Arbejder du med mennesker, der har en udadreagerende adfærd? Savner du redskaber ti,l hvordan du forebygger vold og trusler om vold med professionel omsorg? Så er dette kursus relevant for dig.

Vold og trusler om vold er et arbejdsmiljøproblem, som kan få alvorlige konsekvenser for medarbejdernes helbred og trivsel på arbejdspladsen. Undersøgelsen Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2018 viser, at offentlige jobgrupper som f.eks. pædagoger, sosuassistenter, lærer og sygeplejersker langt oftere er udsat for vold og trusler om vold på arbejdspladsen. Fakta om vold og trusler på arbejdet (arbejdsmiljoweb.dk)

Vold eller trusler om vold er en del af arbejdslivet for mange og derfor er det meget vigtig at opleve sig psykisk robust og være godt klædt på til at håndtere udadreagerende borgere.

Kurset bygger på teorier og studier af det menneskelige nervesystem - hvordan det påvirkes af de omgivende forhold og hvordan forholdene har indflydelse på vores adfærd. Med udgangspunkt nervesystemet angiver kurset en række redskaber til at forstå den aggressive adfærd, forstå sine egne reaktionsmønstre, samt hvordan man som fagprofessionel kan anvende disse reaktioner til et sæt af voldsforebyggende og tryghedsskabende tiltag.

Gennem kurset styrkes medarbejdernes evne til at vare på egen og kollegaernes sikkerhed samt øge overskuddet til at håndtere stærkt pressede situationer med ro og overblik.

Udbytte

Kurset bygger på, at du allerede har gode forudsætninger for at håndtere aggressive borgere, men at du gennem enkle greb kan reducere konfliktniveauet.

På kurset styrkes du i, at:

  • forstå drivkraften bag borgerens aggressive og udadrettede adfærd
  • adaptere din tilgang til den aggressive borger, så den tipper balancen mod afspænding og samarbejde
  • aflæse og afkode borgerens signaler
  • vide mere om hvilke (fare)signaler du skal være opmærksom på og hvilke du kan ignorere
  • håndtere det psykiske ubehag, der ofte opstår i konfliktsituationer
  • anvende din personlige bemyndigelse

Kurset kan afholdes i egen organisation, da det største effekt opnås gennem fælles kollegial indsats.

Undervisere

Kevin McPherson
Forfatter til bogen ”Aggressiv adfærd” (Munksgaard 2017). Kevin har en mangeårig erfaring fra psykiatrien og psykiatriske udrykningsteams, ligesom han i en årrække har passet på topledere i erhvervslivet og voldsramte kvinder.
Har undervist i tryghedsskabende initiativer siden 1992.

Silas McPherson
Cand.mag. i filosofi og har en solid erfaring med tryghedsskabende initiativer i byens natteliv og i det frivillige arbejde med sårbare mennesker.
Har undervist siden 2017.

Er du i målgruppen?

Medarbejdere, der samarbejder med borgere, der nogle gange udviser aggressiv, truende eller udadreagerende adfærd.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen