Hvordan får du mest mulig politik ud af din tid som politiker? Og hvad er dit handlingsrum lokalt? Få værktøjer og inspiration, så du kan vælge, hvordan du løfter dit hverv som politiker bedst muligt.

Kommunalpolitikere kommer ind i kommunalbestyrelserne med høje ambitioner og nye ideer. Det gælder, uanset om man er nyvalgt eller genvalgt.

De fleste politiker kommer også ind i kommunalbestyrelserne, samtidig med at de har job ved siden af. Det betyder, at tiden knap.

Derfor sætter Fælleskommunalt politikerdøgn spot på kommunalpolitikernes rolle. Målet er, at du som kommunalpolitiker får et solidt indblik i forskellige måder at løfte din opgave som politiker på og bliver rustet til at vælge din vej. Der er fokus på, at du kender dit handlingsrum lokalt, og du får værktøjer til at få mest muligt politik ud af din indsats.

Deltagers udbytte

Fælleskommunalt politikerdøgn giver dig:

  • Konkrete værktøjer til at identificere dit handlerum som kommunalpolitiker.
  • Brugbar inspiration og interessante perspektiver på dit hverv som kommunalbestyrelsesmedlem og på dit eget politiske lederskab.
  • Bredt netværk og gode muligheder for erfaringsudveksling med andre kommunalpolitikere på tværs af kommuner og partier.
  • Indblik i aktuelle fælleskommunale dagsordener og konsekvenser for handlerummet lokalt.

Program

Programmet på Fælleskommunalt Politikerdøgn fastlægges fra år til år og opdateres på denne side.

Mulige temaer er:

  • Samspil med forvaltningen
  • Dataunderstøttet politisk ledelse
  • Kobling mellem økonomi, styring og ledelse
  • Borgerdialog og følgeskab lokalt
  • Økonomisk råderum som skaber plads til at prioritere politik
  • Samarbejdskultur i kommunalbestyrelse

Formen vil være en blanding af ekspertoplæg, kollegadrøftelser og arbejde med egen politikerrolle.

Datoer

2022:
01.11. kl. 12:00 - 02.11. kl. 12.00

2023:
13.11. kl. 12:00 - 14.11. kl. 12.00

2024:
14.11. kl. 12:00 - 15.11. kl. 12.00

Kontakt Anne Birgitte Dyhrberg-Nørregaard: ABDN@kl.dk.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

TRS
Konsulent
Theis Rubinke Sørensen