Få svar på hvordan du skaber trygge relationer med angste og impulsdrevne børn og unge; hvordan gøres en gruppe eller klasse med tilknytningsforstyrrede børn både trygge og udviklingsparate med mere.

Tryg tilknytning og relationen til de professionelle er afgørende for anbragte børn og unges udviklingsområder: evnen til læring, social kompetence, at få venner, og at mestre tilværelsen efter anbringelsen. I hverdagen arbejder man med anbragte børn og unge, hvis tilknytning ofte er utryg, og hvis adfærd og selvforståelse tit forstærker negative daglige samspil eller skaber social isolation. Desuden medfører omsorgssvigt tidligt i livet en række karakteristiske indlæringsproblemer, der medfører at mange ikke klarer skolegangen.

Men forskningen viser at det lange seje træk i hverdagen kan ophæve virkningerne af tidligt omsorgssvigt. Det kræver kendskab til og forståelse af en ujævn og forsinket udvikling og modning. Det kan være meget udfordrende at arbejde med.

Dagen giver viden, konkrete forslag og videodemonstrationer af daglig praksis på fem områder:

Hvordan påvirker tidligt omsorgsvigt hjernens senere udvikling? Hvordan skaber man trygge relationer med angste og impulsdrevne børn? – de fem former for voksenadfærd i tryghedsskabende samspil. Hvilke indlæringsproblemer ses ved omsorgssvigt, og hvilke metoder hvordan bruges i hensyntagende undervisning? Hvordan gør man en gruppe eller klasse trygge og udviklingsparate?

Rygaards arbejde bygger på et grundprincip om at alle deler en fælles forskningsbaseret viden, men at deltagerne selv er de eneste eksperter i hvordan denne viden anvendes over for det enkelte barn og i den enkelte situation – her er det de daglige omsorgsgivere og lærere der er eksperterne i praksis, og de inddrager aktivt deres egne erfaringer og professionelle viden. Et andet vigtigt princip er at det er de professionelles dialoger, der skaber resultaterne. Et tredje princip er at udvikling kræver en stabil og målrettet indsats ud fra et fælles handlegrundlag. Det er de tre søjler, der har sat internationale standarder for Rygårds uddannelser og programmer til træning af omsorgsgivere og undervisere.

Alle deltagerne modtager links til den danske udgave af de inspirations- og læringsprogrammer Rygård har udviklet for personalegrupper, lærere og plejefamilier, der nu bruges i 26 lande
Velkommen til en spændende dag!

Undervisere/ Oplægsholdere

Niels Peter Rygård: Psykolog, autoriseret cand. psych., specialist i tilknytningsforstyrrelser hos børn og især organisationen af det professionelle arbejde. Har virket som psykolog på behandlingshjem, supervisor for socialforvaltninger, med udviklingsforløb for specialskoler, adoptionsmedarbejdere, familieplejeudvikling, behandlingsinstitutioner, ungdomsfængsler m.v. Desuden løbende beskæftiget med kommunale programmer for udvikling i tværfaglig tidlig indsats. Har designet og udbredt online uddannelsesprogrammer på 17 sprog for medarbejdere og ledere på børnehjem og plejefamilier (www.fairstartfoundation.com). Er konsulent for VISO i adoptionssager, modtager af Adoptionsprisen 2012. EU's pris for innovative læringsprogrammer 2016. Indstillet til den europæiske psykologforeningspris 2017.

Psykolog Niels Peter Rygårds design af viden og praksis for anbragtes omsorgsgivere og instruktøruddannelser på anbringelsesområdet anvendes nu af organisationer over hele verden: 30.000 børn og unges plejefamilier og ansatte på opholdssteder er blevet trænet på atten sprog af 400 uddannede instruktører, i Danmark og 25 andre lande. Den danske onlineuddannelse for instruktører på opholdssteder har for tiden 16 deltagere, og et projekt til en fælles uddannelse for fem kommuners familieplejekonsulenter er undervejs, ligesom en grønlandsk uddannelse for børnehjemsmedarbejdere og lærere er i gang.

Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Er du i målgruppen?

Medarbejdere, som arbejder med anbragte børn og unge.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen
LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted