Hvad skal der til for at kunne bevillige et døgntilbud til en voksen?

Indhold

Det spørgsmål og mange andre om botilbudsformer, målgruppe, bevilling, egenbetaling og udslusning kan du få svar på her, så du bliver skarpere på at bevillige det rette tilbud til den rette borger og i rette tid.

Det specialiserede socialområde er under pres – der er flere borgere med mere komplekse behov, som har brug for støtte. Men hvordan matcher vi bedst borgerens behov for støtte, når der er brug for det? Det er dermed vigtigt at kunne vurdere borgerens aktuelle behov, at kende sine alternativer og at følge op på den bevilligede støtte for at opfylde formålet med serviceloven: at fremme den enkeltes borgers muligheder for at udvikle sig og for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten uanset boform.

På dette kursus bliver du klogere på boformerne til voksne med funktionsnedsættelser og forskellene mellem de forskellige tilbudstyper: Midlertidige botilbud efter servicelovens § 107, længerevarende botilbud efter servicelovens § 108, boliger efter almenboliglovens § 105 og udslusningsboliger. Vi kommer forbi reglerne om frit valg, tilbudsportalen, egenbetaling, lejerettigheder, klageadgang og flytning uden samtykke.

Du vil få

  • overblik over botilbudstypernes indhold og målgrupper gennem Ankestyrelsens seneste praksis
  • grundlag for at beregne egenbetaling
  • skærpet og udviklet din viden om frit valg
  • kendskab til de særlige klageregler om opsættende virkning
  • færdigheder til at kunne indstille til en flytning uden samtykke efter servicelovens § 129

Undervisere/ Oplægsholdere

Cand. jur. Jeanette Schjællerup har arbejdet med sagsbehandling på det specialiserede voksenområde siden 2006 og har både stor juridisk erfaring og praksiserfaring med målgruppevurdering, tilbudstyper og flytninger ved ombygning af tilbud. Hun underviser ligeledes på Komponents kursus ”Magtanvendelse på voksenområdet - regler og dilemmaer” og er til daglig tilknyttet det specialiserede voksenområde i en kommune.

Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. Hvis det ikke bliver muligt at mødes fysisk, vil undervisningen foregå online samme dag. I så fald indretter vi naturligvis undervisningen, så du får optimalt fagligt udbytte alligevel. Vi sikrer pauser i løbet af dagen, og du kan stadig stille spørgsmål, deltage i gruppearbejde og være i dialog med underviseren og de andre kursister.

Er du i målgruppen?

Sagsbehandlere, visitatorer og rådgivere på det specialiserede voksenområde med indstillings- eller bevillingskompetence til botilbud på handicap- og psykiatriområdet og sagsbehandlere, der har brug for viden om området eller skal i gang med at arbejde med det.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke
Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen