Når kommunerne bliver presset på økonomien, presser det også på taksterne og på driftsøkonomien til botilbuddene.

Indhold

Kommunerne ønsker kort sagt mere støtte for stadig lavere takster. Men hvad stiller man så op som tilbudsleder, når borgeren har brug for støtten?
Forhandling er ikke kun noget, der foregår ved et mødebord. Det stiller krav til organiseringen af driften og til ledelsen. Uanset om du oplever forhandling som spændende, intimiderende eller noget midt imellem, skal du mestre forhandling, hvis botilbuddets drift skal være understøttet også fremover.

Baggrund

Tilbudsledere på socialområdet indgår løbende i samarbejde med interne og eksterne myndighedsrådgivere. Dette stiller krav til tilbudslederne om at mestre forhandling og kommunikation, således der kan indgås en konstruktiv dialog omkring borgerens behov i relation til taksten.

Kompetencer inden for forhandling og kommunikation er nødvendige ledelsesmæssige værktøjer i en effektiv og stabil drift. Fremadrettet bliver behovet for disse kompetencer større, da økonomien på socialområdet i mange kommuner udspændes, således den kan række til den øgede efterspørgsel på området.

Formålet med kurset er at gøre botilbudsledere i stand til at forhandle med myndigheden på både professionel og kompetent vis, således der kan sikres en sammenhæng mellem borgernes behov og takst i hver enkelt sag. Kurset indeholder derfor både teori og best practice indenfor forhandling på socialområdet samt relevante lærings-cases.

Læringsudbytte

Når du har deltaget på kurset, vil du have fået praktiske værktøjer, således du fremadrettet kan spotte, forberede og indfri et forhandlingspotentiale for borgere på botilbud. Dertil får du viden om, hvordan du bedst muligt forbereder dig til forhandlinger.

På kurset bliver du præsenteret for en forståelses- og analyseramme, der fremadrettet kan benyttes aktivt i forhandlinger med kommuner. Gennem teori, refleksion og øvelser bliver forhandling virkelighedsnært, og du vil kunne tage praktiske erfaringer og værktøjer med dig videre.

Tilrettelæggelse

Kurset er et eksternat og består af to kursusdage (uden overnatning).

Undervisningen veksler mellem oplæg indeholdende teori og praktisk viden, og øvelser med fælles dialog. Der vil ligeledes blive inddraget cases, således undervisningen forbindes til deltagernes daglige praksis.

Underviser

Anne Brorson er uddannet socialrådgiver, samt diplomuddannet leder suppleret med KRAP- og forhandleruddannelse. Hun har arbejdet både som myndighedsrådgiver, botilbudsleder og forhandler på socialområdet, hvorfor hun kender forhandlingens kunst på både teoretisk og praktisk plan - fra begge sider af forhandlingsbordet.

Tidligere kursist udtaler "Super underviser, som virkelig havde kendskab til praksis og var god til at holde alle i rummet fokuseret i to dage og god til at holde en stram tidsplan. Kan varmt anbefales"

Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Forløbet er et eksternat dvs. uden overnatning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

 

Kurset henvender sig til daglig ledere af botilbud, både i kommunalt, regionalt og privat regi.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke
Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen