde oplæg og give input.

Se hvad prisen inkluderer
Pris: 5.000 kr. ekskl. moms om året.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen