Uge 16 danner rammen om Uddannelsesugen. En uge fyldt med gratis webinarer, der giver dig konkret viden og indsigt i, hvordan du kan få større indflydelse og nye spændende opgaver på dit arbejde gennem uddannelse.

Hvad får jeg ud af at deltage i Uddannelsesugen?

Hvad får jeg ud af at deltage i Uddannelsesugen?

Drømmer du om nye kompetencer? Nye arbejdsopgaver? Mere ansvar? Eller at få papir på det, du allerede kan?

Har du overvejet at tage en uddannelse, men er du i tvivl om, hvilken vej du skal gå?

Så sæt kryds i kalenderen i uge 16, fra den 15. april - 19. april,  hvor Komponent afholder Uddannelsesugen.

Vi giver dig nye indsigter og inspiration, der kan hjælpe dig med at træffe det rette karrierevalg.

I løbet af Uddannelsesugen afholder vi en række webinarer, hvor du får konkrete tips, viden og indsigter i fremtidens kompetencer i en offentlig organisation.

0 kr.
Sted og startdato
Online: 15. april 2024
Se tid og sted for det valgte forløb
Uddannelsesugen 2024 afholdes i uge 16.
Der er webinarer alle hverdage i ugen.
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.

Alle webinarer er koblet til én eller flere af følgende uddannelser:

Læn dig trygt tilbage i stolen og bliv inspireret til, hvordan din fremtid kan se ud. Det er helt gratis.

Hvordan foregår Uddannelsesugen?

✓ Du tilmelder dig

Læs mere Læs mindre

Du tilmelder dig alle de webinarer, du har lyst til. De er helt gratis. Vi sender dig efterfølgende en mail med information og links til de webinarer, du er tilmeldt.

✓ Du ser webinar

Efter din tilmelding modtager du links til webinarer på mail. Alle webinarer er live.
Sæt kryds i kalenderen, så du ikke misser de webinarer, du er tilmeldt.

✓ Du får slides og info

Læs mere Læs mindre

Efter webinaret får du tilsendt de slides fra webinaret. Du modtager også information om den uddannelse, som undervisningen på webinaret hører til.

 

Program for Uddannelsesugen 2024

08:30-09:15
Hvordan leder man egentlig den attraktive kommunale arbejdsplads?

10:45-11.30
Patientregistrering, indberetning og dataforståelse på kræftområdet

11:00-11:45
Borgeren i centrum i det offentlige Danmark

13:00-13:45
Stå stærkt når du bedriver ledelse uden stjerner på skuldrene

14:00-14:45
Sådan håndterer du modstand i undervisningen

15:00-15:45
Skal jeg være producent eller netværker?

Læs mere om mandagens program

13:00-13:45
Et skridt frem eller et skridt tilbage?

15:00-15:45
ChatGPT - mød din nye studie-supermakker

15:00-15:45
Fra interessent til relation

16:00-16:45
Digitalisering i undervisningen - tips og trick til at krydre din undervisning

Læs mere om tirsdagens program

8:30-9:15
Når tankefælderne løber afsted med dig som proceskonsulent

13:00-13:45
Styrk dit personlige lederskab

15:30-16:15
Oplever du til tider, at økonomistyringen kan være en tør og mindre inspirerende del af din ledelsesgerning? 

Læs mere om onsdagens program

10:00-10:45
Sådan lykkes du med tværgående ledelse

13:00-13:45
Grafisk facilitering - tegn dig til fokus og inddragelse

Kl. 14:30-15:15
Hvordan skaber du fornyelse i hverdagen?

15:00-15:45
Formidling bygger bro

Læs mere om torsdagens program

10:00-10:45
Hvordan skaber man som studerende en god balance mellem arbejde og studieliv?

10:45-11:30
God vagtplanlægning skaber bedre ressourceudnyttelse, smidigere borger- og patientforløb samt medarbejdertrivsel

13:00-13:45
Om ChatGPT - en sprogmodel, som kan hjælpe dig med at lære og udvikle dig i dit studie

Læs mere om fredagens program

 

Program for mandag d. 15. april

Læs mere Læs mindre
generationsledelse

Kl. 8:30-9:15

Hvordan leder man egentligt den attraktive, kommunale arbejdsplads?  

Læs mere Læs mindre

Vi sætter fokus på, hvordan du som leder kan skabe en attraktiv arbejdsplads med afsæt i Komponents nye store undersøgelse af, hvad en attraktiv kommunal arbejdsplads er.

Undersøgelsens centrale pointer vil blive fremlagt: Hvad kendetegner den attraktive arbejdsplads nu og i fremtiden? Hvad er vigtigt for medarbejderne, når de skal have lyst til at blive i jobbet? Og hvad skaber og sikrer motivation i jobbet? 

V. Mia Nyborg Jørgensen

Læs mere Læs mindre
DOfu

Kl. 10:45-11:30

Patientregistrering, indberetning og dataforståelse på kræftområdet

Læs mere Læs mindre

Der er behov for øget fokus på korrekt håndtering af lovgivningen og patientrettigheder ved henvisning til hospital ved alvorlig sygdom. 

Webinaret dækker også andre patientrettigheder, politiske målsætninger og emner som understøttelse af god registreringspraksis, handle- og dokumentationspligt samt at monitorere, identificere fejl og sikre, at fejl bliver håndteret og fulgt op på.

V. Lene Hejndorf og Michael Smærup

Dol 1 webinar

Kl. 11:00-11:45

Borgeren i centrum i det offentlige Danmark
 

Læs mere Læs mindre

Vi dykker ned i den centrale dele af borgerservicefaget, med afsæt i kerneopgaven - at skabe værdi for borgerne. En værdi der er kendetegnet ved et menneskeligt ansigt og at borgeren kommer før systemet.

Med afsæt i "Borgeren" vil vi se på de politisk fastsatte mål og forventninger nu og fremover til en moderne borgerservice, herunder krav og udfordringer i den digitale kontekst, såvel for medarbejderne som for borgerne. 

V. Karen Revsbech

Læs mere Læs mindre

Kl. 13:00-13:45

Stå stærkt når du bedriver ledelse uden stjerner på skuldrene

Flere kommunale og regionale medarbejdere udfører ledelse som en del af deres arbejdsopgaver uden at have en formel ledelsestitel. De kan være konsulenter, koordinatorer eller planlæggere. Hvis du leder uden formel ledelsesret, befinder du dig i en udfordrende rolle, hvor du skal navigere mellem formel ledelse og samarbejde. Få et sprog og praktiske værktøjer til at forbedre din ledelsespraksis.

V. Anne Mette H. Bertelsen 

Kl. 14:00-14:45

Sådan håndterer du modstand i undervisningen

Læs mere Læs mindre

Har du oplevet modstand i din undervisning fra en deltager? Ligegyldig hvilken form modstanden har, er din reaktion på modstanden afgørende.

Håndterer du den ikke rigtigt, så mister du holdets respekt, og i værste tilfælde taber du muligheden for at skabe læring og tryghed i rummet. 

Få konkrete tips til, hvad du kan gøre ved modstand i undervisningen.

V. Mette Ranum Lautsen

Læs mere Læs mindre

Kl. 15:00-15:45

Skal du være producent eller netværker? 

Læs mere Læs mindre

Som projektleder har du mange roller, som er vigtige for din succes både ift. projektmedarbejdere og samarbejdsparterne. 

Vi stiller skarpt på de mange facetter og dykker ned i en række forskellige positioner, som projektlederen kan indtage, for at opnå legitimitet blandt projektets deltagere og interessenter. 

V. Mikkel Kaels

Læs mere Læs mindre
 

Program for tirsdag d. 16. april

Læs mere Læs mindre
processer

Kl. 13:00-13:45

Et skridt frem eller et skridt tilbage?

Bliv klog på, hvornår du som proceskonsulent skal lukke ned eller åbne op for komplekse processer. Lær at facilitere processer, så deltagerne opnår det, de vil.

Få tre perspektiver til at træffe beslutninger
1. Græsk filosofi
2. Den systemiske CMM teori
3. High Impact Consulting

V. John Møldrup

artificial

Kl. 15:00-15:45

ChatGPT: Mød din nye studie-supermakker

Mød din ultimative studie- og læringspartner, ChatGPT. Lær hvordan du kan udnytte ChatGPT til at få svar på spørgsmål, hjælp til opgaver, udforske idéer og som en kilde til inspiration. 

Boost dine analytiske evner, styrk din kreativitet og revolutionér din uddannelsesoplevelse.

V. Martin Nielsen

interessent

Kl. 15:00-15:45

Fra interessent til relation

Læs mere Læs mindre

Få et andet syn på projektets omverden og de aktører, der indgår heri. Vi bevæger os væk fra de klassiske interessentanalyser. 

I stedet bliver du præsenteret for et netværksperspektiv, hvor projektet opfatter sin omverden som én partner, den interagerer og arbejder sammen med - Altså en relation.  

V. Mikkel Kaels

digitalisering

Kl. 16:00-16:45

Tips og trick til digitalisering i undervisningen

Læs mere Læs mindre

Digitalisering er et værktøj, som du med fordel kan tage med ind i læringsrummet.

Få tips og tricks til at gøre din undervisning mere levende med fokus på, hvordan du får dine deltagere til aktivt at være medspillere i undervisningen.

V. Thea Lindholm

Læs mere Læs mindre
 

Program for onsdag d. 17. april

tankeprocesser

8:30-9:15

Når tankefælderne løber afsted med dig som proceskonsulent 

Læs mere Læs mindre

Vi har alle forforståelser, som er præget af det, vi kalder bias, mindtraps (tankefælder) og antagelser. Disse aspekter kan være hjælpsomme, men de kan også sende vores procesarbejde på vildspor. Få afdækket, hvad tankefælder, grundlæggende antagelser og bias er, hvordan de præger os, samt hvilke virkemidler og værktøjer vi kan anvende i procesarbejdet for at undgå, at de påvirker negativt.

V. Per Møller Janniche

personlig lederskab

13:00-13:45

Styrk dit personlige lederskab
 

At stå stærkt i dit personlige lederskab og være bevidst om din rolle, er vigtigt for at kunne håndtere komplekse ledelsesopgaver. Hvad er din personlige ledelsesfortælling? Hvordan får du tydeliggjort dit eget ståsted og håndhæver dine værdier som leder?

Få inspiration til, hvordan du kan udvikle dig fagligt og personligt som leder. Vi lægger op til, at du reflekterer over din egen lederrolle og hvad der motiverer dig.

V. Marianne Vesterbirk 

Læs mere Læs mindre
ledelse og økonomi

15:30-16:15

Oplever du til tider, at økonomistyring kan være en tør og mindre inspirerende del af din ledelsesgerning?

Læs mere Læs mindre

Få indsigt i, hvordan du kan bruge økonomistyring som et strategisk redskab til at styrke din ledelseskapacitet og skabe en mere robust og effektiv organisation.

Vi sætter fokus på din rolle i den samlede økonomi, og hvordan du som leder kan håndtere økonomistyring i egen enhed, så du bliver medstyrende på økonomien.   

V. Helle Gehlert

Læs mere Læs mindre
 

Program for torsdag d. 18. april

Læs mere Læs mindre
tværgående

Kl. 10:00-10:45

Sådan lykkes du med tværgående ledelse 

Tværgående ledelse er centralt for opgaveløsningen. Men hvordan skaber du de bedste forudsætninger for tværgående samarbejde, når hverdagen også byder på økonomiske barrierer, forskellige fagligheder og modstridende logikker?  
Få inspiration til tværgående ledelse og til hvordan du skaber de bedste forudsætninger for tværgående samarbejde.

V. Rasmus Rossel

grafisk

Kl. 13:00-13:45

Grafisk facilitering – tegn dig til fokus og inddragelse 

Tegninger hjælper med at understrege vigtige budskaber, er med til at skabe fælles fokus på det vi taler om, og understøtter inddragende processer.

Kom og vær med til at trylle med din tusch som tryllestav. Vi skal omdanne streger og cirkler til mennesker, pile, vejskilte, transportmidler, talebobler og meget meget mere.  

