Kunne du tænke dig en dybere forståelse af den kommunale økonomi? Kom til en intens dag om kommunal økonomi med ny viden, inspiration og mulighed for erfaringsudveksling med andre politikere.

Forståelse for og indblik i principperne i de kommunale budgetter og regnskaber er afgørende for at foretage de politiske prioriteringer! Formålet med kurset er at give dig en grundlæggende introduktion til kommunaløkonomiske nøglebegreber med relevans for politikere.

 

Kursets indhold

Som kommunalpolitiker har du en helt central opgave med at prioritere kommunens økonomiske ressourcer på tværs af politik- og opgaveområder. Forståelse for og indblik i principperne i de kommunale budgetter og regnskaber er afgørende for at foretage politiske prioriteringer.
Det handler med andre ord både om politik og økonomi - og sammenblandingen er kompleks. Det er de økonomiske vilkår for kommunerne også. Derfor er det vigtigt, at du som politiker er bedst muligt klædt på med hensyn til rammerne, reglerne, rutinerne og ikke mindst mulighederne i den kommunale økonomi.

På kurset kommer vi bl.a. ind på:

  • Rammerne for den kommunale økonomi og kommunernes finansiering
  • Budgetlægning: Kommunernes opgaver, udgifter og det økonomiske årshjul
  • Løbende økonomistyring og budgetopfølgning

 

Dit udbytte

Du vil som deltager på kurset få:

  • Øget bevidsthed om den kommunale budgetproces (herunder rammer og betingelser)
  • Bedre grundlag for at deltage i egen kommunes budgetproces
  • Viden om serviceniveauer og kommunalbestyrelsens arbejde med politiske mål
  • Inspiration fra andre kommuners budgetprocesser
  • Mulighed for refleksion over din rolle i budgetprocessen

 

Der vil være mulighed for netværk og erfaringsudveksling med politikere fra andre kommuner undervejs.

 

Undervisere

Konsulent Rikke Grynderup Steffensen, Komponent.
Rikke er specialist inden for kommunaløkonomi og økonomistyring og har bred erfaring med undervisning i og rådgivning om kommunernes økonomi.

 

Konsulent Theis Rubinke Sørensen, Komponent.
Theis er tidligere kommunalpolitiker og beskæftiger sig i Komponent med emner som politisk lederskab, prioriteringer og samspil.

3.500 kr.
Varighed: 1 dag
Se alle dage og tidspunkter
Sted og dato er ikke fastlagt
Forløbet udbydes både på Sjælland og i Jylland
august 2022 - december 2022
Forhåndstilmeld dig her, så kontakter vi dig, når datoer og steder er klar

Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Kommunalpolitikere.

Program

Ankomst og morgenmad
Rammerne for den kommunale økonomi og kommunernes finansiering
Hvor kommer pengene fra? Hvilke handlemuligheder har kommunalbestyrelsen?
- Kommunernes finansiering
- Styrelsesloven
- Budgetloven
- Økonomiaftalen
Budgetlægning: Kommunernes opgaver, udgifter og det økonomiske årshjul
Hvordan lægger man budgetter i kommunerne? Hvilke handlemuligheder har kommunalbestyrelsen? Hvordan skaber man råderum?
- Budgetlægningsmetoder og tildelingsmodeller
- Nøgletal og benchmark
- Økonomisk politik
- Serviceniveau
- Service-/driftsudgifter
- Anlægsudgifter
- Det økonomiske årshjul - hvornår skal jeg på banen?
Frokost
Budgetlægning: Kommunernes opgaver, udgifter og det økonomiske årshjul (fortsat)
Den løbende økonomistyring og budgetopfølgning
Hvordan følger vi op på forbruget? Indfrier vi vores politiske mål? Er vores politiske mål klare nok?
- Opfølgning på forbrug og prognose
- Politisk målstyring
- Regnskab
Tak for i dag