I Komponent ønsker vi at være kommunernes foretrukne samarbejdspartner på ledelsesområdet og bistå til udvikling af god kommunal ledelse på alle niveauer og fagområder.

God ledelse er afgørende for, at kommunerne kan udvikle velfærden i takt med forandringerne i samfundet og opnå de resultater for borgerne, som politikerne har besluttet, og som borgerne har behov for.

Gennem kurser, uddannelser, skræddersyede forløb og rådgivning hjælper vi med at styrke kommunal ledelse på alle niveauer og fagområder samt i ledelseskædens samspil og samarbejde. Det gør vi bl.a. ved at understøtte kommunerne i at mobilisere og kvalificere fremtidens kommunale ledere og via målrettet kompetenceudvikling af ledere, chefer, direktører og ledergrupper.  

Vi er med dig/jer hele vejen som en læringspartner med fem centrale indfaldsvinkler til ledelse: 

  • Ledelse som rolle og vilkårs- og mulighedsrum 

  • Ledelse af fagprofessionelle praksisfællesskaber 

  • Ledelse i et samskabelsesperspektiv 

  • Ledelse på tværs og helhedstænkning 

  • Det personlige lederskab 

Se eksempler på nogle af vores tilbud, der er målrettet kommunale ledere på alle niveauer og fagområder.

 

Vi dækker hele ledelseskæden 

Med Komponent får du en samarbejdspartner, der taler om ledelse med udgangspunkt i din/jeres hverdag. Vi har vores daglige gang i kommunerne. Det betyder, at vi taler samme sprog og tager udgangspunkt i jeres praksis. Sammen med jer finder vi ud af, hvad vi skal fokusere på. Vi er jeres garant for at få løst de ledelsesudfordringer, I står med – og for at få bragt nye perspektiver i spil.  

Vi tør godt at sige, at vi er specialister i kommunal ledelse. Vi arbejder med alle niveauer og grene af ledelse i en kommunal kontekst – fra topledelse og ledelse som et fag til forløb for før-ledere og ledelse uden formelt ledelsesansvar. Det er vores ambition at styrke ledelse på alle niveauer i den kommunale ledelseskæde og sikre morgendagens ledere.  

Vores tilknytning til KL og Væksthus for Ledelse sikrer, at vi altid er på forkant både nationalt og lokalt i forhold til ledelsesdagsordener og aktuelle tiltag. Og vi kombinerer vores ledelsesfaglighed med ekspertise på de enkelte velfærdsområder for at sikre, at vi hele tiden har fokus på jeres opgaveløsning og dem, I skal gøre en forskel for.  

 

Læs mere Læs mindre
 

Direktionsforløb 

I forbindelse med at vi i Komponent hjalp Bornholms Regionskommune med at ansætte en ny direktør, har vi gennemført et individuelt onboarding forløb og et fælles forløb for direktionen. Vi har bl.a. arbejdet med, hvordan man lærer hinandens personlige prioriteringer, motivation, ledelsesstil og præferencer at kende.  

Samtidig har forløbet haft fokus på at styrke rolleforståelsen, det fælles ‘vi’ og samarbejdet i en enhedsdirektion – herunder at tydeliggøre, hvad god topledelse og godt toplederskab er i samarbejdet med politikere og koncernledelse (cheferne).  

Læs mere Læs mindre

Ledelse uden formelt personaleansvar 

En af de sværeste lederroller er den, hvor du udøver ledelse uden at være leder. Når du som eksempelvis fag- eller teamkoordinator befinder dig i spændingsfeltet mellem formel ledelse og arbejdsfællesskab med dine kolleger. Og din succes afhænger af den organisatoriske tillid og dine kollegers lyst til at følge dig.  

Vi har udviklet et forløb for ledere uden formelt personaleansvar, hvor vi sætter fokus på rollen og de redskaber, der skal til for, at du kan navigere organisatorisk såvel som kollegialt.  

Læs om vores forløb for ledere uden personaleansvar.  

Læs mere Læs mindre

Talentudvikling til fremtidens ledere 

Talentudvikling handler om at sikre, at kommunerne også fremadrettet har de nødvendige kompetencer i forhold til at kunne løfte aktuelle mål og strategier. Men hvordan fastholder, udvikler og anerkender vi bedst ledere med en evne og et drive til at indgå i og ledere opgaveløsningen?  

Vi skal sikre, at vi fortsat har motiverede og kvalificerede ansøgere til lederstillinger i en situation, hvor rekrutteringsgrundlaget udfordres. Det kræver bl.a., at vi skaber de nødvendige organisatoriske rammer for talentudvikling.  

Vi har sammen med en række kommuner i Trekantområdet udviklet et tværkommunalt samarbejde, der skal bane vejen for fremtidige ledere. Lederafklaringsforløbet ”På vej til ledelse” skal stimulere, motivere og kvalificere morgendagens potentielle ledere til at tage skridtet ind i kommunal ledelse.  

Faglig ledelse og ledelse af faglige miljøer

I disse år flyttes fokus fra den kommunale medarbejders viden og faglighed (kerneydelsen) og de handlinger, medarbejderen udfører (indsatser og aktiviteter), til at skabe værdi og effekt for borgere og samfund (kerneopgaven). Affaldshåndtering handler ikke om bortskaffelse, men om bæredygtige ressourcekredsløb. Klimaproblematikken handler ikke om klimasikring, men om ændringer i vores livsform og ressourceforbrug. Og i folkeskolen er omdrejningspunktet ikke længere undervisning, men læring og udvikling.

At løfte kerneopgaven med blik for, hvordan den skaber værdi for borgere og samfund, kræver ledelse helt tæt på medarbejdere og fagprofessionelle. Vi kan derfor ikke tale om strategisk ledelse og resultatskabelse uden at tale om faglighed og faglig ledelse. Hver leder har på sit niveau et ansvar for at indgå i forpligtende prioriteringer sammen med andre og forene det strategiske fokus med det faglige blik. God faglig ledelse tilskynder brug af de bedste faglige løsninger og udvikling af områdernes opgaveløsning i henhold til kommunens strategi og politik.

Kernen i fagligt lederskab er at udfordre kerneopgavens drift, udvikling og kobling til den politiske dagsorden. Det betyder, at du som faglig leder må og skal kaste lys på medarbejdernes faglighed ved at udfordre medarbejdernes faglige ambitioner, refleksion og formåen – måden, de løser kerneopgaven på. Som leder skal du være tæt nok på til at kunne udfordre medarbejderne på deres vilje og evne til at arbejde effektivt, fornyende, helhedsorienteret og tværfagligt.

Faglig ledelse handler derfor mindre om fagfaglighed og mere om at lede faglige arbejdsmiljøer på et fundament af faglig indsigt og forståelse for, hvad der faktisk rører sig i maskinrummet. Som leder skal du ikke være stærkest på lovgivning og metoder, men du skal formå at udfordre og begejstre medarbejderne til at sætte deres faglighed i spil og forpligte sig på at skabe værdi og resultater – til tider ad nye veje, altid med borgeren i centrum.

Vil du være en stærkere på faglig ledelse? Tag et kig på vores DOL-modul Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling >>

Læs mere Læs mindre

Ledertalentforløb på diplomniveau

Ledertalent

Ledertalentforløbet udvikler morgendagens ledere fagligt og personligt samtidig med det kickstarter deres formelle lederuddannelse. Få skræddersyet et forløb, så det passer til jeres kommune.

Med et ledertalentforløb fra Komponent kan I opdyrke jeres egne ledertalenter internt i organisationen og dermed få et større grundlag for rekruttering af fremtidige ledere. 

Forløbets hovedspor bygges op omkring 1-2 moduler fra Den Offentlige Lederuddannelse og udgøres af fælles formelle undervisningsdage.

 
 

Den Offentlige Lederuddannelse 

Hvis vi skal lykkes med at løse de udfordringer, vi står overfor i kommunerne, er kompetente offentlige ledere en central del af løsningen. For vi har brug for ledere, der taler samme sprog, og som kan tænke på tværs af den offentlige organisation og fagligheder. Ledere, der kan navigere i en politisk styret organisation, men som også formår at indgå i nye og anderledes samarbejdskonstruktioner på tværs af fag og sektorgrænser i jagten på nye velfærdsløsninger.  

Med Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) får du en praksisnær lederuddannelse med udgangspunkt i din hverdag, dine opgaver og dine udfordringer som leder i den offentlige sektor. 

Smilende kvinde med strand i baggrunden
 
 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Se alle medarbejdere
Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke
1500x920_LOUA
Chefkonsulent
Louise Angelo
CMN
Centerchef
Christina Nüssler