Den effektbaserede økonomistyring vinder frem i mange kommuner. Vil du styrke din viden om det stærke redskab i kommunens økonomiske værktøjskasse, har vi samlet en række artikler til dig om emnet. Alle artiklerne er skrevet af professor i økonomistyring, Per Nikolaj Bukh, som igennem flere år har stået i spidsen for Komponents mange kursustilbud på området.
Udgivet den 08-01-2021

I de seneste år har den effektbaserede styring vundet indpas mange steder i de danske kommuner – og med fuld berettigelse. Når vi skal skabe værdi for borgeren og levere mest mulig kommunal service for de knappe ressourcer, er det nemlig ikke nok at fokusere på effektiviseringer og stram økonomisk styring. Lige så vigtigt er det at vælge den rigtige indsats – den indsats, der skaber den største effekt og den største værdi. 

Mange kommuner er lige nu i gang med at ændre de økonomiske styringsmodeller, så de ledelsesmæssige frihedsgrader øges og resultatskabelsen fremmes gennem fastsættelse af relevante mål for, hvilke resultater der skal opnås i relation til kerneopgaven. Har du brug for inspiration til at komme i gang eller videre med arbejdet med effektbaseret økonomistyring, har vi samlet en række artikler til dig om emnet. Artiklerne er skrevet af professor i økonomistyring og underviser ved Komponent, Per Nikolaj Bukh, som igennem en årrække har haft et stærkt fokus på effekt- og værdibaseret økonomistyring på de store kommunale velfærdsområder. 

Ni artikler om effektbaseret økonomistyring

Effektbaserede ressourcetildelingsmodeller for forløbs- og periodebaserede indsatser
Af Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen. 2020. Samfundslederskab i Skandinavien, vol. 35, no. 6, pp.443-478. 
Læs artiklen

Fremtidens økonomistyring er effektbaseret
Af Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen. 2019. Administrativ Debat, januar/2019, pp. 23-26.
Læs artiklen

Tildelingsmodeller og effektbaserede principper i den offentlige sektor
Af Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen. 2020. Samfundslederskab i Skandinavien, vol. 35, no. 4, pp. 207-249 
Læs artiklen

Ledelsesrummet er et ansvar - og det vokser
Af Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen. 2018. Offentlig Ledelse, nr. 2/2018.
Læs artiklen

Effektbaseret Økonomistyring
Af Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen. 2018, . Nordisk Administrativt Tidsskrift, vol. 95, no. 2, pp. 53-66.
Læs artiklen

Effektbaseret budsjettmodeller i offentlig sektor
Af Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen. 2018. Magma, nr. 6, pp. 34-42. 
Læs artiklen

Styring i spændingsfeltet mellem vilde problemer og stramme budgetter
Af Per Nikolaj Bukh & Anne Kirstine Svanholt. 2019. Samfundslederskab i Skandinavien, vol. 34, no. 3, pp. 229-266.
Læs artiklen

Styrk fagligheden, når omkostningsbevidsthed er et grundvilkår
Af Per Nikolaj Bukh, Karina Skovvang Christensen & Anne Kirstine Svanholt. 2020. Social Udvikling, nr. 4-2020, pp. 10-16.
Læs artiklen

Omkostningsbevidsthed i socialt arbejde: Fra spændingsfelt til professionalisme
Af Per Nikolaj Bukh, Karina Skovvang Christensen & Anne Kirstine Svanholt. 2020. Tidsskrift for Professionsstudier, nr. 31/september, pp. 94-105
Læs artiklen

Find flere artikler i det omfattende arkiv på Per Nikolaj Bukhs hjemmeside

Læs mere Læs mindre
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

RGS
Specialkonsulent | På barsel
Rikke Grynderup Steffensen