Ret mange ældre mennesker i Danmark har et risikabelt eller skadeligt alkoholforbrug. På dette kursus kan du lære mere om ældres alkoholforbrug samt metoder til at samtale om forbruget.

Indhold

Oftest forbinder man et højt alkoholforbrug med unge mennesker, men en overraskende stor andel af ældre mennesker i Danmark har også et risikabelt eller ligefrem skadeligt alkoholforbrug. Den nationale sundhedsprofil fra 2017 viste, at 6,9 % af den voksne befolkning i løbet af en typisk uge overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse - en af de to største andele ses blandt mænd i alderen 55-64 år og 65-74 år (10,4 % og 11,9 %), jf. Viberg og Aabel, Sundhedsstyrelsen, Stof nr. 1, efterår 2018.

En ældre borger med et problematisk alkoholforbrug kan være en udfordring for sine omgivelser og kan belaste det professionelle personale omkring sig, og det kan også påvirke eventuelle medbeboere negativt. Helt centralt har et skadeligt alkoholforbrug alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser for den drikkende selv.

På denne kursusdag vil du få viden om, hvordan alkohol påvirker den aldrende krop, og hvilke sundhedsmæssige og sociale risici et problematisk forbrug medfører. Ældre mennesker tåler alkohol dårligere, og derfor er risikoen større for helbredsfølger. Risiko for fald eller andre skaber er også øget, og det kan have store negative konsekvenser for ældre. Derfor er forebyggelse vigtig. Opgaven er først at afdække et eventuelt risikabelt eller skadeligt forbrug. Disse emner taler vi om på første del af kursusdagen.

På anden del af kursusdagen taler vi om, hvordan man taler med den ældre borger om dennes fysiske og/eller psykiske problemers sammenhæng med alkoholforbruget. Samtalen skal hjælpe borgeren til at se fordelen ved ændring af alkoholvanerne. Og forhåbentlig hjælpe borgeren til en plan for dette. For mange er samtalen om alkohol imidlertid tabulagt. Både for borgeren selv og for den fagprofessionelle. Derfor underviser vi i denne del af kurset i tilgange til disse samtaler gennem teori, øvelser og gensidig inspiration.

Undervisere

Speciallæge i almen medicin Sverre Barfod, tidligere praktiserende læge. Undervist og forsket i ændringer af adfærd, især med henblik på at håndtere risikofaktorer (KRAM), herunder især alkohol, ved brug af motiverende teknikker. Som leder af forskergruppe på Sundhedsstyrelsens vegne repræsenteret Danmark i WHO-projekt blandt andet med henblik på indføring af en dansk udgave af AUDIT-skemaet. Undervist læger og klinikpersonale og desuden (i COK-regi) kommunale medarbejdere, herunder forebyggelsespersonale og frontmedarbejdere. Skrevet artikler om emnet i lærebøger, faglige tidsskrifter, hjemmesider med mere.

Klinisk psykolog Anne Kimmer Jørgensen, klinisk psykolog med 17 års erfaring og selvstændig terapeut og kursusholder. Hun har i en længere årrække samarbejdet med Kræftens Bekæmpelser og Sundhedsstyrelsen. Hun har specialiseret sig i det sundhedspsykologiske område med en særlig interesse i at tilpasse og videreformidle psykologiske teorier og metoder til sundhedspersonale. Hun har praktisk erfaring i at tale med borgere,

Kurset afholdes ikke i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Varighed: 1 dag
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms. Prisen inkluderer undervisning, materialer og forplejning.

Er du i målgruppen?

Ledere og medarbejdere på ældreområdet eller andre, som arbejder med ældre borgere, som kan have et problematisk alkoholforbrug.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen
THLY
Chefkonsulent
Thilde Lydiksen