Et kursus over to dage, hvor du kan få grundlæggende viden om familier, hvori der er rusmiddelproblemer samt introduktion til tilgange og øvelser i samtaleteknik – undervist af norske Frid A. Hansen.

Indhold

Rusmiddelmisbrug hos et familiemedlem vil på forskellige måder berøre hele familien, og belastningerne kan ramme både ægtefæller og børn samt andre nære relationer. Et rusmiddelmisbrug er hele familiens problem.

Der findes dokumentation for, at såvel partner som børn ofte er ligeså belastede, som den der har et rusmiddelmisbrug. Ligeledes findes der dokumentation for, at motivationen for at komme i behandling og effektens behandling er bedre, hvis man inddrager hele familien. En del af motivationen for den misbrugende kan altså i nogle tilfælde findes i inddragelsen af familien, og samtidig kan inddragelsen være med til forebygge at familiens øvrige medlemmer udvikler psykiske problemer eller egne rusmiddelproblemer i fremtiden.

Som fagperson eller behandler retter man ofte perspektivet naturligt på den person i familien, som har et misbrug – men hvordan indtager man f.eks. partnerens, barnets eller familiens samlede perspektiv i sit faglige forhold til familien og i de indsatser, som er igangsat? Viden om dette samt fokus på begreber som perspektivskifte, allianceopbygning og konkret inddragelse af familien vil vi beskæftige os med på kurset. Og du vil blive præsenteret for metoder til samtaler, hvor inddragelsen og børne-familieperspektivet kan bringes i spil samt selv få mulighed for at prøve kræfter med det gennem øvelser på holdet.

Tilmeld dig nu og deltag i dette 2-dages kursus, hvor du får en unik mulighed for at blive bedre til at forstå, samarbejde med, inddrage og støtte hele familier, hvori der er et rusmiddelmisbrug.

Udbytte

På kursets første dag vil du få grundlæggende og faglig viden om familier, hvori der er et rusmiddelmisbrug – hvad betyder det for hele familien og dens medlemmer? Hvordan kommer det til udtryk og hvordan forholder man sig som fagperson?
På kursets anden dag vil du blive klogere på din egen rolle i mødet med familier, hvori der er rusmiddelproblemer samt få mulighed for at træne din spørge- og samtaleteknik i hvad der ofte kan være svære samtaler.

Undervisningsform

Kurset afholdes som internatforløb over to dage.
Undervisningen på dagene er en blanding af oplæg, konkrete erfaringer, inddragelse af holdets tanker og erfaringer samt øvelser i samtaleteknik.

Underviser

Frid A. Hansen, tidl. chefpsykolog, Borgestadklinikken, Norge.
Frid har mange års erfaring i arbejdet med familier, hvori der er rusmiddelproblemer. Som tidligere chefpsykolog ved Borgestadklinikken i Norge har hendes tilgange og forskning haft indflydelse på tilrettelæggelsen og arbejdet med familieorienteret rusmiddelbehandling i Danmark også. Hun er en engagerende, inspirerende og dygtig underviser, som med sine erfaringer og dybe faglige viden kan gøre dig bedre til at arbejde med familier, hvori der er rusmiddelproblemer.

Kurset afholdes ikke i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Varighed: 2 dage
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og inkluderer undervisning, materialer, forplejning og overnatning. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

Er du i målgruppen?

Alle som møder og arbejder med familier, hvori der er rusmiddelproblemer. F.eks. alkoholbehandlere, familiebehandlere og støtte-kontaktpersoner.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen
BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke