Fagområde
Vis alle filtre Luk alle filtre
Type
Trine Cervin
Case / 13.09.2023
Ledelse og filosofi gav nyt fokus og sprog som leder
For Trine Lynggaard Cervin, leder i Vordingborg Kommune, Autismecenter Storstrøm og ledelsesansvar for Jobtræning og Udekørende, har modulet Ledelse og filosofi på Den Offentlige Lederuddannelse, givet en øget refleksivitet omkring egen ledelsesstil og større overskud i arbejdet som offentlig leder.
Læs mere
Viden og inspiration / 11.09.2023
Mindfulness – En træning i at skabe meningsfulde relationer til borgerne
I Danmark peger flere tendenser på vigtigheden af at styrke relationen mellem fagprofessionelle og borgere. Det handler om borgerinddragelse og medbestemmelse, helhedsorienterede tilgange, forebyggelse og tidlig indsats osv. Tendenserne stiller krav til, at fagprofessionelle i højere grad formår at opbygge meningsfulde relationer til borgerne baseret på tillid, empati og forståelse.
Læs mere
Helene Hoffmann og Jonatan Schloss | Komponent og Type2dialog fusionerer
Nyhed / 29.08.2023
Komponent og Type2dialog fusionerer: Øget udviklingskraft til de store velfærdsområder
Rådgivnings- og konsulentvirksomheden Type2dialog fusionerer med Komponent og vil fremover være en integreret del af Kommunernes Udviklingscenter. Fusionen øger Komponents viden og ekspertise på de store velfærdsområder og gør det muligt at hjælpe kommuner og velfærdsaktører med ledelse, styring og udvikling af faglig praksis på alle niveauer.
Læs mere
Nethe Fals
Med egne ord / 09.08.2023
Nu står jeg stærkere i mit lederskab 
I juni færdiggjorde Nethe Fals Den Offentlige Lederuddannelse hos Komponent. Vi fangede hende umiddelbart efter den afsluttende eksamen til en snak om udbyttet af uddannelsen, hvor hun vurderer, at hun nu står stærkere i sit lederskab som viceskoleleder på Holte Skole. 
Læs mere
Viden og inspiration / 09.08.2023
Barnets Lov fordrer nye perspektiver på styring: Har vi brugt pengene rigtigt?
Ved indgangen til 2024 træder Barnets lov i kraft. Regler samles ét sted, og det skulle gerne medføre, at man i kommunerne kommer tidligere i gang med forebyggende indsatser. Samtidig forventes det, at kvaliteten i anbringelserne øges på et generelt plan. Men hvordan kommer kommunerne i mål med tilrettelæggelsen af indsatserne for udfordrede børn og unge?
Læs mere
Thomas Hansen
Case / 07.08.2023
Proceslederuddannelse er investering i bedre forankring : Jeg har lyst til at tage det hele i brug
For Thomas Hansen var Den Offentlige Proceslederuddannelse® en investering i at fastholde og forankre udviklingsinitiativer i driften og et nyt fagligt ben at stå på i arbejdslivet. Relevant teori og nemt omsættelige metoder betyder, at han allerede er godt i gang.
Læs mere
Viden og inspiration / 27.06.2023
Få styr på jeres udgifter til førtidspension med skræddersyet analyse
Fra 2019 til 2022 er antallet af tilkendelser til førtidspension steget med 11,6% på landsplan. Vi kan hjælpe jer med at få overblik over jeres udgifter og sagsbehandlingspraksis, så I spotter nye handlemuligheder, der kan sænke udgifterne, styrke sagsbehandlingen og hjælpe borgerne til en højere grad af selvforsørgelse.
Læs mere
Viden og inspiration / 21.06.2023
Trænger det fælles ledelsesgrundlag til en opdatering?
I en del kommuner er det fælles ledelsesgrundlag ved at være ganske mange år gammelt. Grundlaget kan risikere at miste sin kraft som det handlings- og forståelsesfundament, det var tiltænkt som. Måske er det på tide med en opdatering, mener Komponents Per Møller Janniche.
Læs mere
Profil
Case / 16.06.2023
Ledertalentforløb former morgendagens ledere
I Hvidovre Kommune har man et ønske om at kunne fremtidssikre en god og stabil ledelse af de store velfærdsområder. Og med et lokalt ledertalentforløb kan rekruttering ske internt, når morgendagens nye ledere skal findes. Et af disse ledertalenter er sundhedsplejerske Maria Seidler, som har brugt forløbet til at få afklaret, om ledelse er noget for hende.
Læs mere
Case / 14.06.2023
Lønkonsulent fik brugbare formidlingsværktøjer – og lyst til at undervise kollegaer
Flere formidlingsopgaver på lønkontoret betød, at Karina List fik behov for en opkvalificering. Den Offentlige Formidler- og Underviseruddannelse gav hende brugbare værktøjer, konkret træning, personlig udvikling – og på lidt længere sigt også lyst til at undervise kollegaer i nye systemer og arbejdsgange.
Læs mere
Gammelt slagskib
Viden og inspiration / 13.06.2023
Intelligent kommune med AI og ChatGPT som assistent
ChatGPT: Kommunens nye AI-assistent transformerer opgaveløsningen. Den hjælper kommunale medarbejdere med at arbejde effektivt og præcist – men sikring af etisk og juridisk håndtering er afgørende for at udnytte teknologiens fulde potentiale.
Læs mere
Nyhed / 08.06.2023
Barnets lov
Barnets lov, som udløber af aftalen om Børnene Først fra 2021, er nu vedtaget i Folketinget. Lovens træder i kraft d. 1. januar 2024. I Komponent glæder vi os til at hjælpe jer med at omsætte loven og dens intentioner i jeres praksis.
Læs mere
Mange borgere til møde, sidder og diskuterer rundt om borde
Nyhed / 24.05.2023
Nyt demokratisk partnerskab skal udbrede borgersamlinger og borgerting i kommunerne
Komponent og We Do Democracy forener kræfterne i nyt samarbejde, der skal styrke og fremme borgersamlinger og borgerting som metode til at engagere borgere og fremme ejerskab. Blandt de første initiativer er 2x2 dages træningsforløb i organisering og facilitering af borgersamlinger og masterclass i deliberativt demokrati.
Læs mere
Nyhed / 23.05.2023
Stort behov for Forandringsskabende Økonomistyring
Når selvstyrende teams, frisættelse af folkeskolerne m.v. kommer på dagsordenen på fagområderne, kræver det nye varer på hylderne de steder, hvor styring er i fokus. Komponent har oprettet et nyt kursus, hvor erfarne økonomi-, analyse- og udviklingskonsulenter kan arbejde med de roller, der er afgørende for, at kommunerne lykkes i en mere kompleks styringsdagsorden.
Læs mere
Dagpleje holder om et barn i køkken
Viden og inspiration / 17.05.2023
Kvalitetsrapport tydeliggør behov for styrket udviklings- og læringsmiljø blandt dagplejere
Ny undersøgelse viser, at det kniber med kvaliteten i landets dagplejer. Heldigvis giver undersøgelsen også konkrete bud på, hvor kommunerne skal sætte ind, siger Susanne Harder. Hun er chefkonsulent i Komponent og hjælper kommunerne med at udvikle læringsmiljøer i bl.a. dagplejer. Ifølge hende er der tre primære udviklingsområder, kommunerne bør fokusere på.
Læs mere