I Komponent tilbyder vi analyser og rådgivning på stort set hele den kommunale opgavepalette. Vores tilgang er altid, at vi vil gøre kommunen bedre. Vi nøjes derfor aldrig med blot at lave analyser og konklusioner om eksisterende praksis.

Vi giver i vores analyser altid konkrete og underbyggede anbefalinger til, hvordan I som kommune kan blive bedre, levere højere kvalitet, blive mere effektive osv. Med analyser fra Komponent bliver I ikke bare klogere på jeres praksis, men også hvordan praksis kan være i fremtiden.

Vi laver både store og brede analyser, der dækker flere områder eller hele kommunen, og mindre analyser på et enkelt fagområde eller måske blot en enkelt enhed. Det afhænger af formålet med analysen. Men hver enkelt analyse skal leve op til mindst tre krav:

  • Den skal passe præcist til den kontekst og den kommune, den laves i.
  • De anvendte metoder skal være skal være effektive i forhold til at levere de resultater, kommunen har brug for.
  • Analysen skal ikke bare give kommunen ny viden eller bekræfte eksisterende viden, men skal give konkrete anbefalinger til ny og bedre praksis.

Vi anvender et bredt udsnit af metoder, og vores tilgange til analysen vil altid være tilpasset kontekst og formål. Det kan fx være dataanalyser og benchmarking, interviews, workshopper, spørgeskemaer, dokumentanalyser, sagsgennemgange, observationsstudier og forskellige former for dialogbaserede analysetilgange.

Læs mere Læs mindre
 

Faste eller skræddersyede analyser på dit fagområde

På nogle områder har vi udviklet faste analysemodeller. Det gælder eksempelvis analyser af kommuners fremtidige kapacitetsbehov for plejecentre eller sociale botilbud. Her har vi god erfaring med at anvende standardiserede statistiske modeller, der dog tilpasses forholdene i den enkelte kommune. På de fleste andre områder designer vi analysen specifikt efter formålet med og konteksten for analysen.

Vi laver analyser inden for langt de fleste områder. Analyser af kvaliteten i kommunens indsats overfor udsatte og handicappede børn eller voksne kan fx give jer viden om, hvordan I kan tilrettelægge jeres faglige praksis, så borgerne får mere ud af de tilbud, de får fra jeres kommune.

Økonomiske analyser kan handle om flere ting. De kan fx handle om, hvorvidt styringen på et enkelt område kan tilrettelægges, så den understøtter de politiske og faglige ambitioner og tilgange, samtidig med at den understøtter effektiv drift.

De kan også handle om, hvordan den faglige drift kan tilrettelægges mere effektivt. Det vil sige, så enten kvaliteten for borgerne stiger eller ydelserne leveres billigere – eller begge dele. Eller de kan handle om, hvordan hele jeres kommunes styring er tilrettelagt, og om den understøtter de ambitioner, kommunalbestyrelsen og topledelse har for jeres kommune.

Budgetanalyser, råderumsanalyser og effektivitetsanalyser i bredere forstand kan bruges som element i budgetprocessen. De fleste kommuner har hvert år brug for at få skabt et økonomisk råderum til udvikling og omlægning. Her kan vores bredere økonomiske analyser være et godt redskab til at finde muligheder for at reducere udgifterne og skaffe råderum.

Analyser af arbejdstilrettelæggelse og arbejdsgange kan handle om, hvordan I på et fagområde eller en institution tilrettelægger jeres arbejde, så den faglige kvalitet bliver bedre, arbejdsmiljøet bliver godt, og driften i det hele taget bliver effektiv.

Læs mere Læs mindre
 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk.

Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Se alle medarbejdere
PEB
Centerchef
Peter Bogh