V. Katrine Brenner

formidler

Kl. 14:30-15:15

Hvordan skaber du fornyelse i hverdagen?

Læs mere Læs mindre

Få indblik i hverdagsinnovation, der kan hjælpe dig med at udvikle idéer og skabe løsninger til gavn for dig, din organisation og borgerne. Vi tager fat i udvalgte innovationsmodeller og sætter fokus på, hvad der kendetegner en innovativ kultur. 

Webinaret skal give inspiration til dit videre arbejde, hvor innovation med fordel kan indgå.

V. Trine Saaby

Kl. 15:00-15:45

Formidling bygger bro

Vi sætter fokus på evnen til at kommunikere og formidle ved mundtlige præsentationer og i undervisning både overfor små grupper af borgere, kollegaer og større fora. Vi ser også på, hvordan du kan skyde genvej mellem teori og praksis via prøvehandlinger.

V. Mette Ranum Laustsen

 

Program for fredag d. 19. april

studieteknik

10:00-10:45

Hvordan skaber man som studerende en god balance mellem arbejde og studieliv?

Læs mere Læs mindre

En studievejleder fra Kommunomuddannelserne, sætter sammen med en studerende ord på, hvad man kan forvente at møde på uddannelsen, og hvordan man kan gå det i møde, så man kommer godt igennem uddannelse.

V. June Elgin Jensen

Læs mere Læs mindre
vagtplanlægning

10:45-11:30

Vagtplanlægning
 

Læs mere Læs mindre

En vellykket vagtplan skal balancere krav til arbejdets udførelse, borgeres/patienters behov og medarbejderressourcer. Begrænsede ressourcer gør opgaven udfordrende. God vagtplanlægning sikrer høj tilfredshed blandt medarbejdere og borgere/patienter.

Få indsigt i de 4 elementer:
1. Rammer for vagtplanlægning
2. Planlægning - også efter nøgletal
3. Dataledelse og driftsstyring
4. Den uformelle ledelse som vagtplanlægger.  

V. Tine Høst Olesen og Michael Smærup 

Læs mere Læs mindre
ai2

13:00-13:45

ChatGPT – Få hjælp til at lære og udvikle dig i dit studie 
 

Læs mere Læs mindre

Har du brug for en læringspartner, der altid er klar til at hjælpe? Så mød ChatGPT, din nye virtuelle studiekammerat! 

Brug ChatGPT til at lære og udvikle dig i dit studie. Den kan give dig feedback på dit arbejde, hjælpe dig med at forstå komplekse teorier og give dig inspiration og nye ideer. 

V. Martin Nielsen

Læs mere Læs mindre

Hvorfor vælge Komponent?

Læs mere Læs mindre

Komponent er kommunernes udviklingscenter og har i over 20 år specialiseret sig i rådgivning og undervisning af kommunalt ansatte.

Vi er sat i verden for at hjælpe dig, din afdeling og din organisation. Vi kender det kommunale og offentlige maskinrum indefra, og vi forstår, hvordan det er at arbejde i en politisk styret organisation.

Når du deltager på en uddannelse hos Komponent, kan du være sikker på at blive undervist af praktikere, der kender din hverdag og de udfordringer, du står overfor i din hverdag

Læs mere Læs mindre

Søg kompetencefondsmidler

Læs mere Læs mindre

Vidste du at du kan ansøge om støtte til kompetenceudvikling? Alt afhængig af din stilling og organisation kan du ansøge om støtte hos en af følgende kompetencefonde: 

Søg støtte

Den Kommunale Kompetencefond
Den Regionale Kompetencefond
Den Statslige Kompetencefond

Det er også muligt at ansøge om støtte for en hel gruppe medarbejdere.

Læs mere Læs mindre

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til uddannelsesugen eller vil vide mere om Komponents uddannelsestilbud, er du velkommen til at kontakte os. 

1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen
HTI
Chefkonsulent
Hirse Tikjøb
Michael Smærum
Chefkonsulent
Michael Smærup
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
MKA
Chefkonsulent
Mikkel Kaels
JMO
Chefkonsulent
John Møldrup