Komponent har givet Hjørring Kommune et serviceeftersyn på teknik- og miljøområdet. Kommunen har fået en række scenarier som optimering af arbejdsgange, samarbejde på tværs af kommuner og samarbejde med borgere og brugere, som kommunen kan arbejde videre med.
Udgivet den 09-02-2019

Det var egentlig politikerne i Hjørring Kommune, der begyndte at tale om et serviceeftersyn på dele af teknik- og miljøområdet, fordi kommunen tidligere har lavet det på kørselsområdet med en besparelse på 5,8 mio. kr. til følge.

Men direktør i Teknik og Miljø i Hjørring Kommune Andreas Duus greb bolden og fik det udvidet til et grundigt eftersyn af hele forvaltningen i Teknik og Miljø.

Syv scenarier

Komponent (tidl. KLK, red) kom ifølge Andreas Duus med det bedste tilbud og har efterfølgende afleveret en række scenarier, som Hjørring Kommune nu har valgt at arbejde videre med. Det er bl.a. scenarier som optimering af arbejdsgange, samarbejde på tværs af kommuner, samarbejde med borgere og brugere, teknologi samt styring.  

Komponent peger på følgende syv indsatsområder:

  • Optimering af interne arbejdsgange
  • Konkurrenceudsættelse på udvalgte områder
  • Samarbejde på tværs af kommuner
  • Samarbejde med borgere og brugere
  • Det interne samarbejde
  • Den teknologiske fremtid
  • Forbedret dokumentation og styring.

”Vi har valgt et par spor ud, men hvert spor indeholder flere scenarier. Vi har sat et hold til hvert spor, som nu skal sætte scenarierne i værk og gøre dem konkrete, og så måler vi på effekterne i sommeren 2017. Derudover bruger vi dem faktisk også som grundlag for vores budgetarbejde”, siger Andreas Duus.

I første omgang arbejder Hjørring Kommune videre med konkurrenceudsættelse, digitalisering og et mere nuanceret blik på økonomien.

”Vi har fået øjnene op for, at vi skal have skabt et økonomisk råderum. Det handler ikke kun om besparelser, men også om at blive bedre til eksempelvis samarbejde og fundraising, så vi får nogle nye muligheder”, siger Andreas Duus.

Komponent udfordrede kommunen

Selv om Andreas Duus er begejstret for det endelige resultat af Komponents serviceeftersyn, erkender han, at kommunen var en anelse forbeholden i begyndelsen.

”Vi havde nok alle paraderne lidt oppe, fordi der pludselig var nogen, der skulle kigge os over skulderen, men processen har været fantastisk. Komponent har udfordret os og stillet de gode spørgsmål, som vi ikke selv kunne stille. Det var tydeligt, at konsulenterne havde sat sig ind i forretningen, og de lavede processer med både ledere, medarbejdere, kunder og politikere, så vi kom hele vejen rundt”, forklarer han.

Andreas Duus lægger bl.a. vægt på, at Komponent ikke kun pegede på forbedringsmulighederne. Komponents konklusion pegede nemlig både på styrker og svagheder samt muligheder og udfordringer.

”Det betyder meget, at vi også fik at vide, at der er nogle ting, som vi allerede gør rigtig godt. Så kan det godt være, der er nogle andre ting, vi skal kigge nærmere på”, siger han.

Læs mere Læs mindre
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke