På modulet får du kompetencer til at kunne levere en helhedsorienteret service til borgerne, herunder guide borgerne gennem de forskellige digitale muligheder og tilbud. Gør ikke noget for jeres borgere – gør noget med jeres borgere!

På modulet får du

 • overordnet viden om opbygningen af hele det offentlige system, herunder viden om den offentlige sektors organisering og om opga­vedelingen mellem myndigheder
 • viden om de overordnede lovgivningsmæssige rammer og samfundsmæssige tendenser for, hvordan vi indretter os i det offent­lige
 • kendskab til borgerbegrebet og dets varianter, herunder borgertyper/personas
 • forståelse for den særlige relation, der er mellem borger og myndighed i kraft af den magt, myndigheden kan udøve 
 • kendskab til de forskellige kommunikationsplatforme og de forskellige betjeningsløsningers styrker og svagheder samt viden om empowerment, så borgerne så vidt muligt kan betjene sig selv
 • kendskab til de nationale, regionale og kommunale digi­talise­rings­strategier og til, hvad de betyder for praksis f.eks. på egen arbejdsplads.

og du bliver i stand til at

 • kunne vejlede borgerne i de offentlige selvbetjeningsløsninger og informationsportaler 
 • forstå, hvad god service er, og kunne praktisere den ud fra de givne rammer
 • kunne analysere og vurdere henvendelsens karakter og anvende denne viden for at levere den bedste og mest effektive service i den enkelte situation 
 • kunne anvende de grundlæggende forvaltningsretlige regler i praksis i forhold til de udfordringer, de forskellige borgerhenvendelser stiller
 • kunne anvende og medbetjene på alle selvbetjeningsløsninger og informationsportaler.
 • kunne levere en god og helhedsorienteret service ud fra borgerens livssituation, herunder kunne vurdere, hvilke ydelser der er relevante i den enkelte situation
 • kunne vurdere, hvilke behov borgeren måtte have ud over at få løst den konkrete opgave (helhedsorienteret vejledning)
 • kunne vurdere, hvilke forskellige krav der stilles til kommunikationen alt efter, hvilken karakter henvendelsen har.

Modulets hovedtemaer:

 • Kendskab til den offentlige sektors organisering og opgavedeling
 • De nationale, regionale og kommunale strategier 
 • Samfundsmæssige og strategiske rammer
 • Lovgivningsmæssige rammer
 • Forvaltningsretlige regler, herunder regler om databeskyttelse, digital inklusion og tolke­bistand
 • Det offentlige som myndighed
 • Helhedsorienteret vejledning
 • Borgertyper/personas 
 • Servicebegrebet
 • Offentlige ydelser, livssituationer og ydelseslandkort
 • Personlig kommunikation (ATA)
 • Telefonisk kommunikation
 • Skriftlig kommunikation
 • Digital kommunikation (sms, video, chatbot, app’s mm.)

Tilrettelæggelse

8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Modulet svarer til 10 ECTS-point og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen.

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave med et døgns forberedelsestid.

14.000 kr.
Varighed: 8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage
Se tid og sted for det valgte forløb
Online
Undervisning
august 2024 - november 2024
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave med et døgns forberedelsestid.
november 2024

Forløbet består af 10 gange (8 undervisningsgange + 2 læringsgruppedage) og en afsluttende mundtlig eksamen.

Undervisningsgange/læringsgruppedage:

28. august
4. september
11. september
18. september - Læringsgruppedag 1
25. september
2. oktober
9. oktober
23. oktober - Læringsgruppedag 2
30. oktober
6. november

Eksamen:

Afholdes over to dage.
Forventes afholdt d. 19. og 20. november.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte studievejleder June Elgin Jensen - jej@komponent.dk - 8779 6326
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.

Er du i målgruppen?

Administrative medarbejdere med borgerkontakt som en væsentlig del af deres daglige arbejde.

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Uddannelsen er niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution og indplaceret på niveau 5 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. I det offentlige uddannelsessystem er akademiuddannelser indplaceret på niveau 5.

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
HK
Studievejleder i Midt- og Nordjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
ABS
Specialkonsulent
Anna Solvej Bach Sørensen
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg