Komponent holder en temadag med fokus på voksne med autisme for at styrke viden og handleparatheden, hvormed der kan etableres indsatser, der er præget af udvikling til gavn for den enkelte borger.

Indhold

Der diagnosticeres flere og flere med autismespektrumforstyrrelser (AFS). Dette kan sætte store krav til viden og de socialfaglige færdigheder, I som medarbejdere skal have på området. For borgerne er ofte i kontakt med flere forskellige steder i kommunerne, der ikke nødvendigvis er specialiseret eller har grundlæggende viden om borgere med AFS.

Komponent holder derfor en temadag med fokus på voksne med autisme for styrke viden og handleparatheden inden for dette område for at sikre, at det afgørende borgerinddragelse og -samarbejdet bliver endnu bedre.

 

Formiddagens indhold

Formiddagen har et diagnostisk perspektiv, hvor vi beskæftiger os med, hvordan verden opleves, når man har autisme. I den forbindelse gennemgår vi den diagnostiske udvikling, der er sket inden for de seneste år og beskriver hvad diagnosen sætter fokus på nu. Vi vil rydde op i mange ord og begreber, der findes inden for dette område.

At have autisme opleves meget forskelligt og denne forskellighed stiller krav til den socialfaglige praksis. Men der er nogle kendetegnende problemstillinger som mange borgere med autisme oplever. Det kan være en høj grad af udtrætning pga. socialt samvær, en udpræget grad ’detaljetænkning’ og en skæv profil, hvor man på nogle områder er yderst kompetent og på andre områder har behov for massiv støtte.

Når formiddagen slutter, så har du kendskab til:

  • Diagnostisk udvikling og beskrivelse
  • Indefra-perspektivet: Hvordan kan verden kan opleves, når man har autisme?
  • hvilke forståelsesmæssige faldgruber, der eksisterer på området – hvad er de oplagte misforståelser?

 

Eftermiddagen

Eftermiddagen omhandler den socialfaglige praksis og det konkrete samarbejde med borgere med autisme. Vi sætter fokus på hvad der kendetegner henholdsvis ’solstråle-historierne’ og de fastlåste sager. Eftermiddagen vil derved omhandle om hvordan man sætter ”autisme-venlige” rammer op for samarbejdet, og hvordan indsatser kan se ud på området, men også hvilken udviklingsforståelse, der kan kendetegne disse indsatser.

Når eftermiddagen slutter, har du kendskab til:

  • Mønstre vedr. hhv. fastlåste og effektfulde indsatser inden for ASF-området
  • Hvordan man sikre at de fastlagte mål og processer for indsats er tilpasset den enkelte borger
  • Hvordan man rammesætter en mere ’autismevenlig’ kommunikation med henblik på at understøtte samarbejdet og inddragelsen

 

Underviser

Marie Louise Stochholm, sociolog, VISO-specialist og partner i Sopra

Varighed: 1 dag
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning og materialer Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Er du i målgruppen?

Alle medarbejdere der arbejder med og kommer i kontakt borgere med autisme. Det kan være medarbejdere i Social-, Job- og ungecentret og tilbud tilknyttet disse områder.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen
BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke