Hvad er innovation, og hvad kan innoveres? Innovation kan være med til at ændre din og din arbejdsplads hverdag, så du får det mest optimale ud af de ressourcer, som du har.

Du får på modulet fokus på:

 • at skabe fornyelse - hverdagsinnovation med udgangspunkt i kerneopgaven
 • at blive bedre til at udvikle løsninger i tæt samarbejde med borgere, kollegaer og samarbejdspartnere
 • at lære, hvordan du sammen med andre skaber ideer og innovative projekter, der kan omsættes til konkrete forbedringer med værdi for både borgere, din arbejdsplads og dig selv
 • at lære, hvordan du får din ledelse og kolleger med på at tænke mere innovativt
 • at få indblik i forskellige innovationsmodeller og metoder, så du kan bidrage konstruktivt til arbejdet med nye innovative tiltag i din egen hverdag

Hvad er innovation? og hvad kan innoveres?

 • Innovationsbegreber
 • Arbejdet med innovation
 • Design af eget innovationsprojekt

Innovationskompetencer

 • Innovationsspørgsmål
 • Kreativ selvtillid

Innovationsmodeller

 • Innovationsdiamanten
 • Innovationsmodeller
 • Innovationsmetoder

Roller og positioner som innovativ medarbejder

 • Italesættelse af roller og positioner
 • Rollen som facilitator
 • Egne præferencer og kompetencer

Innovationskultur

 • Kendetegn ved innovativ kultur
 • Skabelse af innovativ kultur
 • Betydning af ledelsesbevågenhed

Udbytte

Du får

 • viden om, hvordan innovative processer og projekter spiller sammen med såvel operationelle som strategiske indsatser på arbejdspladsen
 • viden om, hvordan du griber en innovationsopgave an – fra opdagelse over ideudvikling til implementering
 • viden om forskellige former for innovation, innovationsmodeller og innovationsmetoder
 • forståelse for egne personlige ressourcer og udfordringer som innovativ medarbejder i samspil med afdelingens/organisationens kultur
 • forståelse betydningen af innovation i et større samfundsmæssigt perspektiv.

Du skal 

 • kunne omsætte teorier om innovation til praksis i en konkret case med relevans for egen arbejdsplads
 • kunne anvende procesfacilliterende værktøjer og kunne analysere og vurdere dilemmaer fra hverdagen ud fra en innovativ vinkel
 • kunne anvende forskellige kreative metoder og dialogværktøjer som redskab i skabelsen af læringsbefordrende og innovative arbejdsmiljøer
 • kunne formulere innovationsspørgsmål samt undrings-/arbejdsspørgsmål.

Du skal

 • kunne identificere og vurdere muligheder for innovation inden for eget arbejdsfelt
 • vurdere, hvilke betingelser der skal være til stede, for at et innovationsprojekt kan lykkes
 • opnå tilstrækkelig kreativ selvtillid (creative confidence) til at kunne igangsætte og bidrage til innovative tiltag på en arbejdsplads
 • kunne motivere og involvere kolleger og samarbejdspartnere i innovation og særligt i eget innovative mindset
 • kunne håndtere modstand og forandringsreaktioner og lære at bruge dialogværktøjer som redskab i skabelsen af innovative arbejdsmiljøer.

Tilrettelæggelse

10 undervisningsgange, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45. Undervisningen er 100% online.

Særlige forhold

Modulet er på akademi-niveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.

Varighed: 10 undervisningsgange, undervisning 1 gang om ugen. Undervisningen er 100% online.
ECTS: 10
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.

Er du i målgruppen?

Administrative medarbejdere, som ønsker at vide, hvad innovation er, og få kompetencer til at arbejde med innovation.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstadsområdet og på Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg