Professionelt lederskab med afsæt i din personlighed og dig som leder i samspil med dine medarbejdere.

Komponent udbyder i tæt samarbejde med foreningen Kommunal EntreprenørForum - Kommunal Entreprenørledelse, en uddannelse, der henvender sig til ledere inden for vej-, park- og kloakområdet.

Det kan være muligt for visse medarbejdergrupper at søge midler fra Den Kommunale Kompetencefond til denne uddannelse.

Uddannelsen sætter fokus på, hvordan du skaber resultater og bevarer konkurrenceevnen i din virksomhed. Der er tale om en uddannelse i professionelt lederskab med afsæt i din personlighed og dig som leder i samspil med dine medarbejdere.

Gennem uddannelsen vil vi bl.a. ud fra din personlige lederstil og udfordringerne i hverdagen, komme ind under huden på begrebet ledelse af medarbejderne inden for lige netop dit arbejdsfelt. Vi vil herunder inddrage dig og dine medkursister i en række øvelser, som udspringer fra den praksisnære ledelse ”ude i virkeligheden”, og herunder gennem hjemmeopgaver skabe et realistisk arbejdsgrundlag for kurset. Tanken er generelt, at du skal kunne gå hjem og anvende det lærte her og nu.

Opbygning

Uddannelsen er opbygget i fire moduler med afsæt i en introdag:

Introdag - Ledelse som fag - dit lederskab i praksis
Dagen tager afsæt i dine forventninger til kurset og rollen som leder: Hvorfor er jeg her? Og hvad er god ledelse for dig? Vi taler ledelse generelt, faldgrupper som leder og det at ”opføre sig ordentligt som leder. Endelig berører vi MBTI-tests som begreb og værktøj.

Modul 1 - At lede andre gennem sig selv
Her tager vi afsæt i dig og dine kompetencer som leder. Vi arbejder med MBTI, som handler om din personlige stil som leder – men vi taler også om, hvordan vi undgår, at lederrollen bliver for personlig På dette modul hjælper vi med at gøre dig mere skarp på, hvad lederrollen bl.a. indebærer.

Modul 2 - Kommunikation og samspil
Dette modul har til formål at give dig viden og indsigt i, hvordan du kan forbedre din kommunikation, så dine budskaber bliver forstået. Men også så du bedre forstår, hvad der sker i medarbejderen, når du kommunikerer. Vi taler også konfliktstile – som er et særdeles væsentligt og interessant område at blive klogere på. Herunder berøres konfliktledelse også. Og så benytter vi en del øvelser, som sætter dig i stand til at forstå det lærte i praksis.

Modul 3 - Effektive teams
Dette modul vil give dig en grundlæggende forståelse for styrken i dine kollegers og medarbejderes forskellighed – igen berøres MBTI som værktøj. Vi taler om sammensætning af teams – ud fra de kompetencer medarbejderne har. Men vi berører også, hvad der er på spil internt i teams – og mellem teams, som er væsentligt at vide, når man leder dem. Ingen teamuddannelse uden teambuilding – vi gennemfører derfor også lidt teambuilding.

Modul 4 - Ressourceoptimering og forandringsledelse
Dette modul har til formål at give dig forståelse for, at forandringer er et konstant vilkår som kræver, at du som leder er på forkant med udviklingen – hele tiden. Vi taler om, hvad der kan vanskeliggøre henholdsvis fremme gode forandringsforløb – igen med afsæt i jeres egne oplevelser af forandringsforløb. Forandring hænger sammen med innovation – så her arbejder vi også, og endelig handler det hele om at være mere effektiv – så der kan ressourceoptimeres.

Uddannelsen er sammenhængende og ligger i forlængelse af hinanden, hvor hvert modul hviler og bygger ovenpå de forrige. Der refereres hele tiden til de emner, som har været gennemgået på tidligere moduler – for derved at skabe sammenhæng og synergi mellem modulerne.

Bortset fra modul 1, som er et internatforløb over 2 dage med overnatning, og introdagen som kun er 1 dag, er alle øvrige moduler todages forløb uden overnatning.

Ved endt uddannelse

 

  • Har du en tydelig fornemmelse for, hvad god ledelse er, hvad lederrollen indebærer og større bevidsthed omkring, hvordan du selv udøver ledelse inden for dit ledelsesrum.
  • Du er langt skarpere på, hvad din ledelse gør ved dine medarbejdere.
  • Du vil have en forståelse for vigtigheden i medarbejdernes forskellighed – og hvordan du kan udnytte dette i din ledelse.
  • Du vil være bedre klædt på til at varetage opgaven som krumtap i forandringsprocesser.
  • Bedre forståelse for teams med og uden leder – og hvad der er på spil i teamet.
  • Kommunikativt vil du have fået en række vigtige værktøjer – og ny viden.
  • Har du fået en unik mulighed for at videreføre det netværk, som er opbygget under uddannelsen.

Undervisere/ Oplægsholdere

Uddannelsen udbydes i tæt samarbejde med foreningen Kommunalt EntreprenørForum - Kommunal Entreprenørledelse.

Undervisere vil være:
Chefcoach & Manager Frank Bertelsen, BCC Bertelsen Coach & Consult

Varighed: 5 dage
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms for hele forløbet, og dækker introdag, forplejning, materialer, test, hjemmeopgaver og på modul 1 overnatningen. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Drifts-, distrikts-, funktions-, holdledere, formænd o. lign. med personaleansvar inden for vej-, park- og kloakområdet, teknisk service o.lign.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek