LOS

Lone Englund Stjer

Chefkonsulent

Lone har over 25 års erfaring med analyse, udvikling af indsatser og konsulentopgaver i kommunerne. Som chefkonsulent i Komponent arbejder Lone især med at skabe sammenhæng i indsatserne på de store velfærdsområder. 

Hendes hjerte banker for beskæftigelses- og børn- og ungeområdet, hvor hun har særlig ekspertviden inden for:

  • Lovgivning, forskning, metoder og redskaber
  • Styring, effektivisering og udvikling
  • Dataanalyser, effektanalyser og benchmarking. 

Det er f.eks. hende, du skal have fat i, hvis du har behov for sætte fokus på udfordringer og potentialer i indsatsen. Så kan hun via sagsgennemgange, observationsbesøg, interview og workshops komme med bud på, hvor I med fordel kan udvikle jer. 

Gennem workshops og processer kan hun også hjælpe jer til at skabe et udviklings- og effektfokus i opgaveløsningen, f.eks. gennem arbejdet med arketyper og/eller brugerrejser. 

Og så kan hun hjælpe jer til at sætte fokus på det tværfaglige arbejde og samarbejde, på ledelsesmæssige udfordringer og på arbejdet med at inddrage borgerne i sagsbehandlingen. 

Find mig på LinkedIn