Nye typer af udfordringer i samfundet kræver nye typer af løsninger

Det gælder også i kommunalpolitik, hvor udfordringen ofte er, at løsningerne skal findes indenfor et begrænset råd og samtidig svare på komplekse problemer.

Politikudvikling forandrer sig også i takt med, at borgerne kræver mere indflydelse, og mulighederne for at involvere flere aktører både løser og komplicerer politikudviklingen.
Samtidig ser vi at mange politikere i dag ønsker at kunne træffe bæredygtige beslutninger, der rækker længere ud i fremtiden.

Hvordan sætter man som politiker gang i en ny slags politikudvikling i kommunalbestyrelse og udvalg?

På dette kursus får du og evt. dine udvalgskolleger inspiration til at starte en ny type politisk dialog i jeres kommune og dermed - måske for en stund eller i forhold til et politikområde - at komme ud af de vante forhandlingsrammer og -processer.


Samtidig har du chancen for at blive klogere på mulighederne for at bidrage til en ny type samspil mellem politikere, embedsværk og evt. andre aktører, hvor du og dine politiske kolleger i højere grad får faglig og innovativ bistand til at undersøge problemstillinger og åbne op for processer frem for at fastlåste løsninger på færdigt formulerede politiske bestillinger.


På dette kursus får du:

  • En ramme for drøftelse af samfundets udfordringer, kommunernes muligheder og behovet for forandring af systemer og processer.
  • Blik på din egen rolle som politiker i at skabe forandring af politikudviklingen.
  • En introduktion til innovation og kreativitet i udvikling, hvad det er, og hvad det kan bruges til i politiske sammenhænge.
  • Mulighed for at sparre med andre politikere og reflektere over kommunens politiske processer.
  • Inspiration til at sætte nye rammer for jeres politiske drøftelser og politikudvikling.
  • Mulighed for at prøve konkrete spil af som ramme for politikudvikling.

Undervisere

Louise Angelo og Theis Rubinke Sørensen, Komponent samt oplæg fra Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI)

Varighed: 1 dag
Er du i målgruppen?

Politikere med lyst til at skabe politik på nye måder

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

TRS
Konsulent
Theis Rubinke Sørensen
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek