Som ansat på et bibliotek har du på den ene eller anden måde altid en formidlende rolle og forskelligartede formidlingsopgaver. Måske står du fra tid til anden og skal holde oplæg for gæster eller brugere eller måske endda i undervisningslignende situationer? Det kan også være, at du ønsker at styrke dine formidlingskompetencer med henblik på nye kommende opgaver. Med VPG´en bliver du klogere på kompetencer, roller, rammer og relationer i en hverdag med formidling og undervisning.

Du kan forvente:

 • at blive bevidst om din egen formidler- og underviserrolle
 • at få inspiration og konkrete værktøjer til formidling og undervisningsopgaver - herunder digitalisering i undervisningen og virtuel læring

Du kan se frem til et spændende studiemiljø hvor:

 • der er fokus på at arbejde med grundprincipperne for voksenlæring i praksis
 • der er fokus på dine behov for læring
 • der er plads til at eksperimentere som underviser i et tillidsfuldt og fortroligt rum blandt deltagerne

Af dig forventer vi:

 • at du deltager aktivt i undervisningen og på det afsluttende internat
 • at du bidrager med egen viden og erfaring
 • at du er indstillet på at være aktiv som undervisningsassistent, som feedback-modtager og feedback-giver
 • at du underviser dine medkursister 2 gange undervejs i forløbet

Deltagere om VPG:

 • Det er den mest direkte-overførbare (transfer-støttende) uddannelse jeg har deltaget i
 • Jeg fik gode input og inspiration - ikke mindst til øvelser og aktiviteter, der forbedrer et undervisningsforløb
 • Jeg fik god inspiration og mange gode tilgange til at ændre min tilgang til undervisning, så jeg fik mere fokus på deltagernes læring end min egen "aflevering" af stoffet

Indhold

Kerneopgaven i den kommunale og regionale forvaltning ændrer sig markant i disse år. Dette gælder også for biblioteksområdet. De nye typer af opgaver medfører, at både ledere og medarbejderes behov for formidlings- og undervisningskompetencer stiger.

At være ansat på et bibliotek i dag kræver kommunikative færdigheder (evnen til at spørge og lytte), færdigheder i formidling (evnen til at planlægge, afholde, evaluere oplæg, dialoger og processer, der henvender sig til både nære og fjerne kollegaer – samt borgere og kunder) samt personlig indsigt (evnen til at se sig selv i relation til andre).

Igennem mange år har Komponent løbende udviklet, tilpasset og udbudt et unikt Voksenpædagogisk Grunduddannelsesforløb, som sætter fokus på disse kompetencer.

Hvordan kan en undervisningsdag på forløbet se ud?

 • Introduktion til dagens program
 • Undervisning ved kursusdeltager
 • Feedback
 • Gennemgang af teori og undervisningsøvelser
 • Undervisning ved kursusdeltager
 • Feedback
 • Afrunding og introduktion til næste undervisningsgang

Tilrettelæggelse

Uddannelsen består af 6 undervisningsgange samt 2 sammenhængende afsluttende internatdage.

Pensum

Bøger der benyttes på forløbet (inkl. i prisen):

 • Voksenundervisning af Mogens Christiansen og Gert Rosenkvist
 • Cooperative Learning af Spencer Kagan og Jette Stenlev

Hertil kommer artikler, inspirationsmaterialer samt metoder, som løbende lægges på Komponents elektroniske læringsplatform MitKomponent

Undervisere/ Oplægsholdere

Undervisere på hold i Jylland, Fyn og Sjælland er konsulenter ved Komponent og erfarne eksterne undervisere.

Varighed: 6 undervisningsdage + 2 dages internat
Se hvad prisen inkluderer

Ekskl. moms. Tilmeldingen er bindende, efter tilmeldingsfristens udløb. Husk du kan søge midler via Den Kommunale Kompetencefond / Den Regionale Kompetencefond / Den Statslige Kompetencefond. Undervisningssted kan variere undervejs i det enkelte forløb. Se beskrivelse til venstre.

Er du i målgruppen?

Uddannelsen er for medarbejdere og ledere, som har eller ønsker formidlings- og undervisningsopgaver i kommuner, regioner og private virksomheder.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og Fyn
June Elgin Jensen