Lær at forstå og fortolke den data, I har til rådighed, så du kan bringe dine kompetencer i spil, når din afdeling skal analysere og træffe beslutninger om styring, drift og udvikling.

Som lægesekretær er du bindeled mellem det faglige personale og afdelingsledelsen, og du er med til at sikre, at jeres afdeling lever op til servicemålene samtidig med, at I overholder budgettet og tilbyder optimale patientforløb.

Når du skal løse disse opgaver, er data din ven.

Der er masser af god information og viden i data. Hvis man vel at mærke formår at bruge det korrekt. Data bliver brugt (og misbrugt) i alle mulige sammenhænge, men hvis du forstår de data, der ligger til grund for de enkelte elementer af styring og drift i sundhedsvæsenet, kan du bidrage til, at I som afdeling:

 • Træffer kloge beslutninger på baggrund af information
 • Frigiver tid og økonomiske ressourcer
 • Optimerer jeres patientforløb, så de opleves som sammenhængende og koordinerede.

Grib fremtiden: Lær databearbejdning og controlling

 På dette modul lærer du at finde og forstå den data, du har til rådighed, når du hjælper afdelingsledelsen med f.eks. at:

 • Registrere patienter
 • Styre afdelingens økonomi
 • Overholde jeres servicemål
 • Optimere patientforløb.

Du lærer, hvilke typer data du kan bruge til hvad, og hvordan du kan overvåge og analysere data som led i drifts- og udviklingsarbejdet. Og så lærer du at præsentere data på en nem og overskuelig måde, så du, dine kollegaer og din ledelse kan træffe kvalificerede beslutninger.

Du får også indblik i lovgrundlaget bag og registreringspraksis for udrednings- og behandlingsgarantier, og du lærer at bruge Sundhedsdatastyrelsens DRG-værktøjer og en række andre værktøjer, som stiller data til rådighed for dig.

14.000 kr.
Varighed: 8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage
ECTS: 10
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Er du i målgruppen?

Lægesekretærer og andre klinisk administrative medarbejdere.

 

Video: Derfor er det vigtigt at forstå sig på data

Hør underviser Martin Hornstrup fortælle, hvad du får ud af at deltage i modulet Databearbejdning og controlling på Sundhedskommunomuddannelsen

Læs mere Læs mindre
Du skal acceptere marketing-cookies for at se denne video.

Accepter marketing-cookies

 

Overordnet er modulet målrettet nogle af de fremtidige arbejdsfunktioner, som lægesekretærerne kan bidrage til, selvstændigt varetage eller måske allerede varetager en del af.

Du lærer at understøtte arbejdet med god registrerings- og kodningspraksis i afdelingen, så du kan monitorere, finde fejl, håndtere dem og sørge for at der bliver handlet på de fundne fejl.

 • Du kan understøtte den økonomiske- og kapacitetsmæssige styring i afdelingen
 • Du kan udarbejde, kvalitetssikre og præsentere ledelsesinformation på en måde, så der kan træffes beslutninger og handles ud fra informationen, bl.a. i det løbende forbedringsarbejde.
 • Du kender grundlaget for udrednings- og behandlingsret og pakkeforløb, og du kan bidrage til at forbedre og sikre effektive patientforløb.

Datakvalitet

 • Tidstro registrering
 • Registreringspraksis
 • Datakomplethed
 • Fejlfinding

Driftsstyring

 • Budgetopfølgning
 • Prioritering af personaleressourcer
 • Kapacitetsudnyttelse

Bearbejdning og formidling af data

 • Hvor findes data?
 • Brugbarheden af data
 • Formidling af data

Patientforløb - opfølgning og optimering

 • Pakkeforløb
 • Udrednings- og behandlingsgarantier
 • Tværsektorielle indikatorer
 • Orientering om venteinfo

De studerende skal

 • kende principperne for kvalitetssikring af data
 • have viden til at kunne indgå i dialog og bidrage til forbedringer i forbindelse med indhentning og anvendelse af data
 • kende principperne for budgetopfølgning
 • kunne forstå de økonomiske konsekvenser af anvendt personaletid, herunder normperioder for afregning af arbejdstid og betaling for overarbejde
 • have kendskab til datakilderne bag ledelsesinformationssystemerne kende grundlaget for udarbejdelse af patientforløb
 • forstå lovgrundlaget og registreringsvejledningen for udrednings- og behandlingsgarantier.

De studerende skal

 • kunne anvende principperne for tidstro registrering og datakomplethed
 • kunne vurdere datas komplethed i forhold til registrering, fejlfinding og anvendelse
 • kunne forstå, hvilke konsekvenser ændringer i dataopsamling og arbejdsgange har for datakvalitet og dataanvendelse
 • kunne anvende lovgrundlaget for brug af patientdata
 • kunne anvende Sundhedsdatastyrelsens DRG- værktøjer og andre værktøjer
 • kunne læse, anvende og følge op på et afdelingsbudget
 • kunne forstå de kliniske arbejdsgange og organisering, samt den tilknyttede økonomi, så de kan indgå aktivt i processer om bedre kapacitetsudnyttelse på den enkelte afdeling og mellem afdelinger
 • kunne udarbejde, anvende og formidle målrettede dataudtræk til driftsoptimering og forbedrede patientforløb
 • kunne analyse og vurdere problemstillinger inden for patientforløb.

De studerende skal

 • kunne bidrage fagligt til udvikling af registreringspraksis og data- og informationsanvendelse i afdelingen
 • kunne formidle og støtte kollegaerne i den praktiske anvendelse af registreringspraksis
 • kunne finde og anvende relevante data til driftsplanlægning og optimering af patientforløb
 • kunne bidrage til forbedring og optimering af forløb og arbejdsgange i afdelingen
 • kunne målrette drifts- og patientdata, så ledere og kollegaer kan handle på baggrund heraf.

8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave med 24 timer forberedelsestid

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen