Det har store konsekvenser for den enkelte borger at stå uden for arbejdsmarkedet – menneskeligt såvel som økonomisk. Og for mange af dem, der ikke kan finde fodfæste på arbejdsmarkedet eller komme i gang med en ungdomsuddannelse, handler udfordringerne i virkeligheden om meget mere end blot manglende beskæftigelse.

Det har store konsekvenser for den enkelte borger at stå uden for arbejdsmarkedet – menneskeligt såvel som økonomisk. Og for mange af dem, der ikke kan finde fodfæste på arbejdsmarkedet eller gennemføre en uddannelse, handler udfordringerne i virkeligheden om meget mere end blot manglende beskæftigelse.

I Komponent er vi optaget af, hvordan vi kan indrette de kommunale indsatser, så flere borgere kommer i job og uddannelse. Vi hjælper kommunerne med at lykkes med deres beskæftigelsesindsats – fra arbejdet med få flere unge i job eller uddannelse via fælles mål på tværs til at vende den negative spiral for udfordrede ledige.  

Vi kan hjælpe jer, når I har behov for at få omsat viden om ledelse, styring og lovgivning til udvikling, der virker i praksis til gavn for udsatte borgere og familier. Det kan fx være i forhold til et strategisk blik på den samlede tilbudsvifte: Har I de rigtige indsatser på hylden? Arbejder I tilstrækkeligt med helhedsorienterede indsatser? Har I de rette faglige kompetencer til at møde borgerne, der hvor de er? Har I flere ledige, end I bør have? Og hvad siger de unge egentlig om jeres tilbud?

En kollegial partner 

Hos os er analyser, kompetenceudvikling og organisationsudvikling en vekselvirkning. Med os som samarbejdspartner kommer I hele vejen rundt om de ting, som har betydning for, om jeres beskæftigelsesindsats virker. Vores erfaringer er nemlig, at ingen af delene bør stå alene.  

Når I samarbejder med os, får I en kollegial partner, som kan tænke og tale ind i den kommunale kontekst. Vi kender organiseringen af beskæftigelsesområdet og samspillet med de andre områder. Vi forstår den lovgivning, som ligger til grund for jeres arbejde, og vi kender de processer og vilkår, I arbejder under. Med andre ord ved vi, hvad der skal til for, at I får succes med jeres tiltag.  

Læs mere Læs mindre
 

Sammenhængende indsatser for hele forvaltningen 

Vi samarbejder med Tårnby Kommune om at styrke den helhedsorienterede sagsbehandling i de komplekse sager. Vi laver bl.a. undervisningsforløb for udvalgte ledere og medarbejdere i helhedsorienteret sagsbehandling og arbejdet med direktion, chefer og ledere om fælles ledelse af den helhedsorienterede indsats. Vi arbejder med følgende temaer:  

  • Den komplekse sag 

  • Relationel kapacitet 

  • Psykologisk tryghed 

  • Procesledelse 

  • Forandringsledelse 

 

Sæt målbare mål på tværs og tag de unge med på råd 

Alt for mange unge står overfor en fremtid uden uddannelse og job. Selv om kommunerne har etableret nye organiseringer, som skal sikre en koordineret indsats, kan vi også konstatere, at kulturforandringen ikke gennemføres over natten. Det er vores erfaring, at det er nemmere at bygge bro mellem fagligheder, når de unge tages med på råd.  

Vi arbejder for, at de kommunale ungeindsatser matcher de unges behov. Det gør vi bl.a. ved at udvikle og implementere konkrete målbare mål på tværs, så den enkelte kommune får overblik over de aktuelle udfordringer samt indikationer på, om børn og unge fremadrettet kan få udfordringer med at gennemføre en uddannelse eller få et job.  

Vi forstår kompleksiteten i indsatsen, når medarbejderne møder borgerne. Vi har gennemført over 80 brugerrejser med udfordrede borgere i 12 kommuner, som systematisk kortlægger borgerens oplevelse af alle facetter i mødet med kommunen og indsatserne. Og vi har viden fra mange grundige sagsgennemgange af borgernes rejse fra familieindsats til førtidspension. 

Vi er ikke i tvivl om, at de unges fortællinger om mødet med kommunen er et rigtig godt udgangspunkts for tværfaglig dialog mellem ledere og medarbejdere med forskellige fagligheder.  

Vi har fx hjulpet eksempelvis Sønderborg Kommune med at implementere otte konkrete og målbare mål for ungeindsatsen – fra direktørniveau til medarbejdere. 

Kvinde

Har I styr på udgifterne til førtidspension? 

Tilkendelser af førtidspension er steget voldsomt de seneste år. Selv om udviklingen er delvist forventet, har den udfordret en del kommuner.  

I Komponent har vi gode erfaringer med at få styr på udgifterne til førtidspension ved at arbejde med data, den faglige praksis samt sagsbehandling og tilkendelsesprocessen. Kombinationen giver en god mulighed for at etablere det rigtige økonomiske grundlag og vurdere den konkrete faglige praksis og indsats.  

Vi kigger bl.a. på, hvordan hele indsatsen og det tværgående samarbejde omkring borgerne har været i forløbet frem til førtidspensionen.  

 

Sådan har vi hjulpet andre kommuner

I Komponent samarbejder vi hvert år med de fleste af landets kommuner. Her er nogle eksempler på, hvad vi har lavet på beskæftigelsesområdet.

Få mere inspiration
 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Se alle medarbejdere
LOS
Chefkonsulent
Lone Englund Stjer
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard