Ses vi på temadagen ” Hjælp unge på kanten til en fremtid på arbejdsmarkedet”? 

En af de største udfordringer som virksomheder og kommuner står over for er, at de over tid ikke kan finde kvalificeret arbejdskraft. Den demografiske udvikling og væksten i Danmark betyder, at vi får brug for alle, der på kvalificeret vis kan bidrage på arbejdsmarkedet. 

Derfor skal vi allerede nu udvikle nye veje til at hjælpe unge på kanten til en god tilknytning til uddannelse og beskæftigelse, så de kan indgå i arbejdsstyrken. Mange uddannelsessteder og kommuner er heldigvis godt på vej til at finde nye løsninger – så lad os lære af hinanden! 

Komponent inviterer til en temadag, som sætter fokus på den nyeste forskning, vellykkede kommunale indsatser og metoder til, hvordan vi kan lykkes med at skabe tilknytning til uddannelse og beskæftigelse blandt unge på kanten. 

Du kan blandt andet blive inspireret af: 

  • Viden om den stigende mistrivsel blandt unge – og hvilke løsninger kalder det på? 

  • Vellykkede støttende indsatser, der tager udgangspunkt i de unges håb og drømme – men også udfordrer dem

  • Forskellig bud på stærke lokale partnerskaber, som skaber gode rammer for udvikling af de unges trivsel, kompetencer og jobmuligheder 

  • Konkrete metoder, redskaber og teknikker til at arbejde unge med autisme, andre funktionsnedsættelser eller sociale problemer 

  • Veje til en styrket og helhedsorienteret tilgang 

Og megen anden viden og erfaringer, som vi kan anvende til at skabe bedre løsninger. 

Vi glæder os til at se jer! 

2.195 kr.
Sted og startdato
Middelfart: 29. marts 2023
Varighed: 1 dag
Se alle dage og tidspunkter
Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
29.03.2023 kl. 09:00 - kl. 15:30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms. Prisen inkluderer oplæg, materialer og forplejning.

Er du i målgruppen?

Målgruppen til temadagen er alle, som skal hjælpe unge på kanten med at få tilknytning til uddannelse og beskæftigelse. Det kan være ledere, socialrådgivere på social-og beskæftigelsesområdet, lærere på SOSU- og erhvervsuddannelser, UU-vejledere, kontaktpersoner, mentorer osv.  

Program

Ankomst og morgenkaffe
Velkomst og rammesætning
// Lene Hausted, chefkonsulent, Komponent
Hvordan kan vi forstå den stigende mistrivsel blandt unge - og hvilke løsninger kalder det på?
Tempo, præstationspres, stress, angst og depression. Læg dertil social arv, nationale test og et konstant krav om tilstedeværelse på de sociale medier, hvor alle følger med og lever tilsyneladende perfekte liv. Det er en del af virkeligheden for mange børn og unge, som i dag kæmper en brav kamp for at holde skruen i vandet.

Anne Görlich tager udgangspunkt i den aktuelle forskning fra CeFU, når hun sætter lys på de samfundsmæssige faktorer der påvirker unges mistrivsel og hvordan vi kan hjælpe unge til at starte og gennemføre uddannelse og beskæftigelse.

// Anne Görlich, lektor, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet
I Hjørring Kommune skal alle unge have en positiv destination
Alle unge skal have muligheden for at opnå drømmen om ’mit gode liv’. I Hjørring Kommune har Byrådet vedtaget Ungegarantien, der arbejder for netop dette, ved at hjælpe de unge til en afklaring om egne ønsker til uddannelse og job – det vi kalder den unges ’positive destination’. Den enkelte unge skal høres, støttes, informeres, vejledes – men også udfordres – i forhold til at træffe de rigtige beslutninger for egen ønskede fremtid. Dette begynder allerede fra barnet starter i grundskolen og til og med den unges 29. år, hvor tilbuddene tilpasses det enkelte barn og unge menneskes alder og behov.

Ungegarantien er et netværk bestående af virksomheder, skoler, vejledende- og støttende indsatser samt uddannelsesinstitutioner i Hjørring Kommune, der alle arbejder ud fra de tre strategiske mål; udsyn, indsigt og kompetence, der har til formål at klæde de unge på til at træffe de rette valg på rejsen mod deres ’positive destination’.

// Mette Lærke Bräuner, chef for Fritid, Udvikling og Administration og Jesper Nielsen-Man, sekretariatsleder, Ungesekretariatet, Hjørring Kommune
Kaffepause
Helhedsorienteret indsatser for udsatte borgere
// Jan Olsen, KL
Frokost
Sessioner
Session 1: Hjælp unge med kognitive udfordringer (eks. autisme, ADD og ADHD) i uddannelse og arbejde

Unge med kognitive udfordringer som eks. Autisme, ADD og ADHD har en anderledes tænkning og læringsstil, som betyder, at de hhv. reagerer samt responderer på en anderledes måde. I dette praksisnære oplæg stiller vi skarpt på reaktionsmønstre samt redskaber og metoder, som gør at arbejde og uddannelse er opnåeligt. Du præsenteres for specifikke redskaber og enkle teknikker, som kan omsættes og implementeres i dit arbejde med det samme.

// Bente Nielsen og Annie Jannsen, Jobkontoret Aps

Session 2: Recoveryorienterede indsatser ift. indsatser i mistrivsel

Social- og Boligstyrelsen har i samarbejde med 4 kommuner arbejdet med et modningsprojekt, der har fokus på trivsel hos unge med selvskade og spiseforstyrrelse som er mellem 12-29 år. Indsatsen tager udgangspunkt i en recovery-orienteret tilgang med den unge i centrum. Selvskade og spiseforstyrrelser opfattes som et overordnet symptom på manglende trivsel og målet er derfor at højne trivslen, så selvskade og spiseforstyrrelse ikke længere bliver den mestringsstrategi, som de unge falder tilbage på, når trivslen daler.
Tilgangen, der fordrer, at der bliver opbygget partnerskaber mellem den unge og den fagprofessionelle, er grundlæggende for rigtig mange udsatte målgrupper i landets kommuner og kan benyttes på tværs af sektorer som fx social, beskæftigelse og sundhed.

// Rune Løgstrup, specialkonsulent, Social- og Boligstyrelsen
Kaffepause
Styrket og helhedsorienteret tilgang for udsatte unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse
Social- og Boligstyrelsen indgår i et samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) samt fire partnerskabskommuner om at udvikle en styrket og helhedsorienteret kommunal tilgang over for udsatte unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse.
Social- og Boligstyrelsen vil fortælle om baggrunden for projektet, indsatsmodellen og kommunernes erfaringer.

// Simone Frydensberg Rasmussen, fuldmægtig og Miriam Bill, fuldmægtig, Social- og Boligstyrelsen
Partnerskab med ungdomsuddannelse om fremme af unges sundhed og trivsel
Aalborg Kommune har i Sundhed og Kultur et tæt partnerskab med kommunens ungdomsuddannelser med det formål at fremme unges sundhed og trivsel, herunder at forebygge uddannelsesfrafald. Partnerskabet står på 4 elementer: Samarbejdsnetværk med ungdomsuddannelserne, tilbudskatalog med målrettede tilbud til de unge og medarbejdere på ungdomsuddannelserne, tværgående og fælles initiativer og ungeprofildata.

Aalborg Kommune vandt KL’s forebyggelsespris i 2022, og Anders vil fortælle om erfaringerne fra partnerskabet.

// Anders Kallestrup Mortensen, sundhedsstrategisk konsulent, Aalborg Kommune
Civilsamfundet kan hjælpe unge på kanten til en fremtid på arbejdsmarkedet!
Landsforeningen Talentspejderne har i samarbejde med førende eksperter udviklet et talentprogram for skoletrætte og sårbare unge i alderen 12-25 år. Frivillige fra private virksomheder samt efterlønnere og pensionister mødes sammen med de unge på 24 ugentlige møder. Sammen gennemgår de det nøje beskrevne program, som indledningsvist fokuserer på den unges evner, styrker og talenter. Herefter - når tilliden er opnået - arbejdes der med det gode liv i form af selvværd, gode vaner, struktur i hverdagen, setups, kost, motion og søvn. Talentspejderne har hjulpet mere end 1.500 unge og har opnået banebrydende resultater, hvor ca. 80-90 % kommer i uddannelse og job.

// Chefkonsulent Tom Th. Pedersen, landsforeningen Talentspejderne samt medvirkende
Afrunding
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen