Landsbyggefondens renoveringsstøtteordning er fortsat meget anvendt i det støttede byggeri. Der er ikke ændret i selve ordningens beskrivelse i lovgivningen, men de mulige tilsagnsbeløb ændres jævnligt.

Boligorganisationerne vedligeholdelsesplaner (dv planer) er nu ved at være indberettet til platform i Landsbyggefondens regi. Det sker med henblik på den granskning, som er påkrævet hvert 5. år. Dette åbner på sigt også mulighed for at inddrage planerne på en anden måde end hidtil.

Initiativet til renoveringsstøttesag kommer som altovervejende hovedregel fra bygningens ejer, det vil sige den almene boligorganisation.

For mange kommuner er det svært at gennemskue, hvilken indflydelse de måtte have, og ikke mindst hvornår og hvordan den udøves.

Renoveringsstøttesager indeholder mange økonomiske oplysninger, og på denne eftermiddag ser vi på kommunens mulighed for indflydelse, indholdet af finansieringsskitser fra Landsbyggefonden, udarbejdelse af politiske indstillinger og hvad kommunen i en sådan indstilling binder sig til.

Selve sagsbehandlingsforløbet i kommunen gennemgås, herunder hvilke oplysninger, som kommunen må være i besiddelse af.

Oplægsholder

Konsulent Inge-Lis Kalum Schou, Rådgivning om Støttet Boligbyggeri

Varighed: 1 eftermiddag
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig til sagsbehandlere i kommuner, der som arbejdsområde har tilsynet med almene boligorganisationer, herunder behandling af politiske oplæg til beslutninger om renoveringsarbejder, lån og garantier i støttet byggeri. Teamdagens indhold har også interesse for medarbejdere i almene boligorganisationer, som beskæftiger sig med dagens emner.