Bliv skarp på, hvordan du både kan være tydelig på ramme, lovgivning og serviceniveau, samtidig med at du skaber motivation, ejerskab og udvikling. Kurset bygger på bogen ”Socialrådgiverens samtaler”

Myndighedssamtaler, samskabende samtaler og coachende samtaler - lær at navigere i og skabe udvikling gennem forskellige former for samtaler.

Mange fagpersoner står overfor krav og forventninger om, at de skal arbejde med udvikling af borgerne på mange forskellige niveauer. De skal både: Skabe udvikling og motivation, være ekspert, borgerens hjælper og myndighedsperson, som skal formidle forskellige lovgivninger og serviceniveau.

Hvordan holder du balancen i coachende og samskabende samtaler, når du samtidig repræsenterer en myndighed? I en myndighedsfunktion vil du, uanset valg af samtaletype, altid have en underliggende myndighedsmagt i dine samtaler. Magten kan være mere eller mindre tydelig afhængig af samtalevalg og funktion.

På dette kursus lærer du at arbejde med forskellige typer af samtaler til brug i forskellige sammenhænge. Du skal kunne navigere i komplekse situationer og afholde samtaler med mennesker, som befinder sig i en svær situation og virkelig har brug for din hjælp. Hvordan kan du samtidig være tydelig på rammen, lovgivningen og serviceniveau og på, hvad der er muligt/ikke muligt.

Få konkret inspiration og redskaber til, hvordan du kan mestre forskellige roller, der spænder fra myndighed og borgerens hjælper til ekspert og motivator. Det kræver forskellige samtalekompetencer.

Kurset giver dig en teoretisk baggrund for, hvorfor alliancen er så vigtig, hvis du vil skabe udvikling igennem en samtale eller et samtaleforløb.

Kurset er praksisnært
Der vil være eksempler, som er genkendelige fra deltagernes hverdag, praksis og sprog. Praktisk sigter kurset på, at du opnår teknikker og metoder, som du kan anvende og bruge i din hverdag.

Kursets indhold

Kurset giver dig en forståelse af, hvordan du kan veksle mellem forskellige typer af samtaler: Hvad forskellene og lighederne er på de forskellige samtaletyper? Hvordan du kan rammesætte samtalerne? Opbygge og bibeholde en alliance? Specifikt giver undervisningen træning i:

  • Tre samtaletyper
  • Værktøjer til, hvordan du kan være tydelig omkring din rolle og den samtale, du skal afholde
  • Eksempler på forskellig rammesætning
  • Inddragende, involverende og udviklende samtaletyper herunder samskabende og coachende samtaler
  • Forskellige typer af spørgsmål, rammesættende, sagsafklarende, udviklende og handlingsafklarende model
  • Overvejelser om valg og fravalg af samtaletype og spørgsmålstyper
  • Alliance-begrebet og forskningen bag alliance, og hvordan denne viden kan omsættes til praksis
  • Vigtigheden af fagpersonens tro på borgeren og teknikker til, hvordan du kan skabe håb og tro til borgeren?

Kursets form
Dagen veksler mellem undervisning, diskussioner, praktiske øvelser og refleksioner. Kursusdagene bygger på “Socialrådgiverens samtaler” og består af konkrete, praktiske teknikker og metoder til at kunne lede forskellige typer af samtaler og samtaleforløb.

Bogen ”Socialrådgiverens samtaler” indgår som materiale på kurset.
Bogen kan bruges som inspiration og opslagsværk på kursus-dagene og efter kurset

---------------

Anmeldelser af bogen Socialrådgiverens samtaler

Chefredaktør Tom Ekeroth giver bogen 5 stjerner i Danske Kommuner. Tom Ekeroth skriver følgende: ”Klog bog, god formidling”.

Anders Bruun Andersen formand for Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende skriver følgende:

”Vores fag er i spændingsfeltet mellem teori og praksis, og ofte har jeg læst teori på mit studie, der synes svært relatérbart til praksis.
Med Socialrådgiverens samtaler introducerer Ulla Vestergaard forskellige teoretiske begreber, der udspringer fra praksis som socialrådgiver.
Bogen tager samtidig fat i et område af faget, jeg selv har savnet på studiet”.

Underviser/oplægsholder

Ulla Vestergaard er forfatter til flere artikler og en bog:
“Socialrådgiverens samtaler – en praktisk håndbog i rådgivende, samskabende og coachende samtaler”. (2017)
Bogen har fået 5 stjerner i “Danske Kommuner.” Bogen er på pensumlisten og anvendes på uddannelsesinstitutioner i Danmark og Norge.
Ulla Vestergaard er underviser, konsulent, forfatter, foredragsholder og har 20 års praktisk erfaring som socialrådgiver og 7 års erfaring I rollen som myndighedsrådgiver fra et jobcenter. Derudover har Ulla stor erfaring med mental træning herunder mindfulness og er certificeret mindfulness-instruktør med afsæt i en 3-årig uddannelse. Ulla har de seneste 4 år været selvstændig som konsulent, forfatter og underviser.

Se hvad prisen inkluderer
Kontakt os for tilbud.
Er du i målgruppen?

 

Myndighedspersoner, der er ansat i et jobcenter som fx jobkonsulenter, virksomhedskonsulenter eller socialrådgivere. Ansatte i børn, unge og familieafdelinger. Medarbejdere som er ansat i en handicapafdeling. Sagsbehandlere som er ansat i borgerservice. Andre med interesse for forskellige typer af samtaler og som har en myndighedsrolle, som kan være mere eller mindre udtalt fx mentorer.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted
Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen