Få aktuel viden og knivskarpe færdigheder, så du kan bidrage til kommunens udvikling og få flere af de spændende opgaver. Tag en Kommunomuddannelse på akademiniveau.

Som administrativ medarbejder i en kommune har du en stor del af æren for, at vores kommuner drives godt og effektivt. Det er bl.a. din fortjeneste, at der er så høj tillid mellem de danske kommuner og de borgere, der bor i dem. Men i takt med, at kommunerne udvikler sig, har du også brug for udvikling – både fagligt og personligt.

Kommunomuddannelsen er til dig, der vil styrke dine færdigheder og kompetencer som administrativ medarbejder i en kommune eller i den offentlige sektor. Det kan være, at du som nyuddannet har lyst til at blive klogere på kommunerne og arbejde dig selv ind i nye spændende kommunale sammenhænge. Det kan også være, at du har masser af erfaring men søger et teoretisk og fagligt bagtæppe at holde dine opgaver og din tilgang til arbejdet op imod.

På Kommunomuddannelsen får du aktuel viden om kommunerne og knivskarpe færdigheder, så du kan bidrage positivt til kommunens opgaveløsning og den fortsatte udvikling af det kommunale folkestyre. Samtidig udvikler du dig selv både fagligt og personligt, så du får mulighed for at tage nye spændende opgaver på dig.

Kommunomuddannelsen er en videreuddannelse, du kan bruge med det samme. Her får du mulighed for at koble den hverdag, du kender fra din arbejdsplads, med ny teori og viden om kommunernes virke. Det gør dig klogere og mere reflekteret, så du kan gå tilbage på din arbejdsplads og gøre det endnu bedre.

Kommunomuddannelsen består af tre obligatoriske moduler og to valgfri moduler. Her vælger du emner, som du eller måske din leder har brug for, at du bliver bedre til.

Det kan f.eks. være at du:

 • Vil være bedre til at kommunikere på tværs af forvaltninger eller med borgerne
 • Har brug for en grundlæggende forståelse for det lovgrundlag, du træffer afgørelser på
 • Vil have en bedre forståelse for den data, der ligger til grund for dine arbejdsopgaver
 • Vil blive bedre til at forstå, forhindre og mægle i konflikter
 • Har brug for at forstå den kommunale økonomi og de kommunale budgetter.

Modulerne kan du tage i den rækkefølge, du har lyst til eller brug for. Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt.

Få overblikket over samtlige moduler i vores katalog >>

 

Mød Birthe, som underviser på Kommunom, fortælle om uddannelsen og dens muligheder. 

Læs mere Læs mindre
 

Obligatoriske moduler

På de obligatoriske moduler får du viden om kommunerne, den kommunale økonomi og den lovgivning, der ligger til grund for kommunernes opgaver og sagsbehandling. Hvis du tilmelder dig alle tre obligatoriske moduler på én gang, sparer du 4.800 kr.

Se alle moduler

Valgfri moduler

På de valgfri moduler kan du specialisere dig inden for dit område eller få nye kompetencer, du kan bruge til at udvikle dig i dit arbejde. Her får du overblik over aktuelle moduler, og hvor du kan tage dem.

Se alle moduler

Klar til at skrive afgangsprojekt?

Som afslutning på din uddannelse skal du skrive et afgangsprojekt. I afgangsprojektet undersøger du en problemstilling og bruger de metoder og værktøjer, du har lært på uddannelsen, på et emne eller tema, du vælger - gerne i samarbejde med din arbejdsgiver. 

Læs mere Læs mindre

Uddannelse og arbejde følges ad

Kommunomuddannelsen tager udgangspunkt i din hverdag. Derfor går du også på uddannelse samtidig med, at du går på arbejde. Typisk vil du være på uddannelse en dag om ugen og arbejde de sidste fire.

Det gør, at du har mulighed for at prøve det, du har lært, af på din arbejdsplads og vende dine erfaringer med dine studiekammerater. Samtidig er din viden fra hverdagen med til at styrke din undervisning og din forståelse af det indhold, I gennemgår.

Livet som studerende

 

Hvordan er det at studere på Kommunomuddannelsen? Hvordan får man arbejde, studie og privatliv til at gå op i en højere enhed? Og hvordan bruger man det, man lærer, i sit arbejde? Hør Anja fortælle om livet som Kommunomstuderende i denne video.

 

Kompetente undervisere og studievejledere

På Kommunomuddannelsen vil du møde dygtige og erfarne undervisere, som kender de vilkår, du arbejder under. Det betyder, at de kan koble teorier og lovstof til din hverdag og komme med eksempler og cases, du kan spejle dig i.

Hos os bliver du også mødt af et stærkt team af studievejledere, som kan vejlede dig i valg af moduler eller sparre med dig om, hvordan du planlægger din studiedag eller bliver rigtig god til at gå til eksamen. Det er også vores studievejledere, som tager imod dig på første studiedag, og som kan hjælpe med stort og småt, når du er på uddannelse hos os.

Kontakt os

Har du spørgsmål til Kommunomuddannelsen? Så er du velkommen til at kontakte vores studievejledere

 

HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstadsområdet og på Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
foto mangler
Studievejleder i Nordjylland - Kommunomuddannelserne
Laura Nora Andersen
LISC
Studievejleder på Sjælland - Kommunomuddannelserne | På barsel
Line Schubert
 

Fakta og formalia

Kommunomuddannelsen er for administrative medarbejdere ansat i kommuner og regioner, uanset om du er ansat centralt eller sidder på f.eks. en institution. Du er også velkommen på Kommunomuddannelsen, hvis du er administrativ medarbejder i en fælleskommunal virksomhed, en selvejende institution eller en privat virksomhed, der samarbejder med kommuner og regioner.

Gør brug af tilbudspligten

Som ansat på en HK-overenskomst kan du gøre brug af tilbudspligten. Den kan du læse mere om i § 11 i din overenskomstaftale. Din tillidsrepræsentant kan rådgive dig om, hvordan du gør brug af tilbudspligten.

Søg støtte fra Kompetencefonden

Du kan søge støtte fra Den Kommunale Kompetencefond til moduler på Kommunomuddannelsen, hvis du ikke er omfattet af tilbudspligten i HK-overenskomsten. Det gælder også, hvis du allerede har gennemført din Kommunomuddannelse, men vil styrke dine kompetencer med et nyt modul. Læs mere på Den Kommunale Kompetencefonds hjemmeside.

For at blive optaget på Kommunomuddannelsen, skal du have en af følgende uddannelser:

 • en relevant erhvervsuddannelse (fx kontoruddannelse)
 • en relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • en relevant erhvervsuddannelse for voksne (EUV) - erstatter GVU

Hvis du kan dokumentere mindst to års relevant erhvervserfaring, kan du også blive optaget, hvis du har:

 • en gymnasial uddannelse
 • en anden relevant uddannelse minimum på niveau med voksengrunduddannelse, erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse

Merit

Hvis du har bestået moduler fra andre akademiuddannelser, har du mulighed for at søge om merit. Du kan maksimalt overføre moduler svarende til 10 ECTS-point.

Du ansøger om merit samtidig med, at du tilmelder dig Kommunomuddannelsen. Vedhæft eksamensbeviset for det eller de moduler, du ønsker meritoverført.

En fuld Kommunomuddannelse er på 60 ECTS-point, som svarer til et års uddannelse på heltid. I praksis tager du uddannelsen, mens du tager på arbejde, så du kan forvente, at en fuld uddannelse tager minimum 2 ½ år. Uddannelsen skal gennemføres inden for seks år.

Uddannelsen består af:

 • Tre obligatoriske moduler (i alt 30 ECTS)
 • To valgfrie moduler (i alt 20 ECTS)
 • Et afgangsprojekt (10 ECTS)

Kommunomuddannelsen er på akademiniveau og giver adgang til en lang række uddannelser på diplomniveau.

Et modul på 10 ECTS er på 70 timer og består af 8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage, som typisk er fordelt over 10 uger.

Eksamen

Hvert modul afsluttes med en skriftlig eller mundtlig eksamen, ofte med udgangspunkt i et produkt, du selv har lavet, f.eks. en rapport, opgave eller en portfolio. Eksamenerne bedømmes efter 7-skalaen.

Modulerne på Kommunomuddannelsen koster  pr. 1/1-2023 14.000 kr. pr. stk.

Prisen er ekskl. moms og inkluderer undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.

Hvis du tilmelder dig "Alle 3 obligatoriske moduler på Kommunomuddannelsen", kan du gennemføre dem på et år og samtidig spare 5.000 kr.

Søg støtte fra Kompetencefonden

Du kan søge støtte fra Den Kommunale Kompetencefond til moduler på Kommunomuddannelsen, hvis du ikke er omfattet af tilbudspligten i HK-overenskomsten. Det gælder også, hvis du allerede har gennemført din Kommunomuddannelse, men vil styrke dine kompetencer med et nyt modul. Læs mere på Den Kommunale Kompetencefonds hjemmeside.

Du tilmelder dig de enkelte moduler via oversigten (link). Tilmeldingsfristen for moduler, der begynder i efteråret, er 15. maj, mens tilmeldingsfristen for moduler, der begynder i foråret, er 15. november. Det er dog altid muligt at tilmelde sig efter tilmeldingsfristerne, hvis der er plads på holdene. 

Hvis du har brug for hjælp til din tilmelding, kan du altid kontakte en af vores studievejledere.

 

Hvis du ikke har mulighed for at gennemføre uddannelsen inden for seks år, kan du søge om dispensation. Det kan f.eks. være, at du har været på barsel eller har været sygemeldt. Men du kan også søge om dispensation, hvis du pga. f.eks. sprog- og læsevanskeligheder har brug for mere tid til at gennemføre uddannelsen. 

For at ansøge om dispensation, skal du udfylde dette skema og sende det til hkd@komponent.dk

Studieordning

Studieordning - kommunomuddannelsen

Karakterer

På Kommunomuddannelsen giver vi karakter efter 7-trinsskalaen. 

Undervisningsmaterialer

Bøger og undervisningsmaterialer indgår i prisen. Vi udgiver selv en del af de lærebøger, vi bruger, i samarbejde med Kommuneforlaget – se aktuelle udgivelser her.

Kvalitet i Kommunomuddannelsen

Fordi Kommunomuddannelsen er en formelt kompetencegivende uddannelse, skal vi leve op til en række krav om kvalitetsudvikling og kvalitetsudvikling. Her kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med kvalitet på Kommunomuddannelsen.