Vil du have en videreuddannelse, der er skræddersyet til din hverdag som lægesekretær? Og som hjælper dig til at sætte dit navn på de mest spændende opgaver? Så er Sundhedskommunom uddannelsen for dig.

Som lægesekretær er du patienternes indgang til sundhedsvæsenet og bindeleddet til den hvide verden. Din administrative faglighed er hver dag med til at sikre gode patientforløb og understøtte et godt samarbejde mellem patienter, pårørende, læger og sygeplejersker. Men sundhedsvæsenet udvikler sig hele tiden – derfor har du også brug for udvikling – både fagligt og personligt. 

Med Sundhedskommunom har du en unik mulighed for faglig og personlig udvikling i en ramme, der er skræddersyet til dit faglige virke. Med uddannelsen får du kompetencer til at analysere og vurdere administrative problemstillinger på sundhedsområdet og til at indgå i spændende udviklingsprocesser og nye samarbejdsrelationer med både patienterne og det kliniske personale. Med en Sundhedskommunom bliver du altså klædt på til både at varetage og udvikle de mange nye og spændende opgaver, som ændringerne i sundhedsvæsenet afføder. 

 

Læs mere Læs mindre
Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution
 

Mød Michael Smærup

Læs mere Læs mindre

Michael er ansvarlig for Sundhedskommunomuddannelsen hos Komponent . Hør ham fortælle om hvordan du som lægesekretær kan gøre en markant forskel for sygehusvæsen.

 

Obligatoriske moduler på Sundhedskommunom

Sundhedskommunomuddannelsens tre obligatoriske moduler er en fast del af den fulde Sundhedskommunomuddannelse. Du behøver ikke begynde med dem, men hvis du tilmelder dig alle tre obligatoriske moduler samtidig, kan du tage dem i forlængelse af hinanden på 1½ år og samtidig få rabat.

Se alle moduler
 

Michelle Guldborg Hagelberg er underviser på Sundhedskommunomuddannelsen.

En uddannelse tæt koblet til din hverdag som lægesekretær 

Sundhedskommunomuddannelsen er på akademiniveau og koblet tæt til din dagligdag som lægesekretær. Du arbejder, mens du uddanner dig, så du hele tiden kan relatere teorien og din nye viden til din hverdag. Undervisningen og dine opgaver tager afsæt i praksis, og dine undervisere kender sundhedsvæsenet og lægesekretærernes arbejdsopgaver og arbejdsvilkår. Dermed er alt det, du allerede kan og gør – din viden og din erfaring – med til at gøre din uddannelse endnu bedre. 

En fuld Sundhedskommunom består af: 

 • 3 obligatoriske moduler 
 • 2 valgfrie moduler 
 • 1 afgangsprojekt 

Du kan tage modulerne i den rækkefølge, du har lyst til, dog skal du have bestået både obligatoriske og valgfrie moduler, før du kan gå i gang med dit afgangsprojekt. 

Kvinde

Vil du i gang? Lige nu er et godt tidspunkt 

Den nye overenskomst, hvor der er afsat ekstra til lægesekretærernes faglige udvikling, har gjort det lettere end nogensinde at komme afsted på en Sundhedskommunom. Lige nu skal du nemlig ikke konkurrere med kollegaerne om kursusbudgettet. Så selvom du har travlt, er nu måske et godt tidspunkt at kigge nærmere på uddannelsens mange spændende moduler? 

Læs mere Læs mindre
 

Valgfrie moduler på Sundhedskommunom

På de valgfri moduler kan du specialisere dig inden for dit område eller få nye kompetencer, du kan bruge til at udvikle dig i dit arbejde. Se de spændende moduler og find et online eller i nærheden af dig.

Se alle moduler
 

Få overblik i kataloget

I kataloget får du et samlet overblik over alle de temaer og moduler, du kan arbejde med på Sundhedskommunomuddannelsen. 

 

Læs mere Læs mindre
 

Klar til at skrive afgangsprojekt?

Som afslutning på din uddannelse skal du skrive et afgangsprojekt. I afgangsprojektet undersøger du en problemstilling og bruger de metoder og værktøjer, du har lært på uddannelsen, på et emne eller tema, du vælger - gerne i samarbejde med din arbejdsgiver. 

Læs mere Læs mindre
 

Sundhedskommunom på eget sygehus

En lang række sygehuse har igennem de seneste år hentet moduler fra Sundhedskommunom hjem og afholdt dem i egen organisation. Det har de klare fordele, at undervisningen bliver let tilgængelig, at den kan tilpasses til de indsatser, der er i særligt fokus hos jer, og at medarbejderne får mulighed for at danne nye netværk undervejs. 

Kontakt os for at høre mere om mulighederne for at udbyde moduler fra Sundhedskommunom på eget sygehus. 

Læs mere Læs mindre
 

Fakta & formalia

For at blive optaget på Sundhedskommunomuddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:   

 • en relevant erhvervsuddannelse (fx lægesekretær- eller kontoruddannelse)  
 • en relevant grunduddannelse for voksne (GVU)  
 • en relevant erhvervsuddannelse for voksne (EUV) - erstatter GVU

Hvis du kan dokumentere mindst to års relevant erhvervserfaring, kan du også blive optaget, hvis du har:   

 • en gymnasial uddannelse  
 • en anden relevant uddannelse minimum på niveau med voksengrunduddannelse, erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse  

Merit  

Hvis du har bestået moduler på akademiniveau fra andre uddannelsesinstitutioner, har du mulighed for at søge om merit. Du kan maksimalt overføre moduler svarende til 10 ECTS-point.  

Du ansøger om merit samtidig med, at du tilmelder dig Sundhedskommunomuddannelsen. Vedhæft eksamensbeviset for det eller de moduler, du ønsker meritoverført.   

Uddannelsen er målrettet lægesekretærer og andre administrative medarbejdere i sundhedsvæsenet.

En fuld Sundhedskommunom svarer til 60 ECTS-point (et års uddannelse på heltid). I praksis tager du uddannelsen, mens du arbejder, så du kan forvente, at en fuld uddannelse tager minimum 3 år. Uddannelsen skal gennemføres inden for seks år.   

Uddannelsen består af:   

 • Tre obligatoriske moduler (svarer til i alt 30 ECTS)  
 • To valgfri moduler (svarer til i alt 20 ECTS)  
 • Et afgangsprojekt (svarer til 10 ECTS)  

Sundhedskommunomuddannelsen er niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution og indplaceret på niveau 5 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. I det offentlige uddannelsessystem er akademiuddannelser indplaceret på niveau 5. I forhold til adgangen til diplomuddannelser, så vil den pågældende uddannelsesinstitution skulle lave en realkompetencevurdering af ansøgerens Sundhedskommunomuddannelse og vil vurdere, om ansøgeren kan få adgang til diplomuddannelsen.

Et modul svarende til 10 ECTS er på 70 timer og består af 8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage, som typisk er fordelt over 10 uger.

Eksamen  

Hvert modul afsluttes med en skriftlig eller mundtlig eksamen, ofte med udgangspunkt i et produkt, du selv har lavet, f.eks. en rapport, opgave eller en portfolio. Eksamenerne bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

Modulerne på Sundhedskommunom koster pr. 1/1-2023 14.000 kr. pr. stk.   

Prisen er ekskl. moms og inkluderer undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.   

Hvis du tilmelder dig "Alle 3 obligatoriske moduler på Sundhedskommunomuddannelsen", kan du gennemføre dem på 1½ år og samtidig spare 5.000 kr.   

Du tilmelder dig de enkelte moduler via oversigten (link). Tilmeldingsfristen for moduler, der begynder i efteråret, er 15. maj, mens tilmeldingsfristen for moduler, der begynder i foråret, er 15. november.  Det er dog altid muligt at tilmelde sig efter tilmeldingsfristerne, hvis der er plads på holdene. 

Hvis du har brug for hjælp til din tilmelding, kan du altid kontakte en af vores studievejledere >>

Studieordning  

Find studieordning for Sundhedskommunomuddannelsen >>

Karakterer   

På Sundhedskommunomuddannelsen giver vi karakter efter 7-trinsskalaen.

Undervisningsmaterialer  

Bøger og undervisningsmaterialer indgår i prisen. Vi udgiver selv en del af vore lærebøger i samarbejde med Kommuneforlaget – find aktuelle udgivelser her >>

Kvalitet i Sundhedskommunomuddannelsen  

På Sundhedskommunomuddannelsen har vi en kvalitetsgruppe, der er med til at sikre kvaliteten og kvalitetsudviklingen på uddannelsen. Her kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med kvalitet på Kommunomuddannelsen >>

Hvis du ikke har mulighed for at gennemføre uddannelsen inden for seks år, kan du søge om dispensation. Det kan f.eks. være, at du har været på barsel eller har været sygemeldt. Men du kan også søge om dispensation, hvis du pga. f.eks. sprog- og læsevanskeligheder har brug for mere tid til at gennemføre uddannelsen.   

For at ansøge om dispensation, skal du udfylde dette skema og sende det til hkd@komponent.dk

 

Søg støtte fra Den Regionale Kompetencefond

Vidste du, at overenskomstforhandlingerne OK-21 har sat særligt fokus på videreuddannelse til dig, der er lægesekretær? Fremover kan du derfor søge om at få dækket 100 procent af prisen på din Sundhedskommunom hos Den Regionale Kompetencefond – og du kan søge til både en fuld Sundhedskommunom eller til enkelte moduler. 

Læs mere hos Den Regionale Kompetencefond

Læs mere Læs mindre
 

Kontakt en studievejleder

Komponent har studievejledere over hele landet, som kan hjælpe dig med alle de spørgsmål, du måtte have om Kommunom- eller Sundhedskommunomuddannelsen. Det gælder både, hvis du overvejer at gå i gang med din uddannelse, og hvis du allerede er godt på vej. 

HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg