Kunne du tænke dig en dybere forståelse af den kommunale økonomi? Kom til en intens dag om kommunal økonomi med ny viden, inspiration og mulighed for erfaringsudveksling med andre politikere.

Forståelse for og indblik i principperne i de kommunale budgetter og regnskaber er afgørende for at foretage de politiske prioriteringer!

Formålet med kurset er at give dig en grundlæggende introduktion til kommunaløkonomiske nøglebegreber med relevans for politikere.

Som kommunalpolitiker har du en helt central opgave med at prioritere kommunens økonomiske ressourcer på tværs af politik- og opgaveområder. Forståelse for og indblik i principperne i de kommunale budgetter og regnskaber er afgørende for at foretage politiske prioriteringer.
 

Det handler med andre ord både om politik og økonomi - og sammenblandingen er kompleks. Det er de økonomiske vilkår for kommunerne også. Derfor er det vigtigt, at du som politiker er bedst muligt klædt på med hensyn til rammerne, reglerne, rutinerne og ikke mindst mulighederne i den kommunale økonomi.

På kurset kommer vi bl.a. ind på:

  • Rammerne for den kommunale økonomi og kommunernes finansiering
  • Budgetlægning: Kommunernes opgaver, udgifter og det økonomiske årshjul
  • Løbende økonomistyring og budgetopfølgning

 

Dit udbytte

Du vil som deltager på kurset få:

  • Øget bevidsthed om den kommunale budgetproces (herunder rammer og betingelser)
  • Bedre grundlag for at deltage i egen kommunes budgetproces
  • Viden om serviceniveauer og kommunalbestyrelsens arbejde med politiske mål
  • Inspiration fra andre kommuners budgetprocesser
  • Mulighed for refleksion over din rolle i budgetprocessen

Der vil være mulighed for netværk og erfaringsudveksling med politikere fra andre kommuner undervejs.

Undervisere

Chefkonsulent Anders Windinge, KL
Anders’ arbejdsområde i Økonomisk Politisk Center er bl.a.  kommunal budgetlægning og -samarbejde (faseopdelt budgetproces)

Konsulent Theis Rubinke Sørensen, Komponent
Theis er tidligere kommunalpolitiker og beskæftiger sig i Komponent med emner som politisk lederskab, prioriteringer og samspil.

Varighed: 1 dag
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Kommunalpolitikere.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

TRS
Konsulent
Theis Rubinke Sørensen
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek