Specialister i ledelse, styring og faglig udvikling

Som kommunernes fælles udviklingscenter hjælper Komponent med rådgivning og bistår med praksisnær kompetenceudvikling og efteruddannelse til politikere, ledere og medarbejdere på alle niveauer i den kommunale organisation. Det sker i tæt samspil med kommunens ansatte og folkevalgte, så I styrker jeres evne og kapacitet til at sikre et bedre liv for borgerne, et stærkere lokaldemokrati og en sund økonomi.

Komponents specialister er drevet af en ambition om at gøre kommunernes politikere, ledere og medarbejdere klogere og dygtigere på egen praksis. Vi efterlader varig værdi i alle landets kommuner, så I er rustet til fremtidens opgaver.

 

Se alle Komponent-medarbejdere

Vi er et stærkt hold af kompetente specialister, som er drevet af en ambition om at gøre kommunernes medarbejdere, ledere og politikere klogere og dygtigere på egen praksis – til gavn for kerneopgaven og til gavn for borgeren.

Se et udpluk her, eller gå til alle medarbejdere. Du kan også ringe til os på 8779 6300, hvis du har brug for hjælp til at finde den person, der kan hjælpe dig videre.

 

Se alle medarbejdere
BJVH
Chefkonsulent
Bjarne Voigt Hansen
MAKU
Chefkonsulent
Maibritt Kuszon
THLY
Chefkonsulent
Thilde Lydiksen
Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke
Rune Herlin Kamstrup
Chefkonsulent
Rune Herlin Kamstrup
MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
NAH
Chefkonsulent
Nanna Hansen
MKA
Chefkonsulent
Mikkel Kaels
SHA
Chefkonsulent
Susanne Harder

En kollegial partner med skarpt blik på nye dagsordener

Komponent bistår kommunerne med at finde nye veje til sammenhængende indsatser inden for ledelse, styring og faglig udvikling.

Vi kender kommunernes aktuelle dagsordener og forstår den kommunale drift, de faglige dilemmaer og de ledelsesmæssige aspekter. Når I samarbejder med Komponent, får I et eksternt perspektiv og effektive løsninger, der passer til den enkelte kommunes dagsorden, udviklingsbehov og økonomi.

Dialogen med kommunerne er grundlaget for alle Komponents ydelser. Vi deler vores viden og tager aktiv del i den fælleskommunale debat for at skabe læring på alle niveauer og for at fremme de kommunale samarbejder om udvikling af nye, effektive løsningsmodeller, der gavner alle kommuner.
 

Et udviklingscenter med høje ambitioner

Komponent er ejet af alle de danske kommuner. Vi vil være jeres foretrukne partner inden for ledelse, styring og faglig udvikling. Hos os finder I derfor en bred vifte af nye og velkendte koncepter og uddannelsestilbud, der styrker hele den kommunale værdikæde fra byråd til borger.

 

Bestyrelse og rådgivningsfora

Komponent er etableret som en forening, der ejes af alle de danske kommuner. Bestyrelsen varetager den overordnede strategiske ledelse af foreningen og mødes fire gange årligt. 

Medlemmer af Komponents bestyrelse

 • Kristian Vendelbo, adm. direktør i KL (formand)
 • Stine Johansen, direktør i KL
 • Christian Harsløf, direktør i KL
 • Anne Velling Christensen, kommunaldirektør
 • Eik Møller, kommunaldirektør
 • Martin Østergaard Christensen, stadsdirektør
 • Per B. Christensen formand for Akkrediteringsrådet for videregående uddannelser (næstformand)
 • Maria Steno, selvstændig
 • Stina Vrang Elias, adm. direktør i Tænketanken DEA
 • Lene Roed, formand for HK/Kommunal
 • Louise Angelo, chefkonsulent i Komponent (medarbejderrepræsentant)
 • Jesper Hosbond Jensen, chefkonsulent i Komponent (medarbejderrepræsentant)

Bestyrelsens vederlag

Generalforsamling den 22. maj kl. 9.30

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Komponent - Kommunernes Udviklingscenter. Generalforsamlingen afholdes den 22. maj kl. 9.30 i KL-huset.  

Dagsorden

Komponents Advisory Board har til formål at skabe en tæt forbindelse mellem Komponent og kommunerne. I Advisory Board deler og producerer vi viden inden for Komponents aktivitetsområder og drøfter nye udviklingstiltag og ydelser. Vi debatterer også aktuelle temaer, der optager kommunerne, og som kan være med til at udvikle, nuancere og supplere Komponents tilbud. 

Medlemmer af Advisory Board

 • Rasmus Byskov Nielsen, direktør for Børn og Fællesskaber i Ikast-Brande 
 • Karina Nørby, centerchef for Sundhed og Velfærd i Glostrup
 • Kit Borup, familie- og handicapchef i Mariagerfjord
 • Nanna Lohmann, vicekommunaldirektør, Lejre
 • Lotte Bøgh Andersen, centerleder, Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet
 • Kristina Koch Sloth, Kommunaldirektør i Vordingborg
 • Mikkel Haarder, underdirektør og chef for forskning, uddannelse og mangfoldighed i Dansk Industri
 • Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen
 • Jesper Brask Fischer, programchef i PFA
 • Ann-Christina Matzen, centerchef Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret i Gentofte 
 • Jakob Bigum Lundberg, Direktør for beskæftigelse, sundhed og ældre i Næstved Kommune
 • Lasse Jakobsen, kommunaldirektør i Viborg 
 • Ann Sofie Orth, borgmester i Rudersdal 
 • Karsten Längerich, borgmester i Allerød 
 • Kasper Damsgaard, borgmester i Glostrup
 • Peder Christensen, byrådsmedlem i Skive 
 • Rikke Søgard Berth, Partner i Horten

Kompetencerådet for Offentlig Forvaltning er bl.a. Komponents garant for, at kommunomuddannelserne lever op til deres formål som regionale- og kommunalfaglige uddannelser på akademiniveau.

Derudover vil Kompetencerådet for Offentlig Forvaltning rådgive Komponent om uddannelsespolitiske spørgsmål, arbejdsmarkedsbehov og nye kompetencekrav samt fungere som et udviklingsforum, så kommunomuddannelserne fortsat har høj faglig og pædagogisk kvalitet og imødekommer aftagernes behov.

Endelig skal rådet medvirke til, at uddannelserne i deres teoretiske tilgang integrerer den nyere forskning inden for det kommunale/regionale felt og samtidig har en tæt kobling til praksis.

Læs mere om kvalitetsarbejdet her

Medlemmer af Kompetencerådet for Offentlig Forvaltning

 • Kommunaldirektør Mette Jeppesen, Ringsted Kommune (udpeget af Kommunaldirektørforeningen) 
 • Afdelingschef Koncern-HR Simon Kristensen (udpeget af Danske Regioner)
 • Formand for HK/Kommunal Lene Roed (udpeget af KTO)
 • Professor, cand.scient.pol., ph.d. Kurt Houlberg, VIVE
 • Borgerrådgiver i Albertslund Kommune, cand.jur. Pernille Bischoff
 • Chefjurist, cand.jur. Britt Vonger
 • Borgerservicechef Mark Korshøj Jensen (udpeget af Borgerservice Danmark)
 • Konsulent Nina Olesen Fabius, Arbejdspolitisk Center KL (udpeget af Kommunernes Landsforening)
 • Vicedirektør, Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune, Mikkel Grimmeshave, (udpeget af Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark (FSD)
 • Næstformand for de offentlige ansatte i Dansk Magisterforening, Sune Bach, udpeget af Akademikernes Centralorganisation

Fra Komponent

 • Centerchef Kalle Syberg Kjær
 • Chefkonsulent Martin Nielsen

Adresser

Komponent har kontorer og undervisningsfaciliteter i Aalborg, Aarhus, Odense, Herlev og København. 

Presse

Er du journalist, og har du brug for et interview, en kommentar eller fakta fra Komponent, så kontakt: 

Louise Thinesen Bendtsen T: 4054 2114 E: ltb@komponent.dk

Læs mere Læs mindre
 

Ledige stillinger

I Komponent er vi ca. 98 medarbejdere, som understøtter kommunernes udvikling gennem kurser, uddannelser, konsulentydelser, rekruttering og udvikling af ledelsespolitik.

Vi søger løbende nye kollegaer, der har lyst til at bidrage til at ruste kommunerne til fremtiden. 

Vi hjælper også kommuner med at rekruttere dygtige chefer og ledere. Se alle ledige stillinger her
 

Komponent-kontoret i Aarhus

Formelt om Komponent

Komponent er en virksomhed, som er ejet af alle de danske kommuner. Formelt er vi organiseret som en forening (a.m.b.a.), hvor medlemmerne er de danske kommuner. Det er KL, der varetager ejerskabet på vegne af kommunerne.

Der er jf. vores vedtægter ikke krav om, at vi skal generere overskud til vores ejer, så evt. overskud bruges til at udvikle nye tilbud til kommunerne.

Komponent er 100% indtægtsfinansieret, dvs. alle vores indtægter kommer fra kursus- og uddannelsesvirksomhed og fra vores arbejde for kommunerne. Vi modtager ikke tilskud fra hverken KL eller kommunerne, ej heller taxametertilskud fra staten til vores uddannelser.