Du lærer at planlægge og gennemføre arbejdsopgaver i sundhedsvæsenet og får bl.a. kompetencer til at tilrettelægge nye opgaver, ændre arbejdsgange og deltage i udviklings- og informationsprojekter.

For at tilgodese de meget forskellige it-systemer der arbejdes med i sundhedsvæsenet, udbydes to onlineforløb:
Øst – dækker Region Hovedstaden og Region Sjælland
Vest – dækker Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark

På modulet lærer du at planlægge, organisere og gennemføre arbejdsopgaver i sundhedsvæsenet, og du får kompetencer, så du kan medvirke ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af udviklingsprojekter og informationsvirksomhed.

Modulet giver forståelse for, hvordan samfundsudviklingen, de sundhedspolitiske mål og økonomiske vilkår påvirker sundhedsvæsenets struktur og opgaver, og de giver en forståelse for sundhedsvæsenets betydning i samfundet.

Du lærer at analysere og vurdere konkrete forhold i sundhedsvæsenet, så du kan tilrettelægge nye opgaver, ændre arbejdsgange, rutiner, materialer m.v.

Indhold

Sundhedsvæsenet generelt (30 %)

 • Formelle juridiske rammer for sundhedsvæsenet
 • Sundhedsvæsenet – opgaver og struktur
 • Sundhedspolitik – holdninger og prioriteringer
 • Fremtidens sundhedsvæsen

Sundhedslovgivning og patientrettigheder (40 %)

 • Sundhedslovgivningen generelt
 • Patientrettigheder
 • Øvrige juridiske regler, der har betydning for dem kliniske afdeling

Økonomi (30 %)

 • Sundhedsvæsenets økonomi
 • Hospitalets økonomiske muligheder og prioriteringer
 • Budget, mål, indsatser og ressourceallokering
 • Metoder til økonomistyring
 • Optimering af arbejdsgange

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • forstå, hvordan de givne rammer for sundhedsvæsenet påvirker opgaveløsningen
 • have grundlæggende viden om, hvordan samfundsudviklingen, de sundhedspolitiske mål og økonomiske vilkår påvirker sundhedsvæsenets struktur og de opgaver, som sundhedsvæsenet er forpligtet til at udføre
 • have kendskab til sundhedslovens rammer og have viden om udredningsret, behandlingsret, tavshedspligt, frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, maksimale ventetider mv.
 • have kendskab til de værdier og politiske strømninger, der er med til at påvirke sundhedsvæsenets prioritering, som igen påvirker  velfærdssamfundets udvikling
 • forstå, hvordan sundhedsvæsenets registreringssystemer anvendes i drift, planlægning, målopfyldelse og kvalitetssikring.

De studerende skal:

 • kunne finde relevante love og arbejde metodisk og systematisk med dem, så de kan anvende dem på konkrete problemstillinger
 • kunne forholde sig kritisk til forskellige informationer
 • kunne henvise patienterne til yderligere afklaring.

De studerende skal:

 • kunne placere egen rolle og arbejdsfunktion i det aktuelle politiske, økonomiske og organisatoriske ”landskab”, så det styrker den studerendes overblik over handlinger og ansvar i egen position
 • kunne anvende reglerne om patienters retsstilling samt andre lovregler, der knytter sig til patienters rettigheder, så de kan give patienter og pårørende relevant information både mundtligt og skriftligt før, under og efter patientforløbet
 • kunne analysere og vurdere konkrete forhold i sundhedsvæsenet med henblik på tilrettelæggelsen af nye opgaver, ændringer af arbejdsgange, rutiner, materialer m.v.
 • kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om løsning af konkrete opgaver og funktioner eller i større udviklingsarbejder.

Tilrettelæggelse

10 undervisningsgange heraf 2 gange med fremmøde og 8 onlinesessions.

Særlige forhold

Et obligatorisk modul på Sundhedskommunomuddannelsen

Eksamensform

Skriftlig individuel 48 timers eksamen

Varighed: 10 undervisningsgange i perioden august - november
ECTS: 10
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstadsområdet og på Bornholm
Claudia Grassi Ahlburg
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og Fyn
June Elgin Jensen
HK
Studievejleder i Midtjylland
Helle Kristensen
MRL
Konsulent og studievejleder i Nordjylland
Mette Ranum Laustsen
METH
Studievejleder på Sjælland
Marie Elisabeth Thomsen