Få viden om recovery-orienteret rehabilitering og de centrale begreber, der knytter sig til området. Metoder, praktiske tilgange og materiale, du kan anvende i praksis.

Det faglige formål med e-læringskurset er at give den enkelte deltager viden om recovery-orienteret rehabilitering og de centrale begreber, der knytter sig til recovery og rehabilitering.

Det faglige formål understøttes didaktisk ved, at du guides fra, HVAD er recovery-orienteret rehabilitering og HVORFOR er det vigtigt, til at beskæftige dig med, HVORDAN man udfører recovery-orienteret rehabilitering i praksis – og helt centralt: HVORDAN jeg gør i min egen praksis.

Du får:

  • Grundlæggende viden om recovery-orienteret rehabilitering
  • Grundlæggende viden om centrale begreber, metoder og tilgange, der understøtter recovery-orienteret rehabilitering
  • Muligheden for refleksion over egen praksis, så du på baggrund heraf kan opstille personlige læringsmål.

Indhold

E-læringskurset rammesætter recoveryorienteret rehabilitering ved at definere grundbegreber inden for både recovery og rehabilitering, ligesom medarbejderens rolle og ansvar i recoveryorienteret rehabilitering er et centralt tema.

E-læringskurset består af syv moduler, der hver har et tema. I hvert modul arbejdes der med det, som kendetegner rehabilitering, ligesom recoveryunderstøttende metoder og tilgange præsenteres.
Du kan gennemføre kurset fra start til slut og få en overordnet viden om recoveryorienteret rehabilitering og hvad der kendetegner recoveryorienteret rehabilitering i praksis. Du kan også bruge e-læringskurset som opslagsværk, eller som afsæt til undervisning, fælles refleksion eller temadage.

Modulerne er:

  • Recovery (varighed ca. 30 minutter)
  • rehabilitering (varighed ca. 15 minutter)
  • recoveryorienteret rehabilitering (varighed ca. 20 minutter)
  • Borgeren i centrum (varighed ca. 30 minutter)
  • Samarbejde på tværs af fagligheder og sektorer (varighed ca. 30 minutter)
  • Inklusion og deltagelse i samfundslivet, herunder netværk og pårørende (varighed ca. 25 minutter)
  • Målrettet, tidsbestemt og vidensbaseret (varighed ca. 30 minutter)

Samlet varighed ca. 3 timer.

Et kursus fra Socialstyrelsen

Kurset afholdes af Københavns Professionshøjskole for Socialstyrelsen. Kurset indgår i Socialstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien. Kursustilbuddet er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien og er baseret på den aktuelt bedste viden. Initiativet bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder. Kursustilbuddet administreres af Komponent.

Se hele kursustilbuddet til Socialpsykiatrien her

Sted og startdato
E-læring: December 2022
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Du kan tage e-læringen på et hvilket som helst tidspunkt, når det passer ind i din hverdag. Du skal blot følge arbejdsgangen beskrevet i den mail du modtager efter tilmelding. E-lærings modulerne er tilgængelige indtil ultimo 2022

E-læringskurserne er finansieret af midler fra satspuljen 2019-2022 og er derfor gratis.

Er du i målgruppen?

 

E-læringskurset henvender sig til ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien - både fra myndighed og det udførende område. Derudover henvender kurset sig til de interne og eksterne aktører, der også har en rolle i det rehabiliterende samarbejde med borgeren.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted
HP
Koordinator
Helle Hornsyld