Overvejer din kommune at ændre økonomistyringen på skoleområdet? På dette kursus får du viden om, hvordan tildelingsmodeller kan konstrueres, hvilke valg man kan tage,og hvordan de tilpasses i praksis

Hvorfor et kursus om skoletildelingsmodeller?
De fleste kommuner anvender en tildelingsmodel til at fastlægge budgetterne for de enkelte skoler, og selvom disse modeller har fællestræk, er der en stor mængde af variationer. Med dette todages kursus dykker vi ned i variationsmulighederne og diskuterer, hvordan forskellige komponenter kan kombineres, så der tages hensyn til både den enkelte kommunes struktur og til specifikke målsætninger og politikker.

På kurset er der særligt fokus på, hvordan tildelinger efter klasser og elever kan kombineres med faste ressourcetildelinger efter socioøkonomiske kriterier, og hvordan betalingsansvaret for specialundervisning bedst tilrettelægges under hensyntagen til skolestørrelser og styrkelse af det faglige ledelsesrum.

På kurset bliver du også introduceret for, hvordan nye tildelingsmodeller kan indfases, hvordan budgetreguleringer og overførselsadgange kan kombineres, og hvordan der skabes incitamenter til undervisningskvalitet og omkostningseffektivitet. Du lærer også, hvordan effektbaserede styringsprincipper kan integreres i skoletildelingsmodeller, hvordan det tværgående samarbejde med daginstitutioner kan indrettes, og hvordan overgangen til ungdomsuddannelser kan fremmes.

Din praksis og skoletildelingsmodel bringes i spil
Kurset giver dig den nyeste viden om udvikling af tildelingsmodeller til skoleområdet, og efter kurset har du viden og værktøjer til at arbejde med udvikling af din kommunes skoletildelingsmodel.

Kurset tager udgangspunkt i din praksis, og vi tilstræber at tilpasse indholdet til deltagerkommunernes bestående økonomistyringsmodel på skoleområdet samt de ændringsbehov, der aktuelt er.

På kurset diskuterer vi, hvilke styrker og svagheder modellerne har, samt hvilke konsekvenser forskellige ændringer og alternative principper vil have. Dermed får du den nødvendige viden til selv at kunne udvikle en tildelingsmodel, der passer til den specifikke situation, skolestrukturen og de politiske målsætninger i din kommune.

Vil du vide endnu mere om design af økonomistyringsmodeller?
Vil du vide endnu mere om tildelingsmodeller, kan du følge Fremtidens Økonomistyring, der med otte dages undervisning giver økonomikonsulenter, ledere og specialister de nødvendige kompetencer til at kunne udvikle nye styringsmodeller i de danske kommuner.

Undervisere/ Oplægsholdere

Kurset er tilrettelagt af Per Nikolaj Bukh, som også underviser på kurset.

Per Nikolaj Bukh er professor på Aalborg Universitet, hvor han beskæftiger sig med mål- og resultatstyring, effektbaseret styring samt økonomistyring og strategi. Han er en af landets førende eksperter i design af økonomistyringsmodeller og har mange års erfaring med praktisk orienterede udviklings- og undervisningsforløb.

Varighed: 2
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Er du i målgruppen?

Kurset giver dig et indgående kendskab til, hvordan de økonomiske styringsmodeller og -redskaber fungerer, og hvordan de spiller sammen på skoleområdet. Dermed er kurset særligt målrettet til kommuner, der overvejer eller har besluttet at ændre i den økonomiske styring på skoleområdet. Kurset er derfor relevant for alle, der beskæftiger sig med økonomistyring på området – både centralt og decentralt – samt ledende medarbejdere i forvaltningen, økonomi- og planlægningsafdelinger mv.

Kurset er også relevant for faglige ledere, der vil deltage i udviklingen af en ny styringsmodel, der skaber decentrale frihedsgrader og nye rammer for fremtidens kommune. Ligeledes giver kurset specialister med fokus på strategi, udvikling, styring, kvalitet og evaluering kompetencer til at deltage i udviklingen af økonomisk styring.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

RGS
Specialkonsulent | På barsel
Rikke Grynderup Steffensen
HP
Koordinator
Helle Hornsyld