NAH

Nanna Hansen

Chefkonsulent

Nanna er chefkonsulent i Komponent og har stor erfaring med analyser af styrings- og budgetmodeller, økonomiske analyser, effektivisering og dataunderstøttet ledelse på tværs af de store velfærdsområder.

Nanna har udviklet tildelingsmodeller på skoleområdet for flere kommuner med et særligt fokus på snitflader mellem almen- og specialområdet. Nanna har desuden udviklet en metode til at sammenligne takstniveauet for specialtilbud på tværs af kommuner og har i flere projekter analyseret visitationspraksis og organisering af specialundervisning.

Nanna har på ældreområdet særligt arbejdet med generelle økonomiske analyser, udvikling af styringsmodeller og kapacitetsanalyser herunder særligt analyser af plejeboligkapacitet med udgangspunkt i Komponents prognosemodel, der bl.a. tager afsæt i kommunens demografi korrigeret for forventet udvikling i middellevealder og sundhedstilstand.

Find mig på LinkedIn