Skal du mobilisere mænd i en svær livssituation til at deltage i mandefællesskaber? Erfaringer fra Roskilde Kommune viser, at mandefællesskaber er en god vej til at genfinde glæde og livslyst.

Indhold

Forskning viser, at mennesker med gode sociale relationer er bedre rustet til at overleve sygdomme.
Ud fra kvalitative studier beskriver mandeforsker Simon Simonsen i sin bog "Mænd, sundhed og sygdom: ronkedorfænomenet", hvordan mænd i forbindelse med sygdom vælger at distancere sig og søge bort fra fællesskaber.

De samme dynamikker lader til at spille ind ved andre livsomvæltninger som pensionering, skilsmisse eller ægtefælles død. Det kan desværre få yderst alvorlige sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, som rammer manden og hans nærmeste.

Følgende fakta dokumenterer disse alvorlige konsekvenser

  • Mænd dør i gennemsnit fire år før kvinder.
  • De 25 procent mindst privilegerede mænd dør 10 år før den fjerdedel af mænd, der er mest privilegeret. For 25 år siden var forskellen 5,5 år.
  • En ufaglært mand dør 13 år før en højtuddannet kvinde.
  • Mænd bruger den alment praktiserende læge 30 procent mindre end kvinder.
  • I 2019 begik 629 mennesker selvmord - 470 af dem var mænd svarende til 75 %.
  • Mænd, der bor alene, dør syv år tidligere end mænd i parforhold. For kvinders vedkommende er forskellen tre år.
  • Otte ud af ti hjemløse er mænd.

Vi ved fra undersøgelser, at ensomhed kan lede til forskellige sygdomme. Mandefællesskaber indgår som en del af den tidlige opsporing, og resultater fra Roskilde Kommune viser, at et års deltagelse i mandefællesskaber afhjælper ensomhed og markant styrker den mentale trivsel.

Mange kommuner og flere civilsamfundsorganisationer efterspørger derfor råd og vejledning i at få mænd til at deltage i forebyggelse og rehabilitering. Nærværende kursus giver konkrete anvisninger til. hvordan man kan mobilisere flere af de ældre mænd til at deltage i mandefællesskaber.

Som kursist får du indsigt i de væsentligste forhold, der øver indflydelse på mænds måde at møde større livsudfordringer. Du lærer samtidig at kommunikere med manden med afsæt i hans fortælling. Derudover får du praktisk vejledning i, hvad det kræver at etablere mandefællesskaber i din kommune. Og endelig vil du høre om, hvordan eksisterende mandefællesskaber forandrer mænds præference for at distancere sig til at være åbne og handlekraftige i forhold til sygdomssymptomer, ensomhed og social distancering

Underviser

Hans-Jørgen Knudsen er formand for Center for Køn og Sundhed. De seneste otte år har Hans-Jørgen Knudsen beskæftiget sig med mænds sundhed og undervist kommuner og patientforeninger i kommunikation med fokus på mænds sundhed og sygdomsforståelse. Han formidler viden om mænds udfordringer i forhold til sundhed og sygdom og deres potentiale for at gøre brug af mere hensigtsmæssige strategier som f.eks. at deltage i et mandefællesskab.

2.495 kr.
Sted og startdato
Aarhus: 1. september 2022
Varighed: 1 dag
Se alle dage og tidspunkter
Komponent Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
01.09.2022 kl. 08:30 - kl. 15:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning og materialer samt forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.

Er du i målgruppen?

Alle, som arbejder med etablering af mandefællesskaber, f.eks. sosu-assistenter, sygeplejersker, konsulenter og lignende.

Program

Kaffe, te og brød
Velkomst og introduktion
Fakta om mænds sundhedsadfærd
Pause
Sociale normers betydning for mænds adfærd og kommunikation
Mobilisering af mænd gennem fortællinger
Frokost
Hvad kan et mandefællesskab?
Pause
Etablering, drift og videreudvikling af mandefællesskaber
Afslutning, spørgsmål og dialog
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen
LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted