foto mangler

Rikke Liv Holst

Chefkonsulent

Rikke arbejder med ledelsesudvikling og står bl.a. for Komponents forløb målrettet ledere uden formelt personaleansvar, ledertalenter, nye ledere og faglig ledelse. Rikke er også dybt involveret i at udvikle nye koncepter for, hvordan kommunale ledere kan mødes og udveksle erfaringer i f.eks. netværk i regi af Komponent, ligesom hun skræddersyr og faciliterer udviklingsprocesser for organisationer indenfor især det sociale område. Rikke har mere end otte års erfaring med at arbejde som intern og ekstern konsulent i det kommunale Velfærdsdanmark. Fra landets to største kommuner har hun indgående erfaring med faglig, organisatorisk og ledelsesmæssig udvikling af børne- og familieområdet. Og fra Tænketanken Mandag Morgen har hun stor indsigt i samarbejde på tværs af fagligheder, organisationer og sektorer og social innovation. Rikke er optaget af at finde og formidle nye veje til at tale om effekt, gå fra inddragelse til samarbejde, forebyggelse og helhedsorienterede løsninger samt at bidrage til nyskabende velfærdsløsninger baseret på relationer og tillid. Rikke er cand.soc. med speciale i talbaseret styring af det specialiserede børne- og ungeområde.
Find mig på LinkedIn