Hjemkøb af kursus, temadag eller brush up om Fælles Sprog III (FS III).

Indhold

Fællessprog III (FSIII) er en fælleskommunal dokumentationsmetode til kommunernes ældre- og sundhedsområde, som er udviklet af KL.

Komponent (tidligere COK) stod for instruktøruddannelsen for landets kommuner, da FSIII skulle implementeres og har siden afholdt åbne og rekvirerede kurser i metoden med de undervisere, der blev undervist og certificeret af KL som FSIII-undervisere/konsulenter.

Der er fortsat mulighed for at hjemkøbe et FSIII-forløb eller en temadag til din kommune/organisation med fokus eksempelvis på indføring i og brush up på metoden. Fokus kan også være på cases og læring for medarbejdere, der har arbejdet med metoden et stykke tid, men som har brug for en genopfriskning eller et nyt syn på cases fra praksis.

Ved hjemkøb af kurset sikres en fælles læring i forhold til FSIII – så FSIII-nøglepersoner i kommunen får en fælles tilgang og forståelse af metodens virke i egen kontekst og praksis. Komponents FSIII-koncept baserer sig på to undervisere, som sammen leverer levende undervisning, sparring og dialog om metoden. Typiske hjemkøb vil være en eller to dage. I et todags-forløb bliver der mere tid til case-arbejde.

Når kurset består af to undervisningsdage, vil undervisningsformen veksle mellem teori og praksisøvelser. Der vil være to uddannelseskonsulenter til stede under hele kurset, og der vil være god mulighed for også at vende og dreje spørgsmål, der følger med en ny dokumentationsmetode.

Kurset er ikke IT-systemafhængig og går ikke ind i den enkelte kommunes lokal organisatoriske beslutningsprocesser om hvem, der gør hvad.

Læringsmål

Et rekvireret kursus om FS III giver viden om og forståelse af:

  • Intentionerne med FSIII-metoden
  • FSIII-metodens bagvedliggende lovkrav og de tilhørende dokumentationskrav
  • Strukturerede og klassificerede data
  • Tilstandsbegrebet, omdrejningspunktet i metoden
  • Procesmodellens seks delelementer og deres sammenhæng for både SEL og SUL (Myndighedsdel, Leverandørdel, Generelle oplysninger)

Derudover får du viden til anvendelse af:

  • Forskellen mellem metode og lokalorganisatoriske beslutninger
  • Hvor kan der indhentes yderligere viden om FSIII-metoden

Undervisere

Der vil som hovedregel være to undervisere på dagen(e), som er uddannet og certificeret som KL’s FS III-uddannelseskonsulenter.

Underviserne vil altid være opdateret i forhold til opdateringer i FSIII-metoden og vil inkludere viden og læring herom i undervisningen. Bemærk at undervisning og sparring er i FSIII-metodens systematik og dokumentationslogik, og som udgangspunkt uafhængig af kommunens valgte IT-understøttelse.

 

Kontakt os for et tilbud.

Varighed: 1 eller 2 dage
Se hvad prisen inkluderer
Kontakt os for tilbud.
Er du i målgruppen?

Ledere, FSIII-nøglepersoner og medarbejdere i kommunerne

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

THLY
Chefkonsulent
Thilde Lydiksen
Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen