Måske har du som myndighedsrådgiver siddet i en forhandlingssituation og følt ubehag. Eller måske har du set på en borgers aktuelle takst og tænkt, om den mon er korrekt.

Myndighedsrådgivere på socialområdet indgår løbende i samarbejde med interne og eksterne leverandører af sociale tilbud. Dette stiller krav til rådgiverne om at mestre forhandling og kommunikation, således dette sættes i relation til den socialfaglige vurdering.
Samtidig er der i mange kommuner et højt udgiftsniveau på området, hvorfor en økonomisk bevidsthed og forhandlingskompetencer hos rådgiverne kan øge den langsigtede økonomiske styring.

Indhold

Kurset stiller skarpt på både borgerens behov og økonomi. Formålet er at give myndighedsrådgivere værktøjer til at forhandle med sociale tilbud på både professionel og kompetent vis, således der i højere grad kan sikres en sammenhæng mellem borgernes behov og takst i hver enkelt sag. Kurset indeholder derfor både teori og best practice indenfor forhandling på socialområdet, lige såvel som caseøvelser.

Læringsudbytte

Når du har deltaget på kurset, vil du have praktiske værktøjer, således du fremadrettet kan spotte, forberede og indfri et forhandlingspotentiale i borgersager med behov for eller bevilget støtte til botilbud, støtte i eget hjem og aktivitetstilbud/samværstilbud.

På kurset bliver du blandt andet præsenteret for en forståelsesramme, en analyseramme og et sæt tjeklister, der fremadrettet kan benyttes aktivt i forhandlinger på socialområdet.
Du vil blandt andet have fået viden om:

  • Sammenhængen mellem borgerens behov og taksten
  • Takstforståelse
  • Forhandlingspsykologi
  • Kommunikation

Tilrettelæggelse

Kurset består af 2 kursusdage uden overnatning.

Undervisningen vil veksle mellem teori, øvelser, cases og fælles dialog. Denne vekslende form benyttes for at inddrage deltagerne aktivt og give en langsigtet læring.

Underviser

Anne Brorson er uddannet socialrådgiver, samt diplomuddannet leder suppleret med KRAP- og forhandleruddannelse. Hun har arbejdet både som myndighedsrådgiver, botilbudsleder og forhandler på socialområdet, hvorfor hun kender forhandlingens kunst på både teoretisk og praktisk plan - fra begge sider af forhandlingsbordet.

Tidligere kursist udtaler "Jeg ved ikke helt, hvad jeg havde forventet forinden kurset, men det har været én af de mest lærerige kurser jeg har været på længe. Jeg er blevet meget skarpere på at tyde tilbudsportalen, forstå vigtigheden af at forventningsafstemme med tilbuddene og ikke mindst, sikre at der er en overensstemmelse mellem behov, indsats og takst"

Varighed: 2 dage
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning og materialer. Forløbet er et eksternat dvs. uden overnatning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Er du i målgruppen?

Dette kursus henvender sig til alle myndighedsrådgivere og disses nærmeste ledere, der ønsker at blive mere skarpe på både takstvurdering og forhandling, og som er optaget af overensstemmelsen mellem borgerens behov og taksten.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke
Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen