Hør hvad der præger samarbejdet i kommunalbestyrelsen og få inspiration til, hvordan I kan kickstarte arbejdet med at skabe en bedre kultur. Gratis webinar for kommunalpolitikere.

Det er de færreste kommunalpolitikere, som ikke har noget på hjerte, noget de vil, noget de brænder passioneret for. Det er trods alt oftest derfor, at man går ind i kommunalpolitik.

Men alt for mange kommunalpolitikere oplever: 

  • At det er benhårdt arbejde: Arbejdsindsatsen står ikke altid mål med resultaterne
  • At samarbejdet med politiske kollegaer er præget af en hård tone, der rammer personligt
  • At sociale medier gør det meget nemt for borgere og politiske modstandere at udtale sig kritisk og usagligt. 

Konsekvensen er, at flere kommunalpolitikere ikke trives. De brænder ud og kan ikke længere se, hvorfor de gik ind i politik. Og resultatet kan desværre også være manglende politisk retning og ringe beslutningskraft. 

Vel at mærke i en tid, hvor der mere end nogensinde er behov for vedholdenhed og langsigtede kommunale prioriteringer. 

Det lokale demokrati bevæger sig kort sagt ned af samme vej som det nationale: Størst interesse for det, der foregår ved fordøren og en ringe interesse for nødvendigheden af den analyse og implementering, der foregår ved bagdøren. For nu at citere Sigge Vinters bog Entreprenørstaten. 

På bagkant af det seneste kommunalvalg er Komponent blevet kontaktet af flere kommuner, som fortæller om en dårlig kultur i og uden for byrådssalen. En kultur, som er så hård, at den reelt lammer det politiske arbejde og muligheden for at opnå resultater.

Det har vi ikke en løsning på. 

Men vi har efterhånden - og med god succes - hjulpet kommunalbestyrelser og den kommunale administration med at kickstarte arbejdet med at skabe en bedre kultur præget af ordentlighed, tillid, samtale og ligeværd. Indbyrdes i kommunalbestyrelsen og i samarbejdet mellem kommunalbestyrelse og administration. 

Gratis webinar 29. november kl. 16-17

Vi vil gerne inspirere kommunalpolitikere og kommunalbestyrelser til at sætte fokus på arbejdskulturen i kommunalbestyrelsen. Derfor inviterer vi til et gratis webinar med fokus på, hvad der er på spil i forhold til det gode samarbejde i kommunalbestyrelsen. Her kan du bl.a. møde:

  • Pernille Bechmann (borgmester i Greve Kommune)
  • Arne Boelt (tidligere borgmester i Hjørring Kommune) 

- som fortæller om egne erfaringer med og overvejelser om, hvordan man skaber, støtter og sikrer et stærkt samarbejde på tværs af partier og på tværs af politik og administration

Webinaret faciliteres af Elsebeth Gerner Nielsen, som er tilknyttet Komponent som ekstern partner, og Komponents Jan Henriksen og Kalle Syberg Kjær deler perspektiver fra kommunale cases. 

Varighed: 1 time online
Er du i målgruppen?

Webinaret er for kommunalpolitikere uanset erfaringsniveau. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JAHE
Vicedirektør
Jan Henriksen
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen