Webinar: Nye hold i Den offentlige Proceslederuddannelse. Overvejer du eller din organisation at styrke kompetencerne, og er du nysgerrig på muligheder og udbytte, så tilmeld dig her.
 • Går du og overvejer, om du skal styrke dine kompetencer til at lede processer, facilitere og designe korte og lange forløb?
 • Har din enhed (center, afdeling, lederteam, konsulentgruppe mv.) talt om eller måske blevet opfordret til, at supplere det skarpe faglig blik med proceskompetencer.
 • Er du leder, faglig konsulent, stabskonsulent, direktionskonsulent eller fx projektleder som virkelig kan se behovet for at facilitere i krævende sammenhænge fyldt med politiske budskaber, magt, spændingsfelter, forandringsopgaver og store ambitioner?

Kan du svare ja på blot noget af ovenstående, så er webinaret her noget for dig!

Underviserne John Møldrup og Per Møller Janniche vil over 45 minutter fortælle dig om Den Offentlige Proceslederuddannelse® udbudt af Komponent - Kommunernes Udviklingscenter.

Nogle kendetegn ved netop vores uddannelse er:

 • Den er fuldt tilpasset de offentlige og kommunale opgaver, udfordringer og løsninger, I står med - herunder at lede processer i en politisk kontekst
 • Cases fra hverdagen udgør et centralt element sammen med andre læringstilgange, der hjælper dig, når du skal skabe værdi i egen praksis
 • Den kan udbygges med ECTS point ved at gå til eksamen
 • Du får en kombination af det nyeste og mest spændstige inden for proceskonsultation samtidig med en værktøjskasse med de mest efterprøvede og langtidsholdbare metoder og processer
 • Underviserne har årelang erfaring med undervisning og faglighed, det kommunale maskinrum og procesarbejde på alle velfærds- og stabsområder og fra medarbejderseminarer over teamleder til kommunaldirektør.

Du kan læse mere her: Den Offentlige Proceslederuddannelse®

På webinaret vil vi fortælle om uddannelsen, komme ind på nogle af de metoder og processer, vi kommer til at arbejde med og pege på nogle af de dilemmaer og muligheder, som procesarbejde adresserer. Ikke mindst så kan du stille spørgsmål og komme i dialog med os og andre, der overvejer at styrke kompetencerne på dette faglige felt.

Hvad handler procesledelse om?

Procesledelse handler overordnet set om at skabe et tydeligt fokus på opgaveløsning i organisationen – ikke kun på, hvad vi skal løse (handlingsniveau), men også hvordan vi skaber (procesniveau) involvering og de bedste rammer for at finde de bedste løsninger. Dette to-delte fokus er en afgørende forudsætning for at kunne navigere i den kompleksitet som kendetegner moderne organisationer.

Derfor en nøglekompetence for den interne proces leder i en politisk styret organisation at opøve evnen til at navigere i den politiske samt organisatoriske kompleksitet for at skabe bedre og mere effektive (udviklings-)processer gennem involvering

Mange interne konsulenter har opgaven med at facilitere processer af forskellig karakter på deres arbejdspladser. Det kan være alt fra mødeledelse, facilitering af temadage over konflikthåndtering til undersøgelser og interviews, eller at bistå ledelsen i planlægning. Der sættes fokus på det specielle ved at være intern konsulent samt de ståsteder en intern konsulents rolle består af og de dilemmaer, der opstår i den forbindelse

Muligheder og dilemmaer

På dette webinar sætter vi spot på de muligheder og dilemmaer, der opstår, når vi på ene side er kolleger til de personer, vi laver processer for og på den anden side har en rolle, som positionerer os på en helt særlig måde.

 • Hvordan skal vi agere i det?
 • Hvilke processuelle greb har vi for at sikre at processerne får den effekt de er tiltænkt?
 • Hvilke muligheder har vi får ikke at komme til at stå, som en ”lus mellem to negle”?
 • Hvordan legitimerer organisationen vores rolle som facilitatorer?
 • Hvordan skal vi positionere os i rollen?

Dilemmaerne er mange, men mulighederne er flere.

Konkrete bud til dig:

På webinaret får du nogle meget konkret bud på hvordan du kan handle på og tackle de ting du som intern konsulent møder i din dagligdag. Vi kommer med bud på blandt andet:

 • At lede processer – i et systemisk/kompleksitetsteoretisk perspektiv
 • At skabe legitimitet og gennemslagskraft – personlig navigation i paradokser
 • At skabe rammer for opgaveløsning
 • Hvilke ambitioner for involvering skal jeg leve op til i min opgaveløsning?
 • Hvilke redskaber kan jeg helt konkret benytte mig af i min daglige praksis?

Undervisere:

Chefkonsulent John Møldrup og chefkonsulent Per Møller Janniche.

Varighed: 1 time
Se hvad prisen inkluderer

Det er gratis at deltage i webinaret.

Er du i målgruppen?

Målgruppen er bred. Du er fx leder, faglig konsulent, stabskonsulent, direktionskonsulent eller projektleder.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JMO
Chefkonsulent
John Møldrup
Per Møller Janniche profilbillede
Chefkonsulent
Per Møller Janniche
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